fbpx

Bøgestrømmens sejlrende flyttes

Enkel plan sikrer lystsejlere gennem den smukke Bøgestrøm ved Møn. Da sandet i havet hele tiden er i bevægelse, ender det nogle gange der, hvor det ikke er så hensigtsmæssigt som for eksempel i sejlrenden i Bøgestrømmen mellem Sjælland og Møn, nærmere betegnet mellem Jungshoved og den lille ø Nyord ved Møn. Det bliver der nu rådet bod på ved en enkel løsning som Vordingborg kommune, Søfartsstyrelsen og Kystdirektoratet har indgået aftale om.

Bøjerne flyttes

I stedet for at kæmpe imod naturen og bruge mange penge på at oprense sejlrenden til de 2,3 meter, som er aftalen i Bøgestrømmen, flyttes bøjerne til sejlrenden ganske enkelt derhen, hvor naturen selv har skabt den dybeste dybde i farvandet.

"Det har stor betydning for lystbådehavnene langs hele strækningen fra Bøgestrøm i øst til Storstrøm i vest at få åbnet op for de mange sejlende turister med en så enkel løsning, som den vi nu sætter i værk. Jeg er glad for, at vi fik landet en konstruktiv og økonomisk god aftale", siger havnechef i Vordingborg Havn, Jesper Kraft Andersen.

Staten har ansvaret for at holde 2,3 meters dybde i sejlrenden gennem den naturskønne og populære Bøgestrøm, hvor hundredvis af lystsejlere hver sommer sætter kurs på vej til eller fra Stege, Kalvehave eller hele vejen til Smålandsfarvandet. Ved at flytte bøjerne og dermed sejlrenden derhen hvor det naturlige løb ligger nu, spares en del af oprensningen. Lidt skal der dog stadig rensens op, og Kystdirektoratet har indgået en aftale med Vordingborg Havn om fordeling af opgaven.

"Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi med en enkel løsning både kommer lystsejlerne, naturen og økonomien i møde. Aftalen er et godt eksempel på en win-win løsning, hvor vi slår flere fluer med et smæk", udtaler afdelingschef i Kystdirektoratet, Hans Erik Cutoi-Toft.

Søfartsstyrelsen flytter bøjerne i uge 22, hvor oprensningen også vil begynde.

★ Artikel

★ Plug & play - men også håndværk, stilhed og natur

The Ocean Race

Smilets by er og bliver også sejlernes by

The Ocean Race

11th Hour Racing Team vinder etapen til Aarhus

America's Cup

57 knob – udsigt til vild America’s Cup

Udvalgte artikler *