fbpx

World Sailing: Nu starter præsident valgkampen

World Sailing har åbnet for nomineringer af kandidater til præsident og vice-præsident posterne. Valgregler skal sikre mod dyre kampagner og professionel konsulentassistance.

Til november slutter den 4-årige valgperiode for Kim Andersen som World Sailings præsident, og der er lagt op til noget af en valgkamp. Indtil videre forlyder det, at hele tre øvrige kandidater stiller op, og da Kim Andersen tidligere også har meldt sit kandidatur, skal fire altså kæmpe om posten som Præsident for World Sailing. Men alle skal først lige godkendes.

Hvem kan indstille kandidater ?
Det er alene de nationale sejlunioner, som kan indstille kandidater til præsident og vice-præsident posterne, og fristen for indstilling af kandidater er søndag den 6. september 2020 (otte uger inden starten på generalforsamlingen, red.). En kandidat skal have fem eller flere nomineringer for at være valgbar. Kandidater kan kun genvælges én gang, dvs. den maksimale periode i Executive Committee er otte år.

Valg af præsident og vice-præsident sker på WS generalforsamling, som er planlagt i Abu Dhabi i slutningen af oktober med generalforsamling den 1. november. Men pga. COVID-19 træffes en endelig beslutning om gennemførelse af konferencen først i løbet af august. Hvis konferencen ikke kan afholdes som planlagt, blev det i juni besluttet, at der vil være mulighed for at afholde eg elektronisk generalforsamling inden udgangen af 2020.

World Sailings Election Committee (= valgkomité) har udarbejdet et sæt valgregler, der styrer gennemførelsen af ​​valget for at sikre en atmosfære af gensidig respekt og lighed.

Restriktive regler
Valgreglerne må siges at være forholdsvis restriktive med henblik på at undgå dyre kampagner, professionel assistance, rejseaktiviteter, kampagner fra tredjepart osv. Dette er bemærkelsesværdigt og samtidig meget positivt for en international organisation som WS, således valget kan afvikles på en værdig og ikke mindst ligeværdig måde.

Enhver uoverensstemmelse ift. valgreglerne kan indrapporteres til valgkomiteen, som har mulighed for at reagere direkte overfor kandidaterne. I grove tilfælde rapportere sagen til Ethics Commission med henvisning til ”Code of Ethics”, som kan træffe beslutning om, at en kandidat ikke kan opstilles, hvis valgreglerne er markant overtrådt.

Begrænsede rejseaktiviteter
Kandidaterne kan præsentere sine planer i form af et skriftligt dokument, som skal sendes til World Sailing’s CEO, hvorefter dokumentet bliver lagt på WS’ webside, ligesom det sendes per email direkte til alle de nationale sejlunioner. Endvidere kan en kandidat forberede en præsentations video, som vil blive lagt på websiden.

Herudover må kandidaterne anvende deres egne ’social media’ platforme til at præsentere deres kandidatur.

Endvidere skal kandidaterne begrænse deres rejseaktiviteter mest muligt ifm. promovering af deres kandidatur, for at undgå større omkostninger og dermed ulighed i forhold til andre kandidater. WS opfordrer ikke til besøg mellem kandidater og nationale sejlunioner, og enhver aktivitet skal rapporteres til Valgkomiteen.

Debatter og møder kan finde sted med tilladelse fra Valgkomiteen, og herudover må ikke organiseres nogen offentlige debatter og møder, hverken fysisk eller virtuelt.

Ingen konsulent assistance
En kandidat har ikke tilladelse til at modtage marketing, PR eller professionel kampagnestyringshjælp. Hvis en kandidat tilbydes en sådan hjælp, har personen pligt til at afvise den og underrette valgkomitéen herom.

En kandidat kan modtage støtte fra sin egen nationale sejlunion, som vil være begrænset til, at støtte kandidatens produktion af henholdsvis præsentation og video, dækning af rejse- eller opholdsudgifter ved deltagelse i den årlige konference i 2020, forudsat at kandidaten er en delegeret ved generalforsamlingen, Executive Committee medlem, udvalgsmedlem eller Council medlem, eller hvis kandidaten officielt repræsenterer sit land. Størrelsen af økonomisk støtte og en specificeret opdeling af poster skal meddeles valgkomiteen mindst 7 dage før afstemningen påbegyndes.

Kandidater må ikke give eller modtage gaver, tilbyde donationer eller tilbyde fordele af uanset art (eller tilskyndelser eller incitamenter til enhver tid) med henblik på at opnå støtte til deres kandidatur.

Kandidater må ikke indgå eller afgive noget løfte, aftale eller tilsagn, der skal udføres (uanset tidspunkt og sted for præstation) som direkte eller indirekte fordel for et medlemslands nationale myndigheder, deres repræsentanter og delegerede, rådsmedlemmer, udvalg og kommissionsmedlemmer, andre organisationer (såsom kontinentale foreninger eller internationale klasser), regioner eller andre partnere.

Endelig må en kandidat ikke acceptere bindende instruktioner fra nogen tredjepart eller indgå nogen form for aftaler med nogen tredjepart, som vil kunne påvirke personens beslutningsfrihed eller handlinger som fremtidigt Executive Committee medlem for World Sailing.

Offentlige erklæringer
World Sailings valgregler forhindrer ikke, at kandidaterne må tilbyde interviewer og komme med private udtalelser eller fortæller om deres visioner og intentioner.

Omvendt må en kandidat ikke benytte kommunikationstjenester/-services, og der må ikke anvendes gratis eller på anden måde tjenester af en journalist eller medier mhp. at styrke sit eget kandidatur eller til ulempe for andre kandidater.

Samtidig må medlemmer af nationale myndigheder, deres repræsentanter og delegerede, rådsmedlemmer, udvalgs- og kommissionsmedlemmer, andre organisationer (såsom kontinentale foreninger eller internationale klasser), regioner eller andre partnere ikke meddele offentligheden i nogen form overhovedet om deres intention om at stemme for en bestemt kandidat, ligesom disse skal afholde sig fra at afgive nogen offentlig erklæring og må ikke på nogen måde støtte et kandidatur med udtalelser i offentligheden.

De komplette ”Election Rules” kan ses her (ekstern pdf, red.)