fbpx

Line Markert om OL & Sejlsporten – fra World Sailing konferencen i Malaga

Related Articles: Ny olympisk vision for sejlsporten skal sikre OL-status efter 2028
Inkluder i Newsletter: Ja

Som det er i dag, får World Sailing en meget stor del af sine indtægter fra International Olympic Committee (IOC) baseret på, hvor attraktivt det er for IOC at have sejlsport med i De Olympiske Lege.

DS formand Line Markert siger:

”En beslutning om at være ligeglade med IOCs prioriteringer og krav bliver indirekte også en beslutning om at være ligeglad med, om der kommer penge fra IOC. World Sailing arbejder hele tiden på at blive mere uafhængige af midler fra IOC, men lige som for Dansk Sejlunion, er det vanskeligt at finde sponsorer.

Det kan derfor have store konsekvenser for vores mulighederne for at udvikle sejlsport globalt, hvis vi ignorerer IOC og IOC-penge som konsekvens heraf. ”

Det er samme diskussion, som kommer hver gang man drøfter sejlsportens fremtid i OL. Men udfordringen er nu, at IOC stiller stadig stigende krav til de nuværende OL-sportsgrenene, ligesom mange sportsgrene banker på OL-døren.

Bådmagasinet bragte som optakt til World Sailings årsmøde en artikel, hvor manager for tre af de olyiske klasser 49er, 49erFX og Nacra 17, Ben Remocker gav sit syn på de udfordringer som sejlsporten står overfor i artiklen:

Ny olympisk vision skal sikre sejlsporten OL-status efter 2028  

Line Markert har selv rejst nogle spørgsmål i starten af konference ift. det fremlagte Olympic Vision paper og besvarer dem hermed overfor Bådmagasinet.

Skal vi udvikle sejlsporten efter IOCs ønsker, eller skal vi udvikle sejlsport primært med fokus på sejlere ?

”Vi har en kæmpe opgave med at kommunikere vores sport, og de mange komplekse nuancer i den. Teknologi giver mange muligheder, som vi hele tiden skal teste og arbejde med. 

Men samtidig tror jeg, vi er nødt til at arbejde med vores formater. 

Det er en udfordring, at vores pointsystem er svært at forstå, at vores vindere i sidste sejlads ikke nødvendigvis er medaljetagere. Jeg har ikke svaret. 

Men jeg bakker op om, at vi udfordrer os selv.”

Hvad vil der ske, hvis World Sailing ikke udvikler sejlsporten efter IOC's ønsker ? 

”IOC siger selv "change or be changed" - i værste fald bliver sejlsport taget af OL-programmet.”

Hvordan skaber vi forbindelsen mellem verdensforbundets olympiske visioner og sejlklubbens indsats for skabe sejlerglæde og dygtige sejlere hver eneste dag ?

Denne udfordring er ikke ny. Sejlunionen arbejder med en ny strategi for børn og unge. 

Vi vil skabe en bedre rød tråd gennem børn og unges sejlerudvikling - deri ligger selvfølgelig også en tråd for dem, som drømmer om OL. 

Vores indsats sammen med klubberne kræver også synlig forbindelse mellem det, vi gør i klubberne og de muligheder vi skaber for de allerbedste - både olympiske sejlere og andre. 

Derfor er det også vigtigt, at vi sikrer en fortsat forbindelse fra de bedste sejlere til de børn og unge i klubberne, som drømmer om at konkurrere på højt plan. Det bedste er selvfølgelig direkte dialog. Men ligesom WS nævner i den olympiske vision, skal vi blive bedre til at skabe og promovere vores stjerner – også på lokalt og nationalt niveau.” 

Er der andre sager og submissions på dagsorden, som DS specielt vil pege på, som interessante ud fra en dansk vinkel ?

”En af de sværeste submissions var en submission fra Ukraine om at ekskludere Rusland fra World Sailing. Forslaget er blevet trukket tilbage. Der bliver - så vidt vi ved - arbejdet på en anden løsning. 

Det er en super svær situation. Vi foretrækker en suspension af Rusland, hvis det er muligt. 

Eksklusion gør det sværere for både World Sailing og Rusland at række ud og genetablere dialogen, når forholdene gør det muligt. 

World Sailings årsmøde afsluttes den 19. november med møde i Council, hvor blandt andet Olympic Vision Paper er på bordet til endelig beslutning efter, at dette har været debatteret i adskillige kommitter og fora i ugens løb.

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Udvalgte artikler *