fbpx

'Olympic Vision' er klar - VM splittes op - sejlsporten er udfordret på flere områder

Related Articles: Line Markert om OL & Sejlsporten – fra World Sailing konferencen i Malaga, Ny olympisk vision for sejlsporten skal sikre OL-status efter 2028
Inkluder i Newsletter: Ja

Højt på dagsordenen for World Sailing årsmødet i Malaga stod forslag om at godkende Olympic Vision-dokumentet, som skitserer køreplanen for sejlads i olympiske klasser frem til 2032.

WS fremhæver, at målet med visionen er, at den ”skal styrke sejlsportens bidrag til den olympiske bevægelse”. Hvis man ”oversætter” det til et mere klart sprog, så handler det om, at sejlsporten er udfordret som olympisk idræt, og WS i endnu højere grad vil være nødt til at tilpasse sejlsporten, så den opfylder IOC’s vision og krav til alle de sportsgrene, som i fremtiden vil være på det olympiske program.

Visions-dokumentet, som blev drøftet på de forskellige udvalgsmøder under den årlige konference, blev vedtaget med et stort flertal i WS Council. Så nu er den overordnede vision på plads i form af en guide til beslutningstagning for olympisk sejlsport. Men et spørgsmål som mange stiller er, hvordan og hvornår visionen skal omsættes til handling?

Bådmagasinet har været i kontakt med delegerede fra forskellige lande, som har peget på, at det måske kan blive en udfordring for WS om omsætte visionen til handling på flere områder, samt at WS faktisk har travlt med at realisere alle de initiativer og beslutninger, som skal kunne overbevise IOC om, at sejlsporten også skal være OL-sportsgren i 2032 og fremefter.

Så de næste par år må forventes, at der kommer mange vigtige beslutningsforslag på bordet ved Council møderne, således at visionen kan blive ført ud i livet indenfor de 4 områder: Marketability (omsættelighed), Accessibility (tilgængelighed), Sustainability (bæredygtighed), Diversity (mangfoldighed).

World Sailing har endnu ikke frigivet den endelige version af dokumentet, men da der efter det oplyste ikke er lavet så mange ændringer, kan interesserede her læse udkast til Olympic Vision. (ekstern pdf, red.)

Den kuldsejlede World Cup

WS har de seneste 10+ år forsøgt at etablere en World Cup, som skulle blive et flagskib for sejlsporten på globalt plan med World Cup regattaer på alle kontinenter samt en sæsonfinale. Målet med World Cup’en var, at manifestere sejlsporten som en globalt udbredt sport, hvilket er et helt afgørende parameter, ift. International Olympic Committeee (IOC).

Men det er aldrig lykkedes at etablere levedygtige World Cup regattaer på de forskellige kontinenter, og i dag er der faktisk kun stævner i Europa, som karakteriseres som ”World Cup Series” – men der eksisterer faktisk slet ikke en serie, så begrebet er forvirrende for sejlerne og omverdenen. 

WS gjorde samtidig World Cup stævnerne til det vigtigste element i World Rankings for de olympiske klasser, men når World Cup’en ’kuldsejler’, så har det også fået den uheldige effekt, at verdensranglisten heller ikke fungerer efter hensigten.

Et af de store spørgsmål i relation til Olympic Vision er fortsat, hvordan WS får styrket sejlsporten på globalt plan, og derfor havde Bådmagasinet blandt andet stillet nogle supplerende spørgsmål til Line Markert, herunder om Events Committee på mødet i Malaga havde drøftet nye planer for World Cup og World Rankings.

Bådmagasinet har desværre ikke modtaget svar fra Dansk Sejlunions formand Line Markert - ligesom vi havde satset på et interview i Malaga, som desværre ikke lykkedes. Derfor vil vi i stedet forsøge med en henvendelse til World Sailing for at høre om, hvad Events Committees planer er for World Cup og World Rankings i fremtiden set i forhold til Olympic Vision, og om dette blev drøftet under årsmødet i Malaga.

Worlds for OL-klasser bliver splittet
Hvert fjerde år har World Sailing afholdt et ”World Sailing Championships” for alle 10 olympiske klasser, hvor det seneste blev afviklet i Haag, Holland i august 2023. Mange husker også, at Sailing Aarhus var vært for det store stævne tilbage i 2018 på Aarhus Bugten.

VM er siden 2003 blevet afholdt hver fjerde år, men kun én gang udenfor Europa. I Haag blev tillige afviklet VM for sejlsport for handicappede, så der var tale om et mega stævne, både organisatorisk og økonomisk. 

Det er en udfordring for WS at finde arrangører til så store stævner, og derfor har man nu godkendt, at VM i fremtiden kan blive opdelt, hvilket vil give større fleksibilitet til at afholde begivenhederne på flere steder, og også at inkludere yderligere begivenheder, hvor det er relevant. 

Den nye opdeling vil få effekt for det næste VM, der er planlagt til at blive afholdt inden 2028, og det kunne tyde på at opdelingen bliver således, et stævne med de fire discipliner i windsurfing og kiteboarding for kvinder og mænd, og et andet stævne med resten af de seks - tilbageværende sejlsports-discipliner i 1-personers joller, 2-personersjoller og flerskrog.

Olympiske Ungdomslege – kun med boards!
Når De Olympiske Ungdomslege bliver afholdt i 2026 i Dakar, er der også vedtaget ændringer for sejlsporten, hvilket ifølge WS sker i overensstemmelse med IOC’s anbefalinger om at ’strømline’ begivenheder.

WS Council vedtog som konsekvens heraf, at sejlsporten vil blive gennemført i følgende fire discipliner: mænds windsurfing, kvinders windsurfing, mænds kiteboarding og kvinders kiteboarding - og med en kvote på 96 sejlere - altså et ungdoms OL kun på boards! Kunne man forestille sig det samme skete for fremtidens OL, så er sejlsporten som vi kender den godt nok udfordret. Man kunne have bange anelser under Bach's motto 'change or be changed'..!!!

Sanktioner mod Rusland og Belarus fortsætter
I forlængende af tidligere vedtagne sanktioner mod Rusland og Belarus og aggressionerne mod Ukraine, har WS vedtaget, at de vil fortsætte – dvs. at hverken sejlere eller officials fra disse lande kan deltage i internationale sejlsportsbegivenheder. Man kan læse om de fortsatte suspensionerne på World Sailings website her.

Line Markert skriver endvidere på sin Facebook profil vedr. konflikten mellem Ukraine og Rusland: 'Bestyrelsen skrev under konferencen til den russiske sejlunion for at få stoppet russiske sejlkonkurrencer på ukrainsk territorium, som er i strid med World Sailings vedtægter. Hvis det ikke sker, kan næste skridt være at suspendere det russiske forbund fra World Sailing'.

Valgkampen er skudt i gang
Der deltog omkring 300 delegerede fra 50 lande i World Sailings årsmøde i Malaga, og det var det sidste store møde inden man mødes igen i november 2024 i Singapoore, hvor der igen skal vælges præsident og vicepræsidenter for den næste 4 års periode – så valgkampen er reelt allerede i gang.

Endvidere skal Gruppe G i form af Nordic Sailing Federation i 2024 vælge 2 nye repræsentanter i 2024 til WS Council for de kommende fire år. Og det kunne tyde på, at Line Markert sandsynligvis vil forsøge at blive valgt til den ene af disse to poster, hvilket dermed også hænger sammen med at hun søger genvalg yderligere ét år som formand for Dansk Sejlunion.

 

 
Udvalgte artikler *