fbpx

World Sailing årsmøde: Hovedemne er ændring i ledelsesstruktur – Lerche forklarer

Inkluder i Newsletter: Ja

Det altoverskyggende emne ved World Sailings årsmøde i denne uge i Abu Dhabi er forslag til nye vedtægter. Resultatet af arbejdet med ledelsesstrukturen (governance reform, red.) gennem de seneste godt fem år, er nu blev konkretiseret i et forslag til reviderede vedtægter.

Dansk Sejlunion deltager med fire repræsentanter ved årsmødet. Formand Line Markert og direktør Christian Lerche medvirker ved den politiske del af møderne, mens Line Juhl og Andreas Kuchler deltager i arbejdet i henholdsvis Racing Rules Committee samt Race Managemenet Sub-Committee.

Bådmagasinet skrev for nogle måneder siden om de overordnede linjer i den governance reform, som blev vedtaget i juli 2022 - Efter ekstraordinær generalforsamling - bliver World Sailing nu mere effektiv og transparent ? 

Ja - men ikke stort nok
Arbejdet med ændringer i World Sailing (WS) startede tilbage i 2017 under den tidligere danske præsident Kim Andersen, hvor der blev fremlagt et forslag, som opnåede simpelt flertal, men ikke det nødvendige kvalificeret flertal på 75% for vedtagelse.

Herefter fortsatte arbejdede under ledelse af Kim Andersens afløser, den kinesiske præsident Quanhai Li og Executive Committee (bestyrelsen, red.), der samtidig har understreget, at arbejdet med denne har krævet betydelig arbejdsindsats og dermed flyttet opmærksomheden væk fra sejlsporten og mange substantielle emner. Bestyrelsen ser frem til at arbejde med opgaver til større gavn for sejlerne og sejlsportens udvikling globalt. DS deler dette håb.

Dansk Sejlunions direktør Christian Lerche fortæller til Bådmagasinets læsere fra Abu Dhabi: ”Det forslag, der nu er på bordet, er et resultat af en meget grundig og intens proces, hvor bestyrelsen har haft en omfattende dialog og mange sonderinger med medlemslandene om de enkelte elementer. Det har skabt tillid og opbakning.

Ved den ekstraordinære generalforsamling i juli 2022 var der kvalificeret flertal for de hovedlinjer, der nu er omsat til paragraffer og helt nye vedtægter. Fra dansk side støtter vi forslaget i sin helhed. Vi har nogle uafklarede spørgsmål, som vi taler med bestyrelsesmedlemmerne og andre interessenter om i de kommende dage. Den positive tilgang gælder hele gruppe G.

Reformen giver fornuftige svar på flere af de udfordringer, som medlemslandene adresserede i en analyse i 2016/2017. Det var især den ineffektive beslutningsproces, manglende transparens samt utilstrækkeligt fokus på den store del af sejlsporten, som ikke handler om OL.

Det mest markante resultat er en ændret beslutningsproces med ”rullende” mulighed for at stille og behandle forslag (submission). Det skal give et bedre grundlag for beslutninger, når WS-organisationen ikke skal nå alt på meget kort tid under det kendte årsmødeformat. Det er også forventningen at den nye proces vil mindske behovet for at genåbne tidligere beslutninger.

På et dialogmøde søndag morgen var der også altovervejende ros til bestyrelsen og arbejdsgruppen bag forslaget. Kun få af de fremmødte cirka 25 lande ved søndagens møde havde en kritisk tilgang. Det blev nævnt, at der kun kommer noget godt ud af reformen, hvis viljen er til stede hos medlemslandene og de mange individer, der repræsenterer dem.”

Ej vidtgående
I forhold til den governance reform, som DS støttede under Kim Andersens præsidentperiode, er forslaget langt fra så vidtgående, og det er således alene beslutningsprocesserne, som er blevet bedre og mere effektive, mens der ikke kommer ændringer i organisationsstrukturen som kan bidrage til mere effektive beslutningsprocesser.

