fbpx

Paris 2024: Dansk Sejlunion forslår alternativ OL disciplin

Related Articles: IOC afviser World Sailing - som indkalder til krisemøde..., Overlever Finnjollen på OL-programmet i 2024?

Det er i dag World Sailing har deadline for forslag til alternativer for den 10. OL-disciplin til Paris 2024 - forslag som skal erstattet Mix kølbåd offshore, hvis denne disciplin som forventeligt ikke godkendes af IOC.

Christian Lerche, DS direktør fortæller til Bådmagasinet, at unionen naturligvis har ønsket at bidrage til, at World Sailing Council har relevante forslag på bordet, når de skal besvare IOC’s henvendelse om den 10. disciplin. DS forslår at splitte Kiteboard Mix i to separate discipliner for hhv. kvinder og mænd.

Danmark har sammen med Estland og Norge fremsat et ’submission’ (forslag red.) om at splitte Kiteboard mix disciplinen op i to separate discipliner for henholdsvis kvinder og mænd, i stedet for at afvikle det som ”stafet/relay” som oprindelig vedtaget i november 2018 og godkendt af IOC i december 2020.

Formelt er det Norge som fremsætter forslaget med Danmark og Estland som ’co-submitters’. Christian Lerche siger om forslaget:

”Det er vores vurdering, at dette er en pragmatisk løsning på det mulige problem, der vil opstå, hvis IOC ikke godkender kølbåds-eventet. Kølbåd er med andre ord fortsat både foretrukket af WS, den nordisk/baltiske gruppe G og af os.

Når jeg bruger ordet pragmatisk så skal det ses i forhold til IOC’s mange, snærende krav – kønsbalance på events, kønsbalance på deltagerantal, universality, costs m.v. For os at se, kan disse krav kun opfyldes ved at splitte enten 470 eller Kite. Og så er det mere i vores interesse at splitte Kite. 

Vi har overvejet at bringe liga-formatet på bordet som et fremtidigt OL-event. Det vil være nyt, attraktivt for TV og tilskuere, kønsbalanceret og i kølbåd for både store og små/unge og ældre. Men dette har desværre heller ikke gang på jord i 2024, fordi formatet ikke er udbredt på verdensplan, og det heller ikke har et afprøvet WS-VM. Desuden vil det kræve en substantiel omfordeling af vores meget begrænsede antal personpladser, hvis det skal have et interessant deltagerantal - men måske på sigt.

Andre nordiske lande har af bl.a. historiske årsager en forkærlighed for Finn og vil benytte denne anledning til at få Finn på bordet hos WS og IOC igen. Fra dansk side vurderer vi ikke, at Finn lever op til IOC’s kriterier, hvor det er naturligvis først og fremmest kravet om køns-balance, der er en udfordring.”

Det er efter DS' opfattelse ret unaturligt, at Kite disciplinen skal være en mixed stafet disciplin, så en opsplitning vil være det mest fornuftige, hvilket også giver en nation mulighed for at bringe en kvinde eller mand i spil til OL, uden at skulle have en af det modsatte køn med.

DS mener at forslaget anviser en løsning som:

* kan sikre IOC's beslutning om at fastholde den 10. medalje til sejlsporten i 2024 ved at opfylde flest muligt af IOC's ønsker
* kan vise bredden i sejlsporten (hvilket ikke indebærer at få flere, gamle joller på programmet)
* har størst mulig sandsynlighed for at samle en bred opbakning i WS
* kan fremme danske, sportslige interesser (eller i det mindste ikke går imod)

IOC’s krav til en ny disciplin
IOC har opstillet en række kriterier for alternative forslag til disciplin(er) fra WS, og de er, som følger:

* Forslaget skal være i overensstemmelse med IOC’s ”Olympic Agenda 2020+5”, herunder relevans for ungdom, innovation, global udbredelse og deltagelse af de bedste atleter
* Fuld ligestilling af køn både mht. antal discipliner og sejlere (f.eks. alternative mix discipliner eller opdeling af aktuelt godkendte discipliner i en kvindelig og mandlig disciplin)
* Prioritere global udbredelse og maksimere sportens tilgængelighed
* Disciplinen bør være testet tidligere ved respektive verdensmesterskaber arrangeret af World Sailing
* Disciplinen bør ikke medføre en forøgelse af de samlede omkostninger og kompleksitet for Paris 2024-organisationskomiteen, de nationale olympiske komiteer og / eller de nationale forbund, specifikt i den direkte sammenligning med sejladsprogrammet som helhed i Tokyo 2020
* Eksisterende baneområder bør anvendes

Der var deadline for forslag i dag, mandag den 26. april og World Sailing forventer at offentliggøre alle modtagne forslag, som opfylder IOC’s kriterier, den 30. april, hvor Bådmagasinet vil bringe en oversigt over de modtagne forslag til en alternativ 10. disciplin ved OL2024.