fbpx

En vaskeægte skandale om magtmisbrug og en stærkt politiserende etisk kommission!

Related Articles: IOC Vicepræsident i magt-misbrug mod Kim Andersen, Kim Andersen: Anke mod frifindelse afvist, World Sailings omdømme og troværdighed på spil
Inkluder i Newsletter: Ja

Kim Andersens klager mod to tidligere medlemmer af World Sailing Ethics Commission er nu afgjort - efter mere end 2 års behandling. World Sailing har den 30. december offentliggjort den endelige afgørelse fra Independant Appeal Panel, som afsagt den 29. november 2022.

Den uafhængige appel instans afgørelse betyder, at Kim Andersens klager mod to daværende medlemmer af WS Ethics Commission var fuldt berettiget. Begge indklagede personer fra den etiske komite er fundet skyldige i anklagerne mod dem om ”conflict of interest”, da de i 2020 behandlede klager mod og fra Kim Andersen.

Kim Andersens klager mod de to komite medlemmer blev afleveret den 25. september 2020, en måned inden det afgørende præsidentvalg, hvor Kim kandiderede til at blive valgt for en ny 4-års periode, men tabte valget til kineseren Quanhai Li med en marginal på få stemmer.

Det er derfor overvejende sandsynligt, at klagerne mod Kim Andersen og i særdeleshed den måde de blev behandlet på indenfor World Sailing, kom til at skade Kim Andersens mulighed for genvalg. Det uafhængige appel panel underbygger i sin afgørelse specielt dette med denne meget sigende kommentar:

”Denne sag var på ingen måde ligetil. Det er tydeligt, at denne sag var stærkt politiseret inden for WS og relateret til styringsspørgsmål i forhold til driften og virkemåden af Den Etiske Kommission. Disciplinary Investigation Officer bemærkede, at beskyldningerne mod Hr. Anderson på det tidspunkt, som ikke var underbygget, men som forårsagede skade på hans omdømme, og som Hr. Anderson klagede over med god grund, viste, at der havde været en kampagne for at påvirke valget og skade hans omdømme.”

Dette blotlægger et meget alvorligt problem i World Sailing som international sportsorganisation, ikke mindst når det er muligt for medlemmer af en etisk kommission at optræde på en måde, som bliver afgørende for et præsidentvalg.

World Sailing har efterfølgende ændret på reglerne for behandling af sådanne klagesager, men endnu mere afgørende er det at kunne fastlægge procedurer, så man fremadrettet kan undgå, at uhæderlige personer bliver valgt til vigtige poster.

Her på Bådmagasinet satte vi allerede fokus på denne problematik i november 2020 i artiklen: World Sailings Omdømme og troværdighed på spil 

Formanden for etisk komite svigtede fuldstændig
Dieter Neupert var i 2020 fungerende formand for den etiske kommission, som behandlede en række  klagesager mod Kim Andersen i perioden op til og umiddelbart efter præsidentvalget i efteråret 2020. Samtidig afviste kommissionen Kim Andersens fuldt berettigede klager mod to af dens medlemmer om ”conflict of interest”. De to personer burde omgående være trådt tilbage, når der blev stillet tvivl om deres habilitet, og man kan jo aldrig selv bedømme sin egen habilitet.

Anklagen mod Dieter Neupert var, at han svigtede fuldstændig i identifikation og håndtering af eventuelle tilsyneladende interessekonflikter i tre sager, fra det tidspunkt hvor den fjerde sag blev rejst. Endvidere fremsatte han potentielt ærekrænkende bemærkninger mod Kim Anderson foran den etiske kommission og medlemmer af World Sailing Executive med hensyn til korrespondance i sagen til Kim Andersen.

Hans adfærd udgjorde en alvorlig forseelse især ved at undlade at handle med den største integritet, ærlighed og ansvarlighed, samt at handle på en måde, der sandsynligvis ville kompromittere den etiske kommissions upartiskhed.

IOC Vicepræsident i magtmisbrug
Det andet medlem af den etiske kommission Ser Miang Ng -  der samtidig er vicepræsident i IOC -  blev anklaget for det samme som Dieter Neupert i relation til at bryde WS principper for ”conflict of interest”, og dermed også at kompromittere den etiske kommissions upartiskhed.

