fbpx

World Sailing: Enorm skuffelse og nedtur - forslag nedstemt

Related Articles: Årsmøde i World Sailing, Bermuda: Det spidser til!, World Sailing: Ekstrem spændende uge i vente

Der herskede stor skuffelse i Dansk Sejlunions delegation på Bermuda søndag aften – minimum samme følelse måtte den danske præsident for World Sailing Kim Andersen også sidde tilbage med, efter World Sailings bestyrelse led et smertefuldt nederlag, hvor den store reform af World Sailings struktur og vedtægter blev nedstemt.

Der var lagt op til den helt store ændring af den måde World Sailing træffer beslutninger, og er bygget op på, og Dansk Sejlunion skriver som optakt til søndagens generalforsamling:

Det er et vidtrækkende forslag med helt nye institutioner og vedtægter. Det nuværende Council nedlægges og erstattes af to: Et nyt Olympic Council og et helt nyt “Participation and Development Council”. Det er en klar opprioritering af organisationens ikke-olympiske arbejde, som hilses velkomment i brede kredse.

Beslutningsprocesserne ændres, så den kendte submission-proces med sin voldsomme fokus og stress på årsmødet forsvinder. I stedet skal arbejdet fordeles i de kommende komiteer henover hele året med mulighed for udenforstående format komme med forslag og følge behandlingen henover året via en ny forslagsportal.


Medlemslandenes ansvar på den årlige generalforsamling bliver tydeliggjort, og bestyrelsen får ændret sammensætning og større ansvar. Kønsbalancen skal være mere lige, og nogle af bestyrelsesmedlemmerne skal udpeges i stedet for vælges for at sikre tilstrækkelige kompetencer og repræsentativitet i bestyrelsen.


Der introduceres et nyt Nominations Panel, som skal sikre bedre og mere åbne processer i udpegningen til komiteer og valg til bestyrelsen.

Alt i alt er vi fra dansk side rigtigt glade for forslaget. Det var et af vores mål med at arbejde for valget af den nuværende bestyrelse med danske Kim Andersen i spidsen, at World Sailing skulle reformeres. Vi har deltaget aktivt i processen med svar, kommentarer og forbedringsforslag. Nu er eksamensdagen kommet, og der kommer ikke en ny chance foreløbigt. Næste år skal der nemlig igen være valg af præsident og bestyrelse, og så kan nye kræfter gå helt andre veje.

Men men men, det hele blev nedstemt. 59 nationer var til stede på Bermuda, hvor stemmerne 38 for og 21 i mod afgjorde fremtiden for World Sailing. Man skulle have opnået 75% af stemmerne som 'for' - hvis forslaget skulle have været vedtaget. 

Christian Lerche, direktør i Dansk Sejlunion skriver en sidste hilsen fra Bermuda, citat: Forslaget om en reform af World Sailings struktur og beslutningsproces blev ikke vedtaget. Kun 64 procent blev nået. Stor skuffelse i bestyrelsen og i den danske delegation. Svært at se en vej fremad.

Bestyrelsen vil nu evaluere og reflektere over de indvendninger som de blev forelagt på årets generalforsamling, og der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som senest skal holdes i maj 2020.

Vi følger naturligvis op, med flere historier fra ugen på Bermuda - lige nu hersker der en eller anden form for tomhed - hvordan pokker vil sådan en bestyrelse, og endda uden den daglige CEO som valgte at forlade sin stilling få dage inden generalforsamlingen, komme videre herfra?
★ Tursejlads

★ Undgå grundstødning på sommerturen

Kapsejlads

EM amok - hele fire nye starter denne uge

Kapsejlads

29erEM: Ups- and downs i udfordrende vindforhold

★ Interview & Portræt

★ De sejler året rundt, de er Happymoms

Kort nyt

4,4 millioner besøgte Stockholms skærgård

Kort nyt

Så er Visens Skib tager ud på sidste turné

Udvalgte artikler *

Hvorfor lære at sejle?

Mikroeventyr er hot – skal du med?

Ny båd til sommer?