fbpx

Har Dansk Sejlunion tabt 6-8 år på gulvet?

Dansk Sejlunion søger efter en konsulent til tursejlads, som skal styrke tilbud og service overfor denne gruppe sejlere. Det er glædeligt nyt for det store flertal af medlemmer i de danske sejlklubber. Men hvorfor er DS ikke kommet i tanke om dette tidligere ?

Kigger vi tilbage til 2013 så fyrede daværende formand - nu aktuelle DIF-formandskandidat Hans Natorp, sejlunionens tursejlerkonsulent efter en lang periode på mere end 25 år, hvor sejlunionen havde prioriteret og opgraderet tursejler- og breddeområdet.

Denne markante fokus på tursejlerne havde resulteret i flere medlemsklubber og stigende medlemstal. Det samlede antal klubmedlemmer nåede nye højder med mere end 63.000 registrerede klubmedlemmer i den første del af 00’erne, men nu er tallet markant lavere, dels pga. finanskrisen, dels pga. den manglende fokus på tursejlerne.

Tursejlads blev ’sorteper’ i DS
Hans Natorp stod som ny formand i spidsen for et stort anlagt strategiarbejde, der resulterede i planen ”Strategi 2011”. Kigger man i dag denne strategi igennem, blev kun meget lidt gennemført. Strategiarbejdet blev reelt en ”kæmpe fuser” uden reel indflydelse på DS og sejlsportens udvikling.

Hans Natorp forlod i øvrigt sin formandspost i 2017 midt i en valgperiode, idet han blev næstformand i Danmarks-Idræts Forbund, og efterlod sejlunionen med markante udfordringer. Blandt andet at DS ikke længere havde meget at tilbyde den største medlemsskare i DS-klubberne, nemlig tursejlerne.I den højt profilerede ”Strategi 2011” skulle tursejladsområdet have topprioritet. DS gennemførte et grundigt research arbejde, som endte med en intern rapport til bestyrelsen med mange gode forslag til, hvordan DS kunne styrke og relancere hele tursejlerområdet.

På generalforsamlingen 2012 lovede Hans Natorp og bestyrelsen klubberne, at man ville tredoble de økonomiske midler til tursejlads-området samt at ”DS vil etablere sig på tursejladsområdet med samme kvalitet, seriøsitet og engagement som inden for DS' øvrige områder” og ”Det skal tillige være et prestigeområde i DS, og DS skal være den slagkraftige organisation, også for tursejlads.”

Kort efter fyrede Hans Natorp tursejladskonsulenten og alle opgaverne blev spredt ud over resten af medarbejderne, og samtidig skar man budgettet (grundet manglende sponsorindtægter, red.) for området voldsomt. Alligevel lovede man, at området fortsat skulle have topprioritet, men resultatet blev, at tursejlads i DS blev voldsomt nedprioriteret de kommende år, og helt indtil i dag.

Samtidig indgik DS en samarbejdsaftale med Danske Tursejlere, som blandt andet betød, at medlemmer af begge organisationer kunne bruge DS Tursejlads bøjer, hvor DS selvstændigt havde udlagt mere end 150 bøjer i alle danske farvande siden 1980’erne, som medlemsklubberne servicerede. Endvidere fik DT’s medlemmer adgang til DS kursustilbud og andre aktiviteter for tursejlere i sejlunionens regi.

Bådmagasinet satte i 2014 fokus på denne problematik i artiklen Bliver tursejlerne igen 'sorteper'?, hvor vi rejste de to spørgsmål: ”Klubberne kan med rette spørge, hvorfor DS ikke længere vil prioritere tursejlerne, som udgør 80-90% af medlemmerne i klubberne? Lovede bestyrelsen netop ikke, at dette område ville blive opprioriteret de kommende år, få meget mere fokus?” 

Havets motionister
På Hans Natorps foranledning lavede DIF i 2014-15 en rapport ”Havets motionister” med en analyse af sejlklubberne og alle de medlemmer som ikke er kapsejladsaktive. Svaret i rapporten var ganske entydigt, nemlig en stærk anbefaling til Dansk Sejlunion vedr. tursejlerområdet:

”Hvis Dansk Sejlunion formår at udvikle nogle gode redskaber og aktiviteter i samarbejde med sejlklubberne i direkte relation til den udbredte interesse for at kunne tilbyde medlemmerne nogle relevante aktiviteter, vil DS’ relevans stige mærkbart ude i de danske sejlklubber.”

Undersøgelsen bekræftede også om, at langt de fleste sejlklubber betragter deres helt almindelige og typisk ikke-kapsejladsudøvende medlemmer – ’havets motionister’ – som den helt afgørende forudsætning for klubbernes økonomi, som i øvrigt generelt set er meget god. Formændene efterspørger dertil i vid udstrækning også viden om, hvad der kan gøres for at klubben selv bliver bedre til at iværksætte aktiviteter målrettet den store gruppe af ikke-kapsejlere.