Samtidig undlod Ser Miang at besvare spørgsmål fra to forskellige Disciplinary Investigation Officers under sagens lange forløb, mens de udførte deres undersøgelser, men der var ingen måde, hvorpå han kunne tvinges til at samarbejde.

Bådmagasinet satte allerede den 7. oktober 2020 fokus på problematikken med artiklen IOC vicepræsident i magtmisbrug mod Kim Andersen. Ser Miang Ng er stadig IOC vicepræsident.

Tre tidligere sager afvist og trukket tilbage
Klagesag nr. 1 mod Kim Andersen omhandlede afstemningsprocedure i relation til Finn-jollen, da den blev elimineret fra det olympiske program – sagen blev afvist.

Klagesag nr. 2 mod Kim Andersen var den såkaldte ”underskriftssag. Den første afgørelse blev afvist, idet ’undersøgelsesofficeren’ ikke var upartisk. Sagen skulle derfor gå om, men blev forinden trukket tilbage.

Klagesag nr. 3 mod Kim Andersen var den såkaldte ”TSE-sag”, som ved genbehandling i den nye etiske komite nedsat efter præsidentudvalget underkendte afgørelsen fra ’undersøgelsesofficeren’ og sagen blev dermed afvist. Klageren ankede denne afgørelse, men den blev tillige afvist.

Som nok et af de eneste medier i den maritime verden, omtalte vi her på Bådmagasinet den endelige behandling af disse sager i artiklerne:

Nye rapporter frikender Kim Andersen

og Kim Andersen: Anke mod frifindelse afvist

Hvad blev straffen ?
Det uafhængige panel har, efter omhyggeligt at have overvejet alle beviser og erklæringer, pålagt hr. Dieter Neupert og hr. Ser Miang Ng følgende sanktioner: En advarsel og en bøde på €1.000 Euro. Der er ikke afsagt nogen kendelse om sagens omkostninger.

Denne afgørelse er endelig og bindende for de implicerede parter, idet parterne ifm. sagens behandling har anerkendt, at de ved at anerkende procedurerne i sagen har givet afkald på deres ret til enhver form for appel, prøvelse eller klage til enhver statslig domstol eller anden retslig myndighed, med forbehold af lovbestemte eller andre rettigheder.

Det uafhængige panel har været sammensat af tre højt estimerede og meget erfarne sports advokater uden nogen involvering i World Sailings organisation og politiske arbejde, hvilket sikrer korrekt og upartisk behandling af alvorlige klagesager.

Læs hele Independant Appeal Panels afgørelse (ekstern pdf, red.)

En vaskeægte skandale
Hele optakten til præsidentvalgkampen i 2020 var den værste og mest uskønne nogensinde i World Sailings historie, idet den helt blev overskygget af politiske intriger samt klagesagerne mod Kim Andersen.

Mudderkastning, beskidte kneb, beskyldninger og erklæringer føg rundt i luften, og det var bestemt ikke kønt, hvad omverden blev vidne til, kun få dage før præsidentvalget i World Sailing, hvor World Sailing tillige officielt gik ud og fordømte en IOC Vicepræsidentens handlinger.

Og at en såkaldt uvildig klageinstans viste sig at være stærkt politiseret, og dermed kunne skade en præsidentkandidats omdømme, kampagne og mulighed for at blive valgt, er jo en vaskeægte skandale i sportsverdenen.

Kapsejlads

X Stars vinder X-Yachts Star meeting

World Match Racing Tour

WWMRT: Svensk dominans - 'Wings' tager dobbeltsejr Skovshoved

World Match Racing Tour

WWMRT: De tre danske teams videre til ’semi’…

Sejlsportsliga

WOW: Kæmpe boost for kvinder i sejlsport – og med Danmark som...

SailGP

Kan Sehested & Co. rejse sig?

Kapsejlads

X-Yachts samler endnu en gang alle 'stjernerne' i Skovshoved

World Match Racing Tour

WWMRT: Flot flot start på årets finalestævne - se stort...

Udvalgte artikler *