fbpx

IOC og WS med vagt og kontroversielt synspunkt - udelukkelse sker alene af sikkerhedshensyn!

Related Articles: Dansk Sejlunion nedprioriterer det europæiske samarbejde i EUROSAF
Inkluder i Newsletter: Ja

Danmark og flere andre lande forlod generalforsamlingen i European Sailing Federation (EUROSAF) i lørdags, da det russiske medlem af Executive Committee ikke ville forlade mødet, og det heller ikke blev bragt til afstemning. Ruslands delegerede havde forinden forladt mødet.

Nordic Sailing Federation (Nordic SF) havde inden generalforsamlingen fremsendt en skarp erklæring om, at hvis EUROSAF’s bestyrelse ikke vil ændre sin holdning, ville sejlunionerne i gruppen ikke deltage i kommende EUROSAF-aktiviteter, og ville anbefale resten af EUROSAF’s medlemslande også at sætte deres deltagelse i bero. Samtidig krævede man en revideret EUROSAF-erklæring om Ukraine, Rusland og Belarus inden generalforsamlingen, ellers ville man bede formanden om at tage en diskussion og stemme om sagen som første punkt på dagsordenen, i det håb, at et flertal af de tilstedeværende lande ville støtte det nordisk/baltiske synspunkt. Det gjorde de ikke!

Bådmagasinet har været i kontakt med Christian Lerche efter mødet lørdag, som har besvaret en række spørgsmål om mødets forløb, hvor det ikke lykkedes for den nordisk/baltiske gruppe at få EUROSAF’s generalforsamling til at følge opfordringen.

Var der andre lande som støttede jer på mødet, og tog konsekvensen og forlod mødet sammen med jer ?

”Ja, da først debatten kom i gang, var der flere der bakkede den nordisk/baltiske position op og handlede derefter. Belgien trak sig tidligt fra mødet, og der var – ud over selvfølgelig Ukraine selv – også bl.a. støtte fra fx CRO, CZE. Mange forholdt sig dog passive i debatten. Nogle hæftede sig ved, at man ikke skal gå længere end IOC og World Sailing. Enkelte ønskede at sondre mellem RUS som delegeret og så Yana D., som er bestyrelsesmedlem. De mente, at hun ikke længere repræsenterer RUS, men os alle, når hun sidder i bestyrelsen.”

Hvilke konsekvenser får dette? At ingen af gruppe G landene fremadrettet deltager i EUROSAF møder og aktiviteter ?
”Det tør jeg ikke sige endnu. Dels er det jo et politisk spørgsmål, som vi må tage stilling til selv og sammen med vores kolleger, hvor vi jo hver især henter rådgivning fra de nationale olympiske komitéer (DIF, red.) og vores regeringer (Kulturministeren, red.). Dels har vi oplevet, at de internationale organisationer IOC og WS flytter sig, som tiden går. Vi vil selvfølgelig arbejde for, at flere bakker op om vores linje.”
I første omgang handler beslutningen om, at vi ikke ønsker, at BLR og RUS deltager i møder eller andre aktiviteter i EUROSAF. Hvis de deltager, så deltager vi ikke.”

Hvad er DS og gruppe G’s næste skridt mhp. at forfølge sagen ?
”Nu må vi mødes og vende situationen i Nordisk Sejlforbund/Gruppe G. Jeg forventer også, at vi snarest skal have dialog med repræsentanter for World Sailing.
Det var mit indtryk, at EUROSAF nu vil indhente forslag til justering af det tidligere statement, hvorefter det skal til skriftlig afstemning. Her vil vi selvfølgelig komme med forslag til en revideret version.”

Var det formanden som forfulgte det juridiske spor ?
”Jeg vil nødigt pege på enkeltpersoner, men det er klart, at EUROSAF’s præsident befandt sig i en meget svær situation og havde behov for at sende bolden til EUROSAF’s juridiske komité. Men desuden var der en række talere fra det, som vi betragter som ældre, ”konservative”, kræfter i det centrale Europa, som ikke kunne se ”hjemmel” til en udelukkelse. Vi har tidligere oplevet dem som modstandere i andre sammenhænge.
Det skal retfærdigvis siges, at præsidenten Josef Pla formentlig personligt overbeviste den russiske delegerede om, at det var bedst, at han forlod mødet.”

IOC og World Sailing har sanktioneret og udelukket idrætsudøvere og officials fra Rusland og Belarus, men har behændigt friholdt sportsrepræsentanter fra mødeaktiviteter og forbundsarbejde. DIF er gået videre og arbejder nu også for, at sportsrepræsentanter tillige bør udelukkes, men det er en holdning som indtil nu ikke er så fremherskende internationalt.

Blev det diskuteret, hvorfor en official skal udelukkes, men ikke en delegeret og/eller politisk repræsentant ?
”Ja, Præsidenten Josef Pla og Tomasz Chamara argumenterede for, at IOC’s præsident Thomas Bach og World Sailing har sagt, at udelukkelsen af atleter og officials alene sker for deres sikkerheds skyld; ikke for at straffe RUS og BLR. Et højst besynderligt synspunkt. De vil ikke blande sport og politik.”

Den polske repræsentant Tomasz Chamara er både medlem af Executive Committee i EUROSAF samt World Sailing, og derfor kunne det være relevant for Nordic SF gruppen tillige at fremføre sine holdninger til udelukkelse af sportsrepræsentanter fra World Sailings møder, hvilket jo er en holdning som DIF ønsker at forbundene skal arbejde for.

Vil DS og gruppe G også forfølge dette spor mht. sportsrepræsentanter i WS midyear mødet i Council ?
”Det er for tidligt at svare på, og nu må bestyrelsen forholde sig til situationen. Jeg har en forhåbning om, at de kommende uger vil flytte de internationale positioner yderligere, så svaret måske giver sig selv. Det virker ikke endnu som om, organisationer som IOC og World Sailing har læst de politiske budskaber – senest formuleret af en lang række kulturministre.”

Udover at Danmark deltog i generalforsamlingen med en fuldmagt fra Sverige, så deltog også Finland og Letland. Man kan måske undre sig over, at de fire andre lande i gruppen (Estland, Island, Norge og Litauen) ikke var repræsenteret, heller ikke via fuldmagter, når man fremsætter en så alvorlig erklæring, hvor man også truer med at boycotte kommende EUROSAF møder og andre aktiviteter.

Sejlsportsliga

WOW: Kæmpe boost for kvinder i sejlsport – og med Danmark som...

SailGP

Kan Sehested & Co. rejse sig?

Kapsejlads

X-Yachts samler endnu en gang alle 'stjernerne' i Skovshoved

World Match Racing Tour

WWMRT: Flot flot start på årets finalestævne - se stort...

Kapsejlads

Hveen Rundt 'by night': Klassiker i fantastisk efterårsvejr -...

Kort nyt

Ny udstilling: Små skibe - store fortællinger

Kapsejlads

Star VM: Ramt af to dages vindstille..!

Kapsejlads

WWMRT: Se finalerne fra 'roof-top' terrasse

Tursejlads

Skærgården: Forbud mod ankring i naturhavne kan være på vej -...

Udvalgte artikler *