fbpx

"Grundejerforeningen"

Har du været "Grundejer" for nylig?
Så må du hellere skrive til "Grundejerforeningen", en ny aktivitet i Bådmagasinet, der bliver sejlernes egen hjemmeside om nye og ukendte forhindringer under vandet. Sejlere opdager jævnligt nye og uafmærkede eller dårligt afmærkede sten langs vore kyster, enten fordi de skyder op gennem bunden, eller fordi vi måske sejler mere dristigt, til vi støder på nogle, der ikke har været til hindring for sejladsen før. Bådene bliver større, og en skønne dag rammer vi en grund eller sten, hvor vi tidligere har sejlet uden problemer.
Det ved Deres redaktør selv alt om, efter at have rørt sandgrunden ud for sin egen havn. Den "ukendte" grund havde været angivet i havnelodsen i årevis.
Problemet synes at vokse, da sejlere oplever en svindende interesse for forholdene på lavt vand hos myndighederne, og der ligefrem tales om affærer, hvor lokale har fået afvisning på anmodninger om afmærkning af nyopdagede, farlige sten. Det vender vi altsammen tilbage til.
Skriv eller mail til:
"Grundejerforeningen" om ukendte, farlige forhold i dit lokalområde. Vi har brug for præcise oplysninger, som andre sejlere kan have glæde af, altså positionsangivelser, pejlinger eller lignende. Gerne med kortskitser, f. eks. på fotokopier af søkort. Mail eller skriv og delagtiggør andre sejlere i dine iagttagelser. Vi udsætter et Bådmagasinet armbåndsur til månedens bedste tips.

1,5 m sten ved Espergærde

I Sundet 300-400 m NØ for Espergærde havns indsejling og omtrent Ø for et kirkespir er der en 1,5 m sten på ca. 3 m dybde. Afstand fra kysten er som afstand fra kysten til havnens indsejling. Flere lokale sejlbåde har ramt stenen:
En Hinrichsen 34 med dybgang
1,83 m ramte stenen med et drøn med 6 knob og fik en stor bule i blykølens forkant.
En Nimbus 30 med dybgang 1,55 m sejlede blidt op på stenen, men kunne mase sig over for motor.
En sejljolle søgte en time efter stenen, hvis pejling var nogenlunde kendt. Stenen er chokerende stor; større end en personbil. Der er lyse skrabestriber på kryds og tværs over den fra tidligere berøringer.
En aftenkapsejlads startbøje lå gennem 5-6 sæsoner ca. 300 m fra stenen, uden at nogen både ramte den.
Søkortet viser ingen sten, men dybdeciffer 1,5 står i nærheden, dog muligvis over noget andet lidt længere mod NØ.
Sikker sejlads er større afstand fra kysten, end Espergærde havn rager ud.

Sten mellem Tuborg havn - Bananen

Inden for linien mellem Tuborg havn og Bananen - den fritliggende mole foran Skovshoved havn er der 200-400 m fra kysten en sten, som selv sejljollernes sænkekøl kan ramme, fortæller Skovshoved-sejleren Lars Vestergaard.
Stenen ligger ud for tribunen på Klampenborg Galopbane, som kan ses fra vandet (af stedkendte), og lidt NNØ for Charlottenlund Fort, der ses som en træbevokset græshøj fra vandet og som en oval på søkortet.
Nye søkort viser et stenområde med et R (rock), som kan rumme den omtalte sten. Dybden af stenområdet er angivet til 0,6 ca. 200 m fra kysten ud for badebroerne, og stenene rækker efter kortet ca. 450 m ud fra kysten med under 2 m dybde.
Kort nyt

Så er Visens Skib tager ud på sidste turné

★ Artikel

★ Design: Hvorfor vende snuden på hovedet?

Kapsejlads

Cape31: Ny fuldblods racer på vej til Danmark

Kapsejlads

Volvo 29er EM åbnes med festlige toner og beach vibes

Kapsejlads

AFI 2Star flytter næste år termin

Kort nyt

My Song genopstået i ’ClubSwan’ sortimentet

Udvalgte artikler *

Hvorfor lære at sejle?

Mikroeventyr er hot – skal du med?

Ny båd til sommer?