fbpx

Slagsmålet fortsætter: World Sailing bliver truet med civilt søgsmål

Inkluder i Newsletter: Ja

De to medlemme af World Sailings Ethics Commission, som for kort tid siden blev dømt for at undlade at handle med integritet i relation til ’conflict of interest’ samt at blande sig i præsidentvalget i efteråret 2020, vil ikke acceptere dommen, og truer nu World Sailing, med at bringe dommen for en civil domstol i London.

Dommen fra det uafhængige panel - som var sammensat at tre advokater med stor juridisk erfaring indenfor sportsverdenen - blev offentliggjort den 30. december 2022 mere end to år efter, at Kim Andersen indgav klagen mod de to medlemmer af Etisk Kommission, som havde behandlet flere sager mod ham op til og omkring præsidentvalget.

De to tidligere medlemmer af Etisk Kommission, formanden Dieter Neupert og IOC vicepræsident Ng Ser Miang fik en advarsel og bøde på 1000 Euro.

En vaskeægte skandale
Her på Bådmagasinet omtalte vi dommen "En vaskeægte skandale om magtmisbrug og en stærkt politiserende etisk kommission!". Du kan i denne artikel finde links til tidligere artikler i den langvarige og komplicerede sag, samt til dommen fra det uafhængige panel.

Vil have dommen prøvet ved engelsk domstol
Den 73-årige IOC Vicepræsident Ng Ser Miang Ng fortæller overfor Inside the Games, hvorfor han ikke mener dommen er korrekt: "Jeg trådte ud af World Sailing Ethics Commission i december 2020. Jeg tjente World Sailing Ethics Commission som frivillig og har gjort det uden frygt og gunst og i fuld overensstemmelse med dens regler og bestemmelser. World Sailing har ingen jurisdiktion over mig efter december 2020. Jeg har ikke deltaget i nogen af deres sager og afviser alle beskyldninger og sanktioner mod mig af World Sailing."

Den tidligere formand for Etisk Kommission Dieter Neupert hævder overfor Inside the Games, at de planlægger at appellere det uafhængige panels konklusion med ordene: "Vær venligst informeret om, at Ng Ser Miang og jeg selv allerede har hyret den bedste London-ekspert i disciplinære tvister, en advokatfuldmægtig QC (Queen's Consul) til at appellere til de kompetente engelske domstole i henhold til World Sailing-forfatningen.”

Inside the Games slutter artiklen med en note om, at World Sailing har nægtet at kommentere resultaterne af det uafhængige panel, ligesom IOC hidtil har undladt at reagere på nogen anmodninger om en udtalelse.

Kan de overhovedet dømmes?
Et af de ’springende punkter’ ser ud til at være, hvorvidt det uafhængige panel kan behandle sagen, og dømme dem efter, at de er udtrådt af Etisk Kommission.

Anklagerne mod dem omhandler deres optræden og handlinger, mens de stadig var medlemmer af Etisk Kommission, og panelet fastslår som en præmis i sagen, at de på tidspunktet for indgivelse af klagen mod dem stadig var medlemmer af Etisk Kommission, og at sagen derfor kan behandles og afgøres også selvom de herefter udtræder af kommissionen.

Kim Andersens klage mod dem blev indgivet den 25. september 2020, mens begge medlemmer fortsat agerede aktivt som medlemmer af Etisk Kommission helt frem til december 2020, hvor de forlod kommissionen. Rent faktisk var det WS Council som nedlagde hele den daværende etiske kommission pga. alle problemerne i kommissionens arbejde herunder at et stort antal medlemmer i protest mod den fungerende formands ageren havde forladt kommissionen. Council valgte derfor helt nye medlemmer til kommissionens fremtidige arbejde, med særlig fokus på deres uafhængighed og dermed risiko for ”conflict of interest”.

Kan sagen bringes for en civil domstol?
I dommen fastslår det uafhængige panel i konklusionen: ”I henhold til regulativ 35.6.24 skal alle afgørelser truffet af det uafhængige panel være endelige og bindende for deltagerne og for enhver part, der gør krav gennem eller under dem, og deltagerne er enige om, ved at underkaste sig de procedurer, der afholdes i henhold til disse regler, uigenkaldeligt at give afkald på deres ret til enhver form for appel, gennemgang eller indbringelse af en statsdomstol eller anden retslig myndighed, med forbehold af lovbestemte eller andre rettigheder.”

World Sailing regulation 35.6.24 (2020) lyder: 
35.6.24 Der er klageadgang fra det uafhængige panel, hvis og kun hvis afgørelsen pålægger: (a) en suspension eller tilbagekaldelse på mere end tre måneder på konkurrence berettigelse eller World Sailing berettigelse i tilfælde af en konkurrent, bådejer eller supportperson; eller (b) enhver pålagt sanktion (undtagen en advarsel, irettesættelse, formaning eller bøde) i tilfælde af World Sailing Committee eller kommissionsmedlemmer, World Sailing officerer, World Sailing Race Officials eller World Sailing Repræsentanter.

Spørgsmålet er derfor: hvorvidt en civil domstol i London vil kunne se bort fra World Sailings regulation, og behandle og eventuelt omstøde dommen for Dieter Neupert og Ng Ser Miang ?

Det sidste ord er nok ikke skrevet i denne her vaskeægte skandale!

Kapsejlads

DS-DM: J/70’erne indtager Sønderborg

Bådudstillinger

Genova spiller med musklerne – her lidt tal

World Match Racing Tour

Jeppe Borch & Co. skal 'optræde' på den helt store scene  

Kort nyt

#587: Politiet og sejlerne er ved at finde melodien

Kort nyt

Kom til stor jubilæumsfest i Helsingør

Udvalgte artikler *