fbpx

World Sailing: Virtuelt kamp-valg om præsident posten

Normalt gennemføres valg af World Sailings Præsident og syv Vice-præsidenter hvert fjerde år i forbindelse med årsmødet, men da årets møde i Abu Dhabi kan være tvivlsomt pga. COVID-19 pandemien, har WS undersøgt muligheden for at gennemføre valgene virtuelt.

Uanset om årsmødet eventuelt ville kunne gennemføres, så er risikoen for at mange lande undlader at deltage i mødet, hvilket naturligt vil medføre et lavt antal deltagere, som ikke vil være ønskeligt for WS som helhed – og bestemt heller ikke for nogen af de opstillede kandidater. Det forlyder endvidere, at en lang række lande heller ikke vil deltage, ganske enkelt af økonomiske årsager.

Gør som Rugby forbundet
Gerardo Seeliger, Spanien som for snart et år siden annoncerede, at han havde tænkt sig at stille op til præsidentvalget mod Kim Andersen, var for en måned siden ude med en opfordring til WS om at gennemføre et virtuel valgprocedure, således at man kunne få så mange som muligt af de 140 medlemslande til at deltage i valghandlingerne. Flere lande har på WS’s virtuelle ”Town Hall” møder også ytret ønske om, at denne mulighed blev vurderet og gjort muligt pga. COVID-19 situationen. Gerardo Seeliger har henvist til, at WS kunne bruge erfaringerne fra World Rugby, som tidligere i år gennemførte valg til deres topledelse virtuelt, overvåget af PriceWaterhouseCoopers. Der har tidligere verseret rygter om, at nogle kandidater og deres støtter har betalt rejser for at en række lande kunne møde op og stemme. Denne problematik vil man også helt kunne eliminere ved en elektronisk afstemning.

Stemt om virtuel valghandling
World Sailings vedtægter foreskriver, at valghandlingen skal finde sted inden udgangen af 2020, og ud fra ovennævnte situation (aflyst årsmåde, red.) har WS’s Constitution Committee vurderet, hvorvidt det er muligt at gennemføre en elektronisk afstemningsprocedure ift. organisationens vedtægter.

Constitution Committe har udarbejdet et beslutningsforslag, der har været udsendt til afstemning blandt alle de 140 sejlunioner med deadline for afstemningen den 18. juni. Det er nødvendigt med en midlertidig ændring af WS vedtægter for at gennemføre en elektronisk afstemningsprocedure.

I alt modtog WS 68 gyldige stemmer – altså en stemmeprocent på under 50! Der er modtaget 9 ugyldige stemmer fra sejlunioner, der er suspenderet eller ikke har betalt deres årlige kontingent til World Sailing, og derfor ikke har stemmeret i henhold til vedtægterne (artikel 12)Vedtagelse af beslutningsforslaget krævede, at der var et flertal på 75 % af de afgivne stemmer, hvilket betyder, at 51 stemmer skal være til fordel for forslaget.
Resultatet er 59 til for, 9 mod og 0 hverken for eller imod. Derfor er resolutionen vedtaget, men det er værd at bemærke, at ændringen alene er gyldig i forbindelse med 2020 generalforsamlingen.

Hvem udfordrer Kim Andersen ?
Det har allerede været kendt i et halvt år, at Gerardo Seeliger fra Spanien påtænker at udfordre Kim Andersen i præsidentvalget, og han har været temmelig aktiv på de sociale medier. Gerardo Seeliger har tidligere været præsident for de internationale klasseorganisationer for Finn, 49er og 29er, og han er kendt og respekteret i store dele af verden. Han har også tidligere været involveret i arbejdet i IOC, hvor han blandt andet har rådgivet i forbindelse med governance reformer. Gerardo Seeliger er dog ikke officiel kandidat, før min. fem af medlemslandende har ytret deres opbakning, og datoen 1. august skal også oprinde, før World Sailing melder ud om mulige kandidater til Præsidentposten.

På nuværende tidspunkt har ingen andre potentielle kandidater gået offentligt ud med nogen udtalelser, men hvis man ser tilbage på tidligere valghandlinger, så vil der ofte komme flere kandidater.

Da Kim Andersen blev valg i 2016 var der udover den siddende præsident Carlo Croce, også en tidligere præsident Paul Henderson, som var opstillet. Sidstnævntes mulighed for at blive genvalgt var minimal, så det var mere en taktisk manøvre. Og dette vil også være en mulighed ved årets valghandlinger.

Det er vanskeligt at sige, hvorvidt den elektroniske valghandling vil være til fordel for den Kim Andersen, Gerardo Seeliger eller andre kandidater til præsidentposten, men måske vil det være en fordel for en ’udfordrer’, hvis der er mange mindre lande som normalt ikke er så aktive i WS arbejdet, der er utilfredse med udviklingen i World Sailing i den snart forgangne 4-års periode.

Kandidater til posterne som præsident og Vice-præsident skal være indstillet til World Sailing senest 8 uger inden valghandlingen skal finde sted, og hvis det er primo november, så vil alle kandidater være kendt i starten af september.
Det er ikke endelig besluttet at aflyse årsmødet i Abu Dhabi, men den fortsatte udvikling af COVID-19 rundt omkring i verdens, herunder også at pandemien blusser op igen i nogle lande, taler for at det vil være bedst for alle parter at gennemføre et virtuelt årsmøde samt en elektronisk afstemning her i 2020.