fbpx

World Sailings omdømme og troværdighed på spil

Related Articles: Omfattende TSE-Rapport med hård kritik af Kim Andersen, Blog fra Line Markert: World Sailings årsmøde med op- og nedture, Kim Andersen dømt i etik-sag: Spørgsmål rejser sig, World Sailing: Var nej til reform mere et mistillidsvotum til bestyrelsen?
Inkluder i Newsletter: Ja

World Sailing udtrykker skuffelse over, at fortrolige oplysninger i forbindelse med den etiske sag mod Kim Andersen er blevet distribueret udenfor organisationen. Samtidig tager Kim Andersen til genmæle omkring sagerne mod ham samt WS Ethics Commissions rolle.

Bådmagasinet har ligesom andre troværdige medier omtalt og publiceret rapporten om ’TSE-sagen’, som undersøgeren Laurence Burger har udarbejdet og sendt til Ethics Commission omhandlende TSE-klagen mod Kim Andersen.

TSE-rapporten er ifølge World Sailings egne aftaler fortrolig, men det er bemærkelsesværdigt, at de papirer som medierne er kommet i besiddelse af, ikke er stemplet som fortrolige inden de er cirkuleret internt i World Sailing og efterfølgende er videredistribueret udenfor World Sailing.

En lille uges tid efter at de første medier omtalte TSE-sagen, har World Sailings CEO, David Graham publiceret følgende udtalelse på sin webside:

”World Sailing Board er skuffet over at høre, at fortrolige oplysninger i forbindelse med en igangværende sag i Etisk Kommission i de seneste dage er blevet offentliggjort af en række medier.

Det er især skuffende at høre om disse overtrædelser, da der under de seneste Council møder blev givet meget klare erklæringer om, at bestyrelsen er blevet rådgivet af en uafhængig advokat, formanden for lovudvalget og direktøren for juridisk afdeling, at WS reglementer ikke tillader videregivelse af fortrolige oplysninger relateret til en igangværende sag. World Sailings reglementer og etiske regler er meget klare i sådanne spørgsmål.

Etisk kommission har til opgave at opretholde ærlighed, integritet og god sportsånd i vores sport, og det er vigtigt, at principper som fortrolighed respekteres. Det er et grundlæggende princip for naturlig retfærdighed og proceduremæssig fairness, at fortrolighed skal opretholdes, mens en efterforskning er i gang, og kun når en sag er bestemt, kan detaljerne i en sag afsløres.”

Ethisc Commission totale sammenbrud
Det er fra flere sider, dog ikke officielt fra World Sailing, blevet oplyst, at Council i forbindelse med World Sailings årsmøde, traf beslutning om at suspendere Ethics Commission (EC, red.) Beslutningen blev truffet på baggrund af ovennævnte rådgivning, samt EC’s håndtering af sagerne, og det at fire medlemmer har forladt EC, samt klager mod to af kommissionens tilbageværende medlemmer. Den af David Graham omtalte uafhængige advokat skulle ifølge Bådmagasinets oplysning være udpeget af Sportsresolutions UK.

Kim Andersen tager til genmæle
Samtidig har Kim Andersen nu taget til genmæle og publiceret en udtalelse omhandlende både de tre sager samt også ECs rolle i behandlingen af sagerne mod ham.

Du kan læse hele Kim Andersens udtalelse her. (ekstern pdf, red.)

Kim Andersen hævder, at de tre etiske sager, han har været udsat for, blev anlagt mod ham for at påvirke valget, idet han beskriver beskyldningerne som "helt grundløse og kraftigt politiseret".

Kim Andersen anmoder om, at sagerne imod ham bliver genbehandlet af en uafhængig og upartisk etisk kommission, hvilket efter hans opfattelse ikke har været tilfældet i de to seneste sager. Og han er også parat til eventuelt at appellere sagerne til World Sailings Judicial Board.

Så der er i princippet flere forskellige spørgsmål, der skal tages stilling til i forbindelse med en eventuel genbehandling af sagerne, dels EC’s handlemåde, dels enkeltpersoners handlemåde, dels de to afgivne rapporter i de to seneste sager.

Spørgsmål til World Sailing
Bådmagasinet har sendt spørgsmål til World Sailings CEO, David Graham om, hvorvidt han kan bekræfte suspensionen af kommissionen på Council mødet.

Og såfremt dette bekræftes, hvilken betydning dette vil have, dels for de forskellige sager mod Kim Andersen som har været behandlet, dels for sager som endnu ikke er færdigbehandlet, specifikt de to klager indgivet af Kim Andersen mod to af kommissionens medlemmer.

Ydermere har vi spurgt om, hvordan den fremadrettede proces forventes at blive gennemført.

Vi har ikke modtaget svar fra David Graham endnu.

WS omdømme og troværdighed
Det er naturligvis helt afgørende, at World Sailing er i stand til at behandle etiske sager forsvarligt og dermed også fortroligt.

Hvis World Sailing ikke er i stand til at sikre overholdelse af egne vedtægter i sådanne sager, så kommer WS omdømme og troværdighed på spil i fremtiden, og tilliden til behandlingen af etiske sager bliver konfronteret.

Sejlerne skal naturligvis kunne stole på, at Etisk Kommission og andre instanser indenfor World Sailing overholder organisationens vedtægter i forbindelse med behandling af sager, herunder også sikring af fortrolighedsprincippet.

Fremtidigt valg af respekterede, troværdige, upartiske og upolitiske personer til Etisk Kommission bliver helt afgørende. Men noget tyder også på, at der kan være behov for at stramme op på de interne procedurer til sikring af sagsbehandling og fortrolighed, blandt andet at alle dokumenter i en sag er stemplet ”fortroligt”, indtil det eventuelt besluttes at frigive og offentliggøre materialet.

Bådmagasinet ser med spænding frem til, hvordan disse sager vil blive håndteret af World Sailings nye præsident og Executive Committee, således at tilliden til systemet bliver genoprettet.

Havne

Granithavnene på Bornholm skal reddes

Havne

Havnefoged må fjerne reklamer fra både på land

Kort nyt

Bye bye mobile - og goddag til hængekøjen!

Kort nyt

Selskabet bag Boatflex ApS erklæret konkurs

Kapsejlads

Charles den Første – Havenes Konge

Udvalgte artikler *