fbpx

Iker-sagen: Dansk Sejl-union med forslag til World Sailing der skal forhindre snyd!

Related Articles: Iker-sagen: Sejlsportens omdømme er på spil, Skandale konstruktion - samtlige nye foilende Nacra 17 trækkes tilbage, Teknisk snyd skal straffes lige så hårdt som doping

Dansk Sejlunion foreslår ændringer af World Sailings regler. Målet er at imødegå gentagelser af "Iker Martinez-sagen" fra VM i Aarhus 2018. 

Forslaget går ud på at skabe gennemsigtighed i forbindelse med behandlingen af sager om snyd ved internationale topstævner - og samtidig sikre, at der skal mere end blot én person til at tage stilling til, om en sag skal behandles eller ej.
Forslaget er en direkte udløber af den såkaldte Iker Martinez-sag, der opstod for præcist et år siden ved World Sailings VM i Aarhus.

Kontroversiel beslