fbpx

Aggersund spærret for sejlads

I forbindelse med 'Forskønnelsesprojekt Aggersund' blev kabelforbindelsen under Aggersund idriftsat i slutningen af 2014. Derfor skal 400 kV luftledningsforbindelsen ved Aggersund nu demonteres. Det betyder, at luftledninger over fjorden samt de to fjordmaster skal tages ned, og at mastefundamenterne i fjorden skal fjernes.

Entreprenørarbejdet i forbindelse med demonteringen til søs opdeles sådan, at luftledningen over fjorden tages ned i slutningen af april 2015 (uge 17-18). Fjordmaster og mastefundamenter i fjorden tages ned og fjernes først i perioden mellem 15. juli og 1. oktober 2015. I forbindelse med entreprenørarbejdet planlægger man en oprettelse af et restriktionsområde. Aggersund vil således blive afspærret for sejlads i den periode, arbejdet med demonteringen til søs pågår.

Skærmbillede 2015-04-17 kl. 22.18.55

Den lilla linje markerer de ledninger, der skal fjernes over Aggersund

Den foreløbige tidsplan for afspærring af området ved Aggersund for besejling og anden trafik ser således ud:

Planlagte datoer for afspærring

24. april Kl. 10-16

25. april Kl. 10-16

26. april Kl. 10-16

27. april Kl. 10-16

28. april Kl. 10-16

Der gøres opmærksom på, at vejrforhold og uforudsete hændelser kan nødvendiggøre justeringer af arbejdsprogrammet og dermed ændre på ovenstående afspærringstidspunkter.