fbpx

World Sailings årmøde: Historisk ’governance reform’ ?

Related Articles: Blog fra Line Markert: World Sailings årsmøde med op- og nedture, Efter ekstraordinær generalforsamling - bliver World Sailing nu mere effektiv og transparent ?, World Sailing årsmøde: Hovedemne er ændring i ledelsesstruktur – Lerche forklarer, World Sailing i pinlig brøler - Line Markert forklarer, World Sailing: Enorm skuffelse og nedtur - forslag nedstemt, World Sailing: Var nej til reform mere et mistillidsvotum til bestyrelsen?
Inkluder i Newsletter: Ja

Årsmødet i World Sailing sluttede sidste weekend, og der har været ganske stille lige siden! Set fra sejlernes perspektiv kan det da også virke ligegyldigt, at World Sailing har vedtaget en ny struktur og vedtægter, men er det nu også rigtigt ?

Vi starter et andet sted – nemlig med at kigge på konkrete forslag, som direkte ændrer noget for den enkelte danske sejler. Her er specielt ét forslag som vil have betydning for danske ungdomssejlere.

29er mix besætning
WS har vedtaget, at det fremover skal være muligt at deltage med en mix besætning i 29er ved det årlige World Youth Sailing Championship. Konkret bliver det sådan, at mix besætninger fremadrettet kommer til at sejle mod øvrige drenge besætninger, og hertil vil der stadig være en 29er disciplin for pige besætninger.

I Danmark er der en tradition for mix besætninger i specielt 29er, og som situationen er for øjeblikket, vil det forventeligt specielt være disse besætninger, som fremadrettet vil overveje en olympisk kampagne i flerskrogsdisciplinen Nacra 17 Mix. Årsagen hertil er, at der ikke er noget alternativ for de unge i Danmark, hvis de vil starte i flerskrog, idet der ikke er nogen fleet i Nacra 16, som er flerskrogsdisciplinen ved WYSC. Man kunne sejle i Hobie 16 Spin, men heller ikke der er der reelt nogen ungdoms kapsejladser.

Den eneste 2-personers mix jolle-disciplin ved OL er 470, men ingen unge danske sejlere fokuserer på denne jolle, da det er en gammeldags jolle konstrueret for 50 år siden, som i mange år ikke har haft interesse blandt ungdomssejlere i Danmark, der i stedet har fokuseret på 29er og herefter primært 49er og 49erFX.

Historisk ’governance reform’ ?
World Sailing profilerer vedtagelsen af denne ’governance reform’ som værende historisk, men hvordan skal det forstås ? 

Forslaget krævede 75% flertal og blev vedtaget med 93,75% af alle stemmer på generalforsamlingen i Abu Dhabi. Ud af WS’ 140 medlemslande var 43 lande fysisk til stede ved mødet mens 25 var online, altså knap halvdelen af WS medlemmerne. 

Når under 50% af medlemslandene medvirker til vedtagelse af en historisk ’governance reform’, bør det få WS til at overveje, hvordan man i fremtiden kan involvere mange flere medlemslande i beslutningsprocesserne og det direkte arbejde i organisationen – en ’governance reform’ gør det ikke alene ! Det er stadig primært de større og/eller rigere sejlsportsnationer som er aktive i det organisatoriske arbejde, men hvis sejlsporten for alvor skal styrkes skal mange flere lande involveres aktivt i udvikling af sejlsporten.

Når WS kalder beslutningen for historisk, vil de fleste vil nok tro, at der må være sket en meget markant modernisering af hele WS organisation samt beslutningsprocedurer.

Kigger man nærmere på reformen, er det mest ”revolutionerende”, at man nu løbende kan indsende forslag til behandling og vedtagelse i Council - i stedet for kun en gang om året. Som følge heraf skal Council nu mødes fire gange årligt, heraf mindst én gang ved personligt fremmøde. Denne proces giver mulighed for hurtigere beslutninger samt implementering heraf, hvilket kan sikre en mere dynamisk udvikling af sejlsporten. 

Grundlæggende sker der ikke nogen reform af organisationsstrukturen, specielt i relation til Executive Committee, Council og Generalforsamlingen, som repræsentativt er sammensat på samme måde som hidtil. Så WS er stadig en organisation med en differentieret ledelsesstruktur, og rigtig mange komiteer, kommissioner og arbejdsgrupper.

Ændringer fuldt implementeret i 2024
WS bestyrelse, Council og udvalg vil nu begynde processen med at ændre strukturen og processerne og etablere de yderligere elementer, der er fastsat i de nye vedtægter. Ændringerne vil være fuldt implementeret fra generalforsamlingen 2024.

World Sailing præsident, Quanhai Li siger om reformen: 

"Dette er en beslutning, som har forenet World Sailing-familien og markerer et vigtigt skridt på vores rejse. Jeg er meget glad for, at vi har grebet denne mulighed for at modernisere sportens beslutningsprocesser. Efterhånden som vi er vokset og vil fortsætte med at vokse, har vi brug for en struktur, der er designet med fremtiden for øje.

