fbpx

Nye VHF-arbejdskanaler fra uge 43-2015

Sæsonen lakker mod enden, og der er ikke længere så mange lystsejlere på vandet. Men det er alligevel vigtigt at kende de ændringer som er blevet annonceret  gennem Lyngby Radios navigationsadvarsler og på NAVTEX.

Justeringerne sker som en del af moderniseringen af Lyngby Radio og gælder hovedparten af de arbejdskanaler, som radiotjenesten anvender. Ændringerne - som bliver sat i drift fra den 20.-22. oktover - vil ikke have betydning for nødopkald på VHF-kanal 16 eller på DSC-kanal 70.

Lyngby Radio informerer:

For nødalarmering/-kald samt il- og sikkerhedskald ved anvendelse af VHF DSC-kanal 70 og VHF-kanal 16 samt MF DSC-kaldefrekvensen 2187,5 kHz vil der ikke være nogen ændringer; her er proceduren altså uforandret for alle positioner. Ændringerne vedrører udelukkende den efterfølgende kommunikation på VHF-arbejdskanalerne.

Normalt vil Lyngby Radio ved et DSC-kald efterfølgende via DSC-udstyret kvittere med angivelse af, hvilken VHF- arbejdskanal der bør anvendes, eller vejlede herom ved et direkte opkald. Skibsfarten opfordres til at foretage opkald via DSC-udstyr, hvilket vil lette Lyngby Radios mulighed for at kvittere med den korrekte VHF-arbejdskanal.

For MF-nettet vil der ikke være frekvensændringer i forhold til i dag. Dog nedlægges arbejdskanalerne for Skamlebæk med tilhørende hjælpepositioner. MF-nettet vil da fremover bestå af Skagen, Bovbjerg og Blåvand med DSC for Nordsøen. Bornholm/Balka vil være for udsendelse af navigationsadvarsler og uden DSC.

dk-crs-vhf-working-channel-plan-ultimo-2015 528

vhf-arbejdskanalplan2015 300x514