DS har tidligere lagt stor vægt på, at en governance reform også skulle sikre større transparens i WS arbejde. Herom siger Christian Lerche:

”Transparens har været vigtigt for os. Der er vist ikke meget konkret om det i forslaget, men WS er under David Graham (red. CEO) blevet langt bedre til at kommunikere og meget mere dialogsøgende. Han er personlig garant for transparens. Han besøgte os for nyligt. Det er ikke en garanti for fremtiden.”

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at kun 25 lande deltog i dialogmødet, når World Sailing fremlægger de mest vidtgående forslag til ændring af vedtægterne gennem de seneste 50 år.

Du kan læse om hele det omfattende arbejde med Governance Reform her. 

Ingen afgørende forslag
For så vidt angår de øvrige submissions, så er der ikke nogen, der for alvor vil forandre sejlsporten. Bådmagasinet har ’spottet’ et par andre forslag som er interessante, hvor vi har anmodet om DS holdning hertil. Vi bringer Christian Lerches kommentarer til disse forslag.

Submission 049-22 - Gender in Olympic Sailing:
”Så vidt vi forstår, så er det et politisk krav i flere centrale medlemslande (nævnt i teksten), at kvinder ikke afskæres fra sport – herunder adgangen til at deltage i mændenes discipliner. Der er reelle grunde til ikke at åbne kvinde-klasserne tilsvarende. Enig i, at forslaget principielt kan rykke kønsbalancen til OL til ugunst for mænd. Som det fremgår af submissions, må det dog anses for usandsynligt.
Vi vil ikke arbejde imod på dette grundlag, men synes da, det er relevant at spørge til den overvejelse der ligger i, at vi kan skubbe til kønsbalancen totalt, hvis nogle kvinder måtte ende med kvalificere sig i Open-klasserne. Vi er spændte på, hvad komitéerne vil sige til forslaget. En udskydelse er en mulighed.”


Submission 054-22 YWSC - 29er mixed crew:

”Det er en god idé. Jo flere, vi kan få på vandet, jo bedre. Mange sejler 29er som blandet besætning i Danmark, så det giver god mening. Umiddelbart ser det ikke helt ud til, at tallene oversigten tydeligt understøtter behovet, men muligheden for at teame op uafhængigt af køn kan under alle omstændigheder give flere mulighed for at deltage.

Submission 066-22 - Regional/Continental Associations Commission:
”Forslaget fra bestyrelsen er kommet meget sent. Vi er skeptiske over for at give de regionale organisationer formel indflydelse. Men tilsyneladende er kommissionen allerede etableret af regionerne selv for et par år siden, og de har mødtes flere gange. Denne submission forklares bare at være en fastlæggelse af rammerne for kommissionen.
Uanset dette, så er vi kritiske over for, hvad det er for en opgave/legitimitet, man giver de regionale organisationer - uden for eksempel at definere, hvad en regional organisation er, og uden at afdække, om de har opbakning fra medlemslandene i en region.
Og selvom det bliver understreget, at formålet er ren vidensdeling og kommunikation, indeholder submission ord som "sounding", der indikerer, at for eksempel EUROSAF kan fremstå som en repræsentant for sejlorganisationerne i Europa.”

Du finder alle årets konkrete submissions her.

Sejlsportsliga

WOW: Kæmpe boost for kvinder i sejlsport – og med Danmark som...

SailGP

Kan Sehested & Co. rejse sig?

Kapsejlads

X-Yachts samler endnu en gang alle 'stjernerne' i Skovshoved

World Match Racing Tour

WWMRT: Flot flot start på årets finalestævne - se stort...

Kapsejlads

Hveen Rundt 'by night': Klassiker i fantastisk efterårsvejr -...

Kort nyt

Ny udstilling: Små skibe - store fortællinger

Kapsejlads

Star VM: Ramt af to dages vindstille..!

Kapsejlads

WWMRT: Se finalerne fra 'roof-top' terrasse

Tursejlads

Skærgården: Forbud mod ankring i naturhavne kan være på vej -...

Udvalgte artikler *