fbpx

Vejledende fritidssejlerrute ved Nordhavnen

En del af aktiviteterne i Københavns havn rykker i disse år uden for molerne til et nyt område, der er under opfyldning. Den inderste del af dette område er allerede taget i brug som krydstogtterminal, og mange af de skibe, der lægger til her, er meget store og kræver god og uhindret plads for at kunne manøvrere, ofte assisteret af slæbefartøjer.

Det nye havneområde vil primært være beliggende næsten parallelt med Kronløbet, som er reserveret for erhvervsskibstrafik ud og ind af Københavns havn. Samtidig passeres den yderste del af det nye havneområde af store tankskibe til og fra Prøvestensterminalen gennem Kongedybet.

Dette område har traditionelt været flittigt benyttet af fritidssejlere, men det kan nu være en uhensigtsmæssig kombination i forhold til sejladssikkerheden. Det er derfor besluttet at oprette en fritidssejlerrute, der leder fritidssejlerne ad den bedste og sikreste vej forbi skibsaktiviteterne ved Københavns Nordhavn.

ny fritidssejlerrute kbh nordhavn

Den nye fritidssejlerrute

Ruten er udlagt mellem Stubben i nord og to afmærkede rutepunk-ter til Lynetteløbet, der anvendes af fritidssejlere ud og ind af Københavns havn. Ved passagen af Renden/Kronløbet samt Konge-dybet er ruten afmærket med lysbøjer på begge sider.

Afmærkningerne på begge sider af sejlløbene Renden/Kronløbet og Kongedybet angiver, hvor de store skibe sejler. Fritidssejlere bør passere disse områder hurtigst muligt og samtidig holde sig tættest muligt langs den fritidssejlerrute, der vises i søkortet.

Når fritidssejlerne passerer området langs den afmærkede fritids-sejlerrute, ved de store skibe, hvor de kan forvente fritidssejlere. Og samtidig sikrer fritidssejleren sig selv bedst ved ikke at befinde sig i det område, som de store skibe anvender til at besejle Kø-benhavns havn.

De nævnte bøjer vil være udlagt hvert år fra 1. april til 15. novem-ber, og består af gule stager med krydstopbetegnelse og lys.

Der er tale om en vejledende fritidssejlerrute, som det anbefales at respektere, men sejler man eventuelt indenfor, skal man være opmærksom på, at der er områder for erhvervshavnen, som ikke på besejles, de såkaldte ISPS (Int. Shipping Port Security) terrorbeskyttelsesområder, bl.a. for krydstogtskibene – se områderne HER

Positionerne for fritidssejlerruten

1) Stubben: 55° 43,776’ N 012° 37,690’ Ø

2) Hjørne Nord: 55° 43,276’ N 012° 39.142’ Ø (afmærket)

3) Hjørne Syd: 55° 42,011’ N 012° 38.416’ Ø (afmærket)

4) Lynetten: 55° 41,896’ N 012° 36,960’ Ø

Positioner for lysbøjerne, der markerer passagen af Ren-den/Kronløbet og Kongedybet samt rutepunkter for ruten

a): 55° 43,452’ N 012° 38.631’ Ø, Fl.Y.3s.

b): 55° 43,276’ N 012° 39.142’ Ø, Fl.(4)Y.10s. (rutepunkt)

c): 55° 42,011’ N 012° 38.416’ Ø, Fl.(4)Y.10s. (rutepunkt)

d): 55° 41,957’ N 012° 37.725’ Ø, Fl.Y.3s.

Officiel information

Den nye fritidssejlerrute og de nye lysbøjer har senest været bekendtgjort i Efterretninger for Søfarende nr. 10/265 – 2015. En søkortrettelse er ligeledes bragt i Søkortrettelser nr. 12/2015. Søkort-rettelsen indeholder en kortskitse, der kan indsættes i søkortet.