fbpx

Internationalt: Danmark med færrest poster i 40 år

Related Articles: Topledelse udskifter hele etisk kommission, TSE faktatjek: Talte Hans Natorp sandt?
Inkluder i Newsletter: Ja

World Sailing (WS) Council har ultimo januar godkendt udnævnelserne i udvalg, underudvalg og kommissioner for perioden 2021 til 2024. Dansk Sejlunion har fået tildelt to komite poster til henholdsvis Line Juhl i Racing Rules Committee og Andreas Kuchler i Race Management Sub-Committee.

Læs også: To unge danskere i World Sailing komiteer

Men, kun to World Sailing komite poster til Danmark i den kommende 4-års periode er faktisk det laveste antal poster i de seneste 40 år. Det betyder, at Danmarks muligheder for at påvirke sejlsportens udvikling internationalt er blevet  reduceret markant. Man kan ikke længere være direkte med i beslutningsprocesserne i komiteerne, og samtidig har Danmark ingen post i det magtfulde og vigtige WS Council.

Hvorfor så få poster i World Sailing ?
Det er selvfølgelig en politisk prioritering i Dansk Sejlunions bestyrelse, hvorvidt Danmark skal satse på international indflydelse, og på den måde være med i front når det gælder sejlsportens udvikling på globalt plan. Danmark har tidligere som forslagsstiller være i front for mange markante beslutninger, der har bidraget til sejlsportens udvikling, både af det olympiske program, ungdoms-VM, regelområdet, det organisatoriske m.v.

Bonusinfo
Dansk Sejlunion styrkede gennem mange år sin repræsentation i WS (tidl. IYRU og ISAF), og havde i en rigtig lang årrække fast 4-6 komiteposter, oftest også med 1-2 som formand eller næstformand. I perioden fra 2012-2016 havde DS fire komite poster, heraf tre formandsposter. Og det var en kulmination på mange års målrettet arbejde, da Kim Andersen blev valgt som præsident i 2016, men når DS efter hans tidlige exit i 2020 efter kun 4 år på posten kun står med to komiteposter og samtidig heller ikke har en plads i Council, så står Danmark markant svækket med henblik på at præge udviklingen i international sejlsport.

Man kan selvfølgelig stille spørgsmål om, hvorvidt dette er en konsekvens af, at Danmark har mistet WS præsidentposten? - eller om andre faktorer har haft indflydelse på, at Danmark nu har så få WS komite poster. Forår 2021 300x250
Antal komiteposter er naturligvis afhængig af, dels hvor mange personer man indstiller, dels disse personers kvalifikationer og erfaring på nationalt og især internationalt niveau. Endvidere har den globale spredning af posterne betydning, idet WS ønsker en så bred repræsentation som muligt blandt de 140 medlemsnationer. Hertil kommer, at WS ønsker at styrke repræsentationen af kvinder i det internationale arbejde, og havde sat et mål på 30% kvinder i komiteerne, inklusive poster som formand og næstformand.

Vi spurgte derfor DS formand Line Markert: Én komite og én sub-komite post er det færreste antal Danmark har haft i WS arbejdet i mange år. Er det et strategisk mål for DS bestyrelse at arbejde for at øge indflydelsen i WS igen ?

Line Markert: ”Det er rigtigt, at vi kigger ind i en periode med væsentlig mindre dansk deltagelse i organisationen. Det kan ikke være anderledes efter at have haft præsidentposten, en plads i Council samt formandspost i en komité. Line Juhl og Andreas Kuchler er nye og markerer et generationsskifte i vores internationale repræsentation. De sidder på tekniske poster, mens Christian Lerche og jeg vil kæmpe de politiske dagsordener, hvor vores fokus fortsat vil være på forbedring af governance i World Sailing. Her vil vi presse på for at få arbejdet i gang igen, og så vil vi bringe danskere i spil til den fremtidige struktur. Som nævnt skal dette arbejde også gerne ske i samarbejde med gruppe G.”

Hvem blev indstillet 
Dansk Sejlunion indstillede i efteråret 2020 fire personer til WS komite poster: Jan Stage til Racing Rules Committee, Line Juhl til Racing Rules Committee, Andreas Kuchler til Race Management Sub-Committee samt sportschef Thomas Jacobsen til Events Committee.

