fbpx

Omfattende TSE-Rapport med hård kritik af Kim Andersen

Related Articles: World Sailing: Giver magt adgang til at snyde?, DS formand Line Markert frustreret - og skuffet, Kim Andersen tabte valget - Quanhai Li ny præsident for World Sailing, Næste klage mod Kim Andersen: ”TSE har ikke hjulpet med Kims kampagne”, siger Hans Natorp, TSE faktatjek: Talte Hans Natorp sandt?
Inkluder i Newsletter: Ja

Den advokat (Laurence Burger, red.) som World Sailing Ethics Commission udpegede til behandling af klagen mod Kim Andersen omkring ’TSE sagen’ har for få dage siden afleveret sin rapport til kommissionen, og der er tale om en meget skarp kritik af den nu forhenværende præsident Kim Andersen.

Klagen, som vi tidligere har omtalt her på Bådmagasinet, handler om, at Kim Andersen ikke har erklæret ’conflict of interest’ ift. konsulentfirmaet TSE, som assisterede ham under World Sailing konferencen i Barcelona og valgkampen om præsidentposten i november 2016. Endvidere handler klagen om, hvorvidt Kim Andersen havde beføjelser til at indgå en kontrakt med samme firma, af en sådan karakter og omfang.

Ingen respekt
Vi har nærlæst den lange rapport, og konklusionen peger entydigt på, at Kim Andersen, i sin egenskab af præsident, har udvist en handlemåde, som ikke har respekteret de korrekte procedurer i World Sailing i forbindelse med indgåelse af konsulentaftalen med TSE om ydelser for World Sailing, hvilket må siges at være ganske alvorligt for Kim Andersen, som nu tidligere præsident og øverste ansvarlige i World Sailing.

Bådmagasinet har spurgt Dan Ibsen, som også har nærlæst rapporten, om hans vurdering af denne.

Dan Ibsen har som Dansk Sejlunions tidligere, mangeårige generalsekretær løbende været tæt på klagesager i både Dansk Sejlunions Ordensudvalg og Danmarks Idræts-Forbunds Appelinstans, og har dermed dybt kendskab til behandling af klagesager og gældende procedurer:

”Det er efter min opfattelse en balanceret og velargumenteret rapport, og rapportens form og sprogbrug er objektivt. Hvert enkelt punkt er dokumenteret med en god systematik til referencer og citater. Rapporten har været meget grundig og involveret et stort bilagsmateriale samt mange interviews. Endvidere har undersøgelsesofficeren inden færdiggørelsen af rapporten givet både Kim Andersen og klageren mulighed for i en anden runde at kommentere undersøgelsesofficerens fakta og delkonklusioner."

"Rapporten opfylder efter min opfattelse de krav man må have til en sådan rapport omkring grundighed, objektivitet og argumentation, som basis for konklusionerne. Jeg forventer, at Kim Andersen om ønskeligt også vil have en mulighed for eventuelt at appellere rapportens konklusion og eventuelle sanktioner til en næste instans.” slutter Dan Ibsen.

Bådmagasinet har som tidligere nævnt læst den meget omfattende rapport, og konklusionen i hovedpunkter er:

• Kim Andersen udførte ikke sin funktion med integritet og uafhængighed,
• Kim Andersen udviste en manglende hensyntagen til "the best of interests of World Sailing”,
• Kim Andersen har overtrådt bestemmelserne 1.9 (a), 1.9 (b) og 1.9 (c) i World Sailing Ethics Code, og
• EO (Ethics Officer) beslutter at anklage Kim Andersen for sådanne overtrædelser.

Rapporten beviser ikke direkte, at TSE hjalp Kim Andersen med hele hans kampagne, bortset fra en række opgaver under Barcelona konferencen i 2016. Men rapporten peger på, at det er problematisk, at Kim Andersen ikke oplyste om dette samarbejde med TSE på det første Board møde mht. "disclosure if interests" (= offentliggørelse af interesser), hverken direkte eller indirekte.

Bestyrelsen ikke oplyst
Det fremgår klart i rapporten, at Kim underskrev TSE-kontrakten på et tidspunkt, hvor ingen i bestyrelsen havde kendskab til kontrakten, ligesom der heller ikke fremgår noget konkret om kontraktens indgåelse af senere bestyrelsesreferater i perioden november til februar. Rapporten betoner, at præsidenten er ansvarlig for at mødereferaterne er korrekte. Samtidig har WS sekretariat løbende betalt fakturaer fra TSE på betragtelige beløb.

Endvidere fremgår det af rapporten, at TSE-kontrakten ikke blev registreret i WS officielle lister over kontrakter, hvilket er normal procedure, og som løbende forelægges Board. Dette er også bekræftet af medarbejdere.

Tæt på 200.000 Pund
Rapporten konkluderer, at Kim Andersen har signeret en kontrakt på mere end 10.001 GBP - som ikke er godkendt af bestyrelsen, selvom WS interne procedurer beskriver, at sådanne kontrakter skal forelægges bestyrelsen til godkendelse før effektuering. Advokaten fastslår også, at underskrivelse af kontrakten med TSE blev gjort i et 'uanstændigt hastværk'.

På et tidspunkt estimeres i bestyrelsen, at der i budgettet er behov for et beløb på 100.000 GBP, men de samlede faktureringer fra TSE løber alligevel op i 192.613 GBP over en periode fra november 2016 og ind i 2018.

Egen vinding?
Advokaten finder det også dokumenteret, at hovedparten af ydelserne fra TSE i overvejende grad blev anvendt ifm. mere personlig assistance for præsidenten, ligesom det samtidig vurderes at selve MNA undersøgelsen var overfaktureret 10 gange set ift. en markedsvurdering.

Rapportens konklusion er helt overordnet, at Kim har forbrudt sig mod WS interne regler omkring "disclosure of interest" samt regler omkring procedurer, godkendelse af kontrakter og betalinger, og manglende information til Board m.v., og det er i selv alvorligt i en så betroet post som præsident for World Sailing.

Kim Andersen blev ikke genvalgt som præsident, og derfor udestår et interessant spørgsmål om, hvilke konsekvenser rapporten eventuelt kan få for Kim Andersen i og med, at han ikke længere varetager nogen poster i World Sailing eller andre relaterede organisationer ?

Men de tre sager, som har været behandlet i Ethics Commission, kommer uundgåeligt til at præge Kim Andersens eftermæle ift. præsidentskabet i World Sailing, og måske især de to seneste klagesager, hvor konklusionerne omfatter dels en advarsel, dels en direkte anklage om overtrædelse af WS Ethics Code.

Har du tid, og interesse - så kan du læse hele rapporten her. (ekstern pdf, red.) Men vi 'advarer' - den fylder 23 sider A4, god fornøjelse...
Kilde til rapport: Seilmagasinet.no

Sejlsportsliga

WOW: Kæmpe boost for kvinder i sejlsport – og med Danmark som...

SailGP

Kan Sehested & Co. rejse sig?

Kapsejlads

X-Yachts samler endnu en gang alle 'stjernerne' i Skovshoved

World Match Racing Tour

WWMRT: Flot flot start på årets finalestævne - se stort...

Kapsejlads

Hveen Rundt 'by night': Klassiker i fantastisk efterårsvejr -...

Kort nyt

Ny udstilling: Små skibe - store fortællinger

Kapsejlads

Star VM: Ramt af to dages vindstille..!

Kapsejlads

WWMRT: Se finalerne fra 'roof-top' terrasse

Tursejlads

Skærgården: Forbud mod ankring i naturhavne kan være på vej -...

Udvalgte artikler *