fbpx

Svendborgsundbroens nyanlagte rev giver ændrede forhold

Sikringen af Svendborgsundbroen medfører lokalt mere strøm ved de nye rev, der er blevet anlagt for at sikre broen mod kollision med større skibe.

Vejdirektoratet har sikret Svendborgsundbroen ved at etablere otte stenrev på havbunden. Revene er placeret et stykke før bropillerne, så store skibe, der kommer ud af kurs, sejler på grund, inden de støder ind i broen. Revene er synlige og afmærket. Men det betyder, at alle sejlere på sundet skal være opmærksomme på de ændrede sejlforhold.

3

Et skib går på grund, inden det rammer broen.

Alle sejlere skal være opmærksomme på, at strømmen lokalt ved revene kan være både stærkere og opføre sig anderledes end tidligere.

Det betyder:


• At alle sejlere skal sejle under broen med forsigtighed med motor på standby, hvis det er muligt.


• For mindre både er det er stadig muligt at sejle igennem broens sidefag og forbi stenrevene.

Hvorfor sikrer Vejdirektoratet Svendborgsundbroen?

Svendborgsundbroen er en trafikal livsnerve for beboerne på Tåsinge og Langeland og for hele regionen. Brosikringen skal forhindre skader på selve brokonstruktionen, da en skade kan medføre, at broen skal lukkes for trafik i en periode.