Men hvorfor indstillede DS to personer til Racing Rules Committee (RRC) - da chancen for at få valgt to fra samme land normalt er yderst lille?

DS troede på det
Jan Stage havde i en længere årrække været formand for den vigtige Race Officials Committee, ligesom han har været med i OL-juryen flere gange, og som dybt respekteret formand for DS Appel- og Regeludvalg, burde han være et naturligt valg til RRC. Når DS samtidig indstillede Line Juhl, var det næsten givet, at hun ville blive valgt, idet WS prioriterer kvindelig repræsentation. Line Markert fortæller, at DS troede på muligheden for at få to danskere i komiteen.

Mon udfaldet havde været anderledes, hvis DS havde indstillet Jan Stage til Racing Rules Committee og Line Juhl til International Judges Sub-Committee? Havde der mon så været en rigtig god mulighed for at Danmark havde fået tre komite poster, ligesom Line Juhl om nogle år med stor sandsynlighed ville være et naturligt valg til Racing Rules Committee som efterfølger for Jan Stage?

Er DS tilfreds med sammensætningen af komiteerne ?
DS formand Line Markert har yderligere besvaret en række spørgsmål fra Bådmagasinet om den internationale repræsentation, hvor Danmark de næste 4 år kun har to poster.

Har DS nogle overordnede betragtninger i relation til sammensætningen af WS komiteerne ?

Line Markert: ”Komitéerne ser ud til at være vokset i forhold til tidligere. Vi har som led i arbejdet med governance-reformen foreslået færre og mindre komitéer og en mere effektiv og transparent beslutningsproces. Derfor er det selvfølgelig ikke i vores cockpit udvidelsen kommer fra. Når det er sagt, så er det glædeligt, at det ser ud til, at flere lande er repræsenteret i arbejdet, og at det er lykkedes at tiltrække flere kvinder til det vigtige arbejde.”

Hvor mange og hvem nominerede DS til WS committees, sub-committees & commissions ?

Line Markert: ”Vi nominerede i alt fire personer, hvoraf to blev valgt. De skal sammen med Christian og mig tegne holdet fremover og give os indflydelse og hjemtage viden på deres områder - og forhåbentligt i samarbejde med den nordiske gruppe.”

Er DS tilfreds med de to opnåede komite poster ?

Line Markert: ”Ja, når vi nu ser det samlede billede, så er vi tilfredse. Racing Rules og Race Management er gode og relevante felter for os. Vi ville dog også gerne have haft en plads i Events Committee. Hvis vi sammenligner med andre nordiske lande, så har Norge også fået to pladser, mens Sverige har opnået seks. Det kan spille ind, at Sverige har bragt flere kvindelige kandidater i spil, da det i blev udtrykkeligt efterspurgt fra World Sailing.”

Norden mister også indflydelse
De nordiske lande – Danmark, Finland, Norge og Sverige – har tidligere haft særlig stor indflydelse i international sejlsport med tre World Sailing præsidenter ud af seks de seneste 40 år, fra hhv. Finland, Sverige og Danmark i nævnte rækkefølge.

De nordiske lande har også – som en af de mest aktive sejlsportsregioner i verden – haft tradition for mange komite poster i international sejlsport. Efterhånden som sejlsporten udvikler sig i andre verdensdele, har antal nordiske komite medlemmer naturligvis faldet, men er i løbet af 8 år fra 2013 til 2021 næsten blevet halveret fra 20 til 12 og samtidig for første gang i 40 år heller ikke har én eneste post som formand eller næstformand.

Det kan ikke alene henføres til den globale spredning, men skyldes også, at de nordiske lande desværre har nedprioriteret det internationale arbejde. Sverige har beholdt sine 6 poster specielt fordi man nominerede flere kvinder, mens øvrige lande siden 2016 har mistet poster: Danmark har mistet to poster, Finland har mistet 3 poster og Norge har mistet 2 poster.

Her kan du se alle World Sailing komiteerne

Havne

Granithavnene på Bornholm skal reddes

Havne

Havnefoged må fjerne reklamer fra både på land

Kort nyt

Bye bye mobile - og goddag til hængekøjen!

Kort nyt

Selskabet bag Boatflex ApS erklæret konkurs

Kapsejlads

Charles den Første – Havenes Konge

Udvalgte artikler *