Tursejlere vurderes også til at spille en relativt set større og mere central rolle for de klubber, der har oplevet medlemsvækst, hvilket også medvirker til at nuancere og understøtte forrige afsnits pointe om, at sejlklubberne med medlemsvækst generelt kan beskrives som mere åbne og tilgængelige.

Derfor er der blandt klubberne både stor bevidsthed om, og efterspørgsel på, at der skal og bør udvikles nogle aktiviteter og koncepter, som klubberne kan bruge for at tilgodese den store medlemsgruppe af almindelige tursejlere.

Denne rapport (Havets Motionister, red.) blev som tidligere nævnt offentliggjort i 2015, og derfor kan man undre sig over – og med rette stille spørgsmålet, hvorfor der ikke i de sidste par år af Hans Natorps formandstid, og heller ikke i Line Markerts formandstid, har været sat mere fokus på at udvikle dette område - før nu ?

Har DS tabt 6-8 år på gulvet ?
Mange DS klubber og medlemmer følte dengang, at sejlunionen solgte ud af ’arvesølvet’ til en konkurrerende organisation, og Danske Tursejlere (DT) kunne i princippet blot glæde sig over, at DS droppede deres stort anlagt tursejlads-satsning. Danske Tursejlere var nu, mere eller mindre, alene om at servicere dette segment af danske sejlere, som udgør den største del af sejlerne i Danmark samt klubmedlemmerne.

DS mangeårige indsats på tursejladsområdet havde tidligere resulterede i vækst i både antal klubber og medlemmer, hvor medlemstallet toppede med mere end 63.000 medlemmer i den første del af 00’erne. I dag har DS omkring 56-57.000 medlemmer ligesom antal klubber er faldet, og der har gennem adskillige år reelt ikke været nogen nævneværdig fremgang – dette kunne måske hænge samme med manglende prioritering af tursejlerne ?

I samme periode som DS har mistet medlemmer, er Danske Tursejleres medlemstal steget til mere end 10.000 nok tættere på 11-12.000 medlemmer, og Danske Tursejlere har styrket sine aktiviteter markant.
Spørgsmålet er om DS og Hans Natorps uforståelige beslutning om nedprioritering af tursejladsområdet i 2013 samt sejlunionens efterfølgende mangeårige passivitet på dette område, betyder, at det nu kan blive vanskeligere at vende medlemsudviklingen.

Otte år efter at DS fyrede tursejlerkonsulenten, vil DS nu igen ansætte en konsulent til dette område, og skriver i annoncen:

”Rigtig mange sejlere nyder hvert år at ligge for svaj i smukke ankerbugter, udforske Danmark fra vandsiden eller sætte kurs mod fjerntliggende egne. Tursejlads er vidunderligt, og den store interesse, der er for tursejlads i Sejlerdanmark, ønsker Dansk Sejlunion at matche. Derfor har vi sat skub i en forstærket indsats for tursejlads, der både skal udrulles i sejlunionen og i de danske sejlklubber. Det kommer især til at handle om viden og færdigheder hos sejlerne. Men indsatsen skal også gøre det endnu mere attraktivt at være en del af fællesskabet i sejlklubberne og i Dansk Sejlunion. Derfor søger vi nu en ny medarbejder til at stå i spidsen for det hele.”

Du kan se stillingsopslaget her - ansøgningsfrist er den 7. april.

Bådmagasinet kan anbefale, at DS og den nye konsulent til tursejlads også kigger grundigt i den tidligeree nævnte rapport, som DS Tursejlerudvalg afleverede til Hans Natorp og bestyrelsen i 2012.

Konklusionen må være ganske klar
Dansk Sejlunion har tabt 6-8 år på gulvet - og det bliver spændende at se om sejlunionens nye initiativ vil gøre DS mere relevant for alle de mange tursejlere i klubberne, og måske også resultere i en tilgang af nye klubber i sejlunionens regi ? Eller er Danske Tursejlere siden 2013 blevet styrket så meget på tursejlads området, at de nu vil være tursejlernes foretrukne organisation ?

En kommentar til Dansk Sejlunions stillingsopslag på facebook er: ”kort sagt – personen skal kunne alt det som danske tursejlere i forvejen kan. Så hvorfor ikke søge et tættere samarbejde med Danske Tursejlere?”
★ Tursejlads

★ Undgå grundstødning på sommerturen

Kapsejlads

EM amok - hele fire nye starter denne uge

Kapsejlads

29erEM: Ups- and downs i udfordrende vindforhold

★ Interview & Portræt

★ De sejler året rundt, de er Happymoms

Kort nyt

4,4 millioner besøgte Stockholms skærgård

Kort nyt

Så er Visens Skib tager ud på sidste turné

Udvalgte artikler *

Hvorfor lære at sejle?

Mikroeventyr er hot – skal du med?

Ny båd til sommer?