fbpx

Lystfartøjsmuseum flytter til Frederiksøen i Svendborg

Næste år er det præcis 20 år siden, at ”Danmarks Museum for Lystsejlads” den 2. juni slog dørene op for udstillingen på Valdemars Slot, og indvielsen skete under behørig opmærksomhed med Regentparret HM Dronningen og HKH Prinsegemalen som æresgæster. HKH Prinsegemalen er museets protektor.

Gennem de 20 år har museet høstet stor anerkendelse for dets arbejde, hvor museet – båret af en gruppe ildsjæle, virksomheder, fonde, sejlklubber og privatpersoner – har udviklet sig til i dag at være Danmarks landsdækkende museum for lystsejlads og sejlsportens historie, ligesom det huser Nordens største samling af ældre lystfartøjer og andre effekter.

I museets udstillingsområde fremvises et bredt spekter af fartøjer repræsenterende dansk lystsejlads og kapsejlads - joller, kajakker, kaproningsbåde, isbåde - heriblandt HM Dronningens isbåd - samt sejl- og motorbåde, marinemotorer og et stort udvalg af genstande, billeder, bøger og anden historisk litteratur, film, hel- og halvmodeller, plancher, signal- og klubflag og meget mere. Mange af Danmarks mest vindende og internationalt kendte kapsejlads-både er udstillet på museet.

En væsentlig del af museets formål er tillige at fungere som vidensbank. Museet opbevarer omfattende korrespondance om historiske emner, ligesom der er løbende dialog med museumsfolk og øvrige interesserede i udlandet.

Flytningen sker i et festår for sejlsporten

Planen er, at museet skal åbne i de nye omgivelser den 1. maj 2016, i en gammel værftshal på Frederiksøen som i dag ejes af Svendborg Kommune. I 2016 fylder Danmarks to ældste sejlklubber – Svendborg Sunds Sejlklub samt Kongelig Dansk Yachtklub begge 150 år, og disse klubbers jubilæer markerer starten på den organiserede sejlsport i Danmark.

”Det er en oplagt mulighed for museet at formidle disse jubilæer. Vi har allerede forskellige planer på bedding”, siger Martin Stockholm fra museets fondsbestyrelse til Fyens Amts Avis og Fyens.dk.

Lystsejladsmuseets flytning til den nedlagte værftshal på Frederiksøen i Svendborg forudsætter, at der kan skaffes omkring ¾ million kroner i støtte fra fx. Fonde, virksomheder og private til såvel flytningen samt indretningen af den nye museums hal. ’Manpower’ til flytningen klares af frivillige kræfter, men der skal lejes lastbiler til den omfattende flytning. Endvidere skal pengene skal bruges til at forvandle værftshallen til museumsbrug og etablering af den ny udstilling.

”Vi er allerede i gang, og det er vores mål at modernisere formidlingen og gøre det mere familievenligt, herunder med specielle aktiviteter også før børn og unge”, fortsætter Martin Stockholm.


Ny kurs: også aktiviteter for børn

For museet bliver flytningen til første parket på Svendborgs havnefront også en ny start. Den nye lokalitet giver næsten dobbelt så meget plads plus højere til loftet. Det skal bl. a. udnyttes til at vise flere effekter. Blandt planerne er også at skabe sejladsrelaterede aktiviteter for børn:

”Vi vil skabe mulighed for, at børn fx. kan sætte et sejl på en båd, og at de kan prøve en kopi af Paul Elvstrøms berømte vaskebænk, som han trænede i hjemme i sin kælder. Det er vigtigt at få nye generationer interesseret i sejlads. Her spiller museet også en rolle", slutter Martin Stockholm.

Når museet er klar på den nye adresse får det langt større synlighed end nu, dels kommer det tæt på Svendborgs bymidte, dels bliver museet nabo til lystbådehavnen, som årligt gæstes af mange tusinde lystbåde, såvel danske som udenlandske sejlere.

Udover at være et af Danmarks smukkeste farvande, er Svendborg Sund tillige at af de farvande som gennemsejles af flest lystbåde i sommerhalvåret, hvor de fleste anløber Svendborg. Dermed kommer museet meget tæt på sit kernepublikum med den fremtidige placering.

Museet bliver i endnu højere grad til en attraktion for Svendborg by, som både er søfartens samt lystsejladsens ’vugge’. Det vil være med til at skærpe byens maritime profil yderligere.

Læs mere på Søsiden i Fyns Amts Avis fredag samt på Fyens.dk

Sejlermuseum på ny kurs: også aktiviteter for børn

Snart slut efter 20 år i Troense

Ove fra Marstal gjort fin på Tåsinge

Museet modtager ingen offentlig støtte

”Fonden Danmarks Museum for Lystsejlads” er en selvejende institution, som klarer sig selv økonomisk. Museet får ingen offentlig museumsstøtte, men søger sine midler til drift, anskaffelser og restaureringsopgaver i fonde, hos virksomheder og fra private.

Museet besøges årligt af ca. 6-7.000 gæster, hvor det i starten for 20 år siden var mere end 10.000 gæster. Med den nye placering forventer museet mindst at fordoble det årlige antal besøgende.

Museet assisteres af en støtteforening, ”Foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads”, som er landsdækkende og tæller godt 400 medlemmer, hvoraf også nogle er fra andre lande.

Støtteforeningen har til formål at forestå udgivelsen af museets årsskrift, at skaffe midler til museets drift samt rekruttere frivillige til museets aktiviteter.

Kontingenter og bidrag fra de mange sejlklubber, virksomheder og privatpersoner er således af stor betydning for museets virke, og går ubeskåret til museets drift og fremtidige udvikling.

Støt museets flytning og indretning i ny museumshal

Sejlere kan blive medlem af støtteforeningen for et kontingent på 250 kr. årligt, ligesom sejlklubber og virksomheder tillige kan være medlem for 500 kr. om året. Herudover modtager musset gavebeløb fra medlemmer og eksterne interessenter.

Hvis du vil optages som medlem og støtte det gode formål, ikke mindst også den kommende flytning og indretning af den nye museumshal, så kontakt museet HER - send dit navn, adresse, mail og telefonnr., så vil du blive kontaktet af støtteforeningen.

Museets webside er: www.lystsejlads.dk