fbpx

World Sailing indfører flere sanktioner mod Rusland og Hviderusland

Related Articles: EUROSAF: Nægtede at følge dansk opfordring - Chr. Lerche m.fl. udvandrede , World Sailing lægger sig i slipstrømmen af IOC restriktioner
Inkluder i Newsletter: Ja

World Sailing (WS) er trådt yderligere i karakter og har i denne uge stemt om yderligere to sanktionsområder mod Rusland og Hviderusland som følge af situationen i Ukraine.

Nu udelukkes alle personer fra disse lande tillige fra medvirken i WS organisatoriske arbejde, dvs. i Council, komitteer, kommissioner, arbejdsgrupper og alle andre organer, som udfører arbejde for organisationen. Tidligere er alle atleter og både fra disse lande sanktioneret.

Situationen er blandt andet opstået, dels fordi mange lande mener at repræsentanter fra Rusland og Hviderusland ikke bør kunne medvirke i det internationale arbejde, dels har sejlerne ingen forståelse for, at de to landes sejlere er udelukket men deres sejlsportspolitikere fortsat kunne mødes internationalt, blandt andet ved det forestående WS halvårsmøde i Abu Dhabi som starter idag, og varer frem til og med 29. maj.

I forlængelse af WS tidligere erklæring den 18. april 2022 har WS Board nu stemt om, og indstillet til alle berettigede nationale sejlunioner, at ændre WS vedtægter ved at indsætte en ny artikel 104 og skema D således, at hvis forslaget blev vedtaget, vil det give de nationale sejlunioner og Council mulighed for midlertidigt at suspendere personer fra Council og andre World Sailing-organer (dvs. komiteer, kommissioner, arbejdsgrupper mv., red.) under ekstraordinære omstændigheder.

Udelukkelse fra alt politisk og organisatorisk arbejde i WS
Sejlunionerne blev enige om (med et flertal på 75% af de afgivne stemmer, red.) at ændre WS vedtægter, og følge heraf. Følgende beslutninger er herefter truffet via digitale afstemningerne de seneste dage:

1) Sejlunionerne vedtog (med et flertal på 75 % af de afgivne stemmer, red.), at der var ekstraordinære omstændigheder til midlertidigt at suspendere det relevante WS Council-medlem i overensstemmelse med artikel 104 og del 1 i skema D i vedtægterne.
2) Council vedtog (med et flertal på 75 % af de afgivne stemmer, red.), at der var ekstraordinære omstændigheder til midlertidigt at suspendere de relevante WS medlemmer af udvalg, kommissioner, arbejdsgrupper og andre relevante organer i overensstemmelse med artikel 104 og del 2 i skema D i vedtægterne.

Dermed er alle personer fra Rusland og Hviderusland med øjeblikkelig virkning blevet midlertidigt suspenderet og vil indtil videre ikke kunne deltage i relevante WS begivenheder, aktiviteter eller konferencer. I henhold til den nye artikel skal bestyrelsen gennemgå situationen hver tredje måned.

Denne sag er nøje blevet overvejet af WS Board i løbet af de seneste måneder, med sejlsportens renomme som højeste prioritet. Instruksen om at overlade denne vigtige beslutning til de nationale sejlunioner og Council, har sikret, at den blev truffet demokratisk.

Tidligere sanktioner mod atleter, hold og både

Samtidig fastholdes alle tidligere vedtagne sanktionerne mod Rusland og Hviderusland, som indebærer suspension af deltagelse af enhver båd, der ejes eller effektivt kontrolleres eller administreres af en russisk eller hviderussisk person eller enhed. WS vejledning til sejlunionerne, klasseorganisationer, tilknyttede organer og alle eventarrangører er at implementere de samme foranstaltninger.

Hvor dette eventuelt ikke er muligt, af organisatoriske eller juridiske årsager, råder World Sailing eventarrangører til at gøre alt, hvad der står i deres magt for at sikre, at atleter fra Rusland og Hviderusland - det være sig som enkeltpersoner eller hold, officials eller både deltager neutralt uden nationale symboler, farver, flag eller hymner.

Læs også artiklen: World Sailing lægger sig i slipstrømmen af IOC restriktioner 

Følger den europæiske sejlunion op på WS beslutning ?
Dansk Sejlunion og den nordiske WS gruppe opfordrede for nogle måneder siden European Sailing Federation (EUROSAF, red.) til at indføre lignende sanktioner mod personer i det politiske og organisatoriske arbejde, men EUROSAF var ikke villige til at tage dette skridt.

Læs artiklen: EUROSAF nægtede at følge dansk udfordring – Chr. Lerche med flere udvandrede 

Nu bliver det vanskeligt for EUROSAF ikke at følge WS sanktionslinje med udelukkelse af såvel sejlere, hold og både som personer i det politiske og organisatoriske arbejde.

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Kapsejlads

Nations VM: Finalen Live kl. 13:45 - se highlights fra Semi

Kapsejlads

Godt sømandskab overvinder det vildeste havari

Kapsejlads

Nations VM: Live fra semifinalerne - kl. 12:45

Kort nyt

Video: Hurtigste elektriske båd - nogensinde...

Udvalgte artikler *