Jeg er taknemmelig for den utrættelige indsats fra bestyrelsen, den professionelle ledelse og bestyrelsesledelsens arbejdsgruppe, ledet af World Sailing Vice-præsident Philip Baum, og over for medlemslandenes nationale myndigheder for at have tillid til os til at føre sporten ind i en ny æra."

Philip Baum, World Sailing Vice-President og formand for Board Governance Sub-Committee, tilføjer: 

"Den nye struktur fremmer samarbejde og understøtter bredere diskussioner ved at bringe flere aktører ind i processen på et tidligt tidspunkt. Vi har nu to år til at forberede integrationen og levere den nye struktur. I løbet af denne tid vil vi fortsætte med at lytte og tilpasse os i forhold til vores medlemmers behov og sikre, at der er den nødvendige fleksibilitet for at få succes. Denne beslutning er en tillidserklæring til vores styrkede måde at arbejde sammen på og vores øgede kapacitet til at samarbejde til gavn for sporten.”

David Graham, World Sailing Chief Executive Officer supplerer: 

"Disse ændringer vil gøre os i stand til at levere en bedre service til vores medlemmer, der bygger på fremragende arbejde i de seneste to år for at styrke tilliden mellem World Sailing og vores interessenter i og uden for sporten. Resultatet på 93,8% taler sit eget sprog."

Nøgleelementer i ny ledelsesstruktur

Generalforsamlingen - mødes fortsat ’en gang årligt og hvert land har én stemme. Generalforsamlingens kompetence fremgår af vedtægterne, og den er ansvarlig for vedtagelse af WS overordnede strategi.

Council – mødes op til 4 gange årligt (hidtil 2 gange), hvoraf mindst ét møde skal være med personligt fremmøde og resten som digitale konferencer. Council består af bestyrelsen, repræsentanter fra regionale grupper samt enkelte specialister. Council træffer alle beslutninger som udspringer af indsendte forslag, der nu kan indsendes løbende over året. Endvidere skal Council beslutte WS’ politik til gennemførelsen af WS strategi vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsen – fortsætter i en ikke-udøvende rolle og yder tilsyn og overvågning af WS aktiviteter, især den professionelle ledelses aktiviteter. Bestyrelsen vil fortsat bestå af 9 direktører, herunder præsidenten, syv valgte direktører og formanden for atleternes kommission. Der vil være ligestilling mellem de valgte direktører. Præsidenten bliver valgt først (fra begge køn), og derefter vil de syv valgte direktører blive valgt på en måde, der sikrer ligestilling mellem kønnene.

Administrerende direktør - leder staben og ledelsesteamet i World Sailing. Den adm. direktør sikrer gennemførelse af alle organisationens politiske beslutninger. Bestyrelsen kan delegere sin beføjelse til at træffe visse operationelle/ledelsesbeslutninger til den adm. direktør og gennem den administrerende direktør til personalet.

Vækst- og udviklingsudvalg – målet er, at et udvidet ”Regional & Development Committee ” med tilførsel af ressourcer skal fokusere på sportens vækst over hele kloden, men især i nye vækstlande.

Specialiseret sejlerudvalg - En ny ”Specialist Sailing Committee” skal fremme et større samarbejde mellem sportens store begivenheder (inklusive WS Special Events, red.) såsom America's Cup, SailGP, SSL Gold Cup og andre former for sejlads på topniveau. Gruppen vil give ekspert input til udviklingen af ​​WS strategi, især med hensyn til promovering af sporten, samt rådgive Council om ikke-olympiske begivenheder på topniveau.

Udvalg og arbejdsgrupper - alle eksisterende udvalg, underudvalg og kommissioner vil blive overført til den nye struktur, dog med navneændring og udvidelse af mandat i nogle tilfælde.

Integritet og disciplinær - en ny uafhængig disciplinærdomstol erstatter den eksisterende retsinstans og den etiske kommission. Tribunalets paneler vil høre, beslutte og pålægge sanktioner for alle brud på det reviderede etiske kodeks eller brud på nogen regel eller regulering. Alle de forskellige adfærdsregler vil blive konsolideret i et etisk kodeks for at fastlægge de adfærdsstandarder, der kræves af alle WS deltagere, officials og andre repræsentanter. Det uafhængige undersøgelsespanel vil modtage klager direkte (inklusive klager fra whistleblowere), facilitere enhver løsning efter aftale, undersøge, om der er et brud på det nye etiske kodeks eller ethvert andet regelsæt.

Der var stor begejstring blandt de delegerede da afstemningen var overstået, og det slolide flertal i hus, se episoden her, hvor Christian Lerche lige skulle have foreviggjort et billede ;-)

 

Kapsejlads

X Stars vinder X-Yachts Star meeting

World Match Racing Tour

WWMRT: Svensk dominans - 'Wings' tager dobbeltsejr Skovshoved

World Match Racing Tour

WWMRT: De tre danske teams videre til ’semi’…

Sejlsportsliga

WOW: Kæmpe boost for kvinder i sejlsport – og med Danmark som...

SailGP

Kan Sehested & Co. rejse sig?

Kapsejlads

X-Yachts samler endnu en gang alle 'stjernerne' i Skovshoved

World Match Racing Tour

WWMRT: Flot flot start på årets finalestævne - se stort...

Udvalgte artikler *