fbpx

Tavshed fra World Sailing

Related Articles: IOC Vicepræsident i magt-misbrug mod Kim Andersen, Omfattende TSE-Rapport med hård kritik af Kim Andersen, Dan Ibsen: Begås der karaktermord på Kim Andersen ?, World Sailing: Knusende kritik af Kim Andersen fra etisk komité
Inkluder i Newsletter: Ja

Det er nu mere end en måned siden, at præsidentvalget i World Sailing (WS) blev afgjort, hvor kinesiske Quanhai Li vandt i den afgørende runde over Kim Andersen, som dermed kun fik en 4-års periode som præsident.

Det seneste år inden præsidentvalget var præget af, udfordringer med en skrantende økonomi, Covid-19 situationen og aflysning World Cup og OL, intern splid i bestyrelsen som medførte, at hele optakten til præsidentvalget i World Sailing, blev præget af flere klagesager mod Kim Andersen.

Det har været et meget uskønt forløb, hvor der fra flere sider rejst spørgsmål om, hvorvidt klagesagerne har haft et politisk formål mod Kim Andersen, samt om personer i Ethics Commission (efterfølgende omtalt som Ethics, red.) har misbrugt sin position i politisk øjemed, samt om de har brudt fortrolighedsprincippet med lækkede rapporter for at skade Kim Andersen, som kun tabte den afgørende valgrunde med fem ud af 128 afgivne stemmer.

Intern magtkamp mellem bestyrelse og Ethics?
Under WS digitale årskonference kom der oplysninger frem om, at Council havde suspenderet Ethics, hvilket skulle være sket på baggrund en kritisk rapport (pdf, red.) udarbejdet af en ekstern undersøger, på anmodning fra Executive Committe. Bådmagasinet har fået bekræftet dette fra flere sider, men vi har ikke kunnet få dette dokumenteret og bekræftet direkte fra World Sailing. For et par uger siden offentliggjorde WS en markant udtalelse i relation til Ethics – læs også: World Sailings omdømme og troværdighed på spil

Ny- endnu en konstituering?
Den 20. november henvendte WS’ CEO David Gramham, på vegne af den nye Executive Committee (bestyrelse, red.) sig til Ethics medlemmer, som indenfor tre dage skulle oplyse, hvorvidt de ønskede at stille op til genvalg. Bestyrelsen udtrykte bekymring omkring Ethics arbejde, behandlingen af de seneste sager mod Kim Andersen og gjorde opmærksom på, at bestyrelsen vil anbefale Council at konstituere en ny Ethics snarest muligt.

Proceduren i WS er, at det er bestyrelsen som indstiller nye medlemmer til komiteer og kommissioner til Council, der træffer den endelige beslutning om sammensætningen. Derfor vil det også være den normale proces, at der er bestyrelsen som eventuelt indstiller ændringer til Council, men det interessante bliver nu, hvordan Council reagerer på en sådan indstilling fra den nye bestyrelse med nyvalgte præsident Quanhai Li for bordenden ?

Ethics blev faktisk re-konstitueret af Council så sent som i september måned, på baggrund af en indstilling fra den gamle bestyrelse. Den eneste person, der på det tidspunkt var uenighed om, var formand Dieter Neupert, som kun blev godkendt af Council med et spinkelt flertal, hvilket skyldes den igangværende politiske magtkamp. Alle andre var der stort set konsensus om. Ethics formand Dieter Neupert ser ud til at ville kæmpe for sin position og påstår nu, at bestyrelsen handler lovstridigt, idet kommissionen refererer til Council og ikke bestyrelsen. Og han påtænker at stille op til genvalg.

Hvis den nye præsident og de syv nye vicepræsidenter i enighed kommer med en anden indstilling til Council, er det nok tvivlsomt, at Council underkende bestyrelsen indstilling, idet det ville være et stort nederlag for den nyvalgte præsident, Quanhai Li. Man skal også huske, at bestyrelsen selv sidder på otte ud af de 41 stemmer i Council.

Tavshed fra World Sailing
Normalt skal man jo give den ”nye regering” 100 dage til at få sat sig ind i sagerne og få lagt kursen. Men på grund af den store uro omkring Ethics og de verserende sager, har Bådmagasinet umiddelbart efter valget forsøgt at få skabt klarhed over, hvad der sker mht. Ethics, og de verserende sager.

Bådmagasinet har stillet fire følgende spørgsmål til centrale personer i World Sailings topledelse, som desværre fortsat er ubesvaret:

1) Etisk kommission - er Kommissionen suspenderet? Begrundelsen for dette? hvad vil der ske med Kommissionen, vil den ikke være aktiv, før Rådet har udpeget en 'ny' kommission for de næste fire år?
2) Sag Wossola v. Andersen - hvad vil der ske med rapporten fra Laurence Burger? Hvordan vil WS bestyrelse og/eller Kommissionen håndtere denne sag?
3) Sag Andersen v. Dieter Neupert - hvordan vil WS/EC håndtere denne klage? eller er klagen trukket tilbage?
4) Andersen v. Ser Miang Ng - hvordan vil WS/EC håndtere denne klage? eller er klagen trukket tilbage?

Afklaring kommer først i 2021
WS ledelse har netop oplyst, at WS kommer til at bruge de første tre måneder efter årsmødet på at få sammensat komiteer og kommissioner. Samtidig har Constitution Committee rådgivet internt om, at man ikke bør udtale sig om verserende sager, hvorfor det ikke har været muligt for Bådmagasinet at få besvaret nogen af ovennævnte spørgsmål.

Stillingtagen til Ethics handlemåde samt genbehandling af tidligere sager - dvs. de to sidste sager mod Kim Andersen samt hans klager mod to af Ethics medlemmer – kommer derfor først godt ind i 2021. Det som bliver afgørende for behandlingen af alle disse sager vil være, hvordan Ethics bliver konstitueret.

Nedlægges Ethics?
Et andet spørgsmål som kan blive aktuelt, er, hvorvidt man skal nedlægge Ethics, bevare den i sin nuværende form, eller stille forslag om en revision af reglerne for Ethics?

Constitution Committee har tidligere besvaret et par spørgsmål rejst internt (se nedenfor), og vi vil gerne vide, hvordan dette påvirker de etiske kommissions beslutninger og de forskellige sager, som Ethics har behandlet i perioden, hvor de ikke var korrekt sammensat? Dette inkluderer også rapporten fra Josep Pla. (underskriftssagen, red.)

Intern Q and A:
Spørgsmål 1 : Kræver forskrifterne, at Etisk Kommission skal have mindst 7 medlemmer for at blive korrekt sammensat?
Svar 1: Ja. Da regel 8.14.2 bestemmer, at 'Der skal være mindst syv medlemmer af Kommissionen ...', er det klart, at det mindste antal medlemmer, der kræves for, at Kommissionen kan sammensættes korrekt, er 7.
Spørgsmål 2: Kan Etisk Kommission handle og / eller træffe beslutninger, når de har mindre end syv medlemmer?
Svar 2: Nej, Kommissionen kan ikke handle og/eller træffe nogen beslutninger, som er den etiske kommissions beslutninger i henhold til forfatningen eller forordningerne, når den har mindre end 7 medlemmer. Hvis Kommissionen har mindre end syv medlemmer, kan den kun mødes uformelt.
Spørgsmål 3: Hvis beslutninger træffes af Etisk Kommission, når den har mindre end syv medlemmer, er disse afgørelser gyldige og eksigible?
Svar 3: Constitution Committee kan ikke besvare spørgsmål om, hvorvidt en bestemt beslutning eller handling er gyldig eller kan håndhæves. Komitéen kan kun fortolke vedtægter og reglementer, som den har gjort ovenfor.

Da Constitution Committee ikke kan besvare spørgsmål 3, kan andre I WS så afgive et konkret svar på dette spørgsmål ?

Bådmagasinets opfølgende spørgsmål 3, har vi desværre heller ikke modtaget svar på.

Fremtiden
Der burde ikke være tvivl om, at WS også i fremtiden som international sportsorganisation har behov for en etisk kommission, og det essentielle må være, at man i fremtiden i meget højere grad skal kunne sikre, at der ikke kan vælges personer som er aktivt involveret i international og/eller national sejlsportspolitik/-arbejde, hverken til kommissionen og/eller som potentielle 'Investigation Officers'.

Måden disse sager ender på, vil klart give et fingerpeg om, hvorvidt bestyrelse/Council støtter kommissionens håndtering af hidtidige sager, eller om man decideret underkender kommissionens handlemåde. Hvis man underkender kommissionen vil det samtidig være et signal om, at kommissionen har handlet politisk og ikke har været objektiv, upartisk og uvildig i sin håndtering af sagerne.

Det bliver spændende at se, hvordan den nye bestyrelse håndterer hele denne delikate situation. Det vil være godt for bestyrelsen at få afsluttet disse sager hurtigst muligt, idet der er rigeligt andet at tage fat på med WS økonomi, organisation, kontorer samt ikke mindst opstart af sejlsporten efter Covid-19, herunder forhåbentlig OL i sommeren 2021 i Tokyo.

Kapsejlads

DS-DM: J/70’erne indtager Sønderborg

Bådudstillinger

Genova spiller med musklerne – her lidt tal

World Match Racing Tour

Jeppe Borch & Co. skal 'optræde' på den helt store scene  

Kort nyt

#587: Politiet og sejlerne er ved at finde melodien

Kort nyt

Kom til stor jubilæumsfest i Helsingør

Udvalgte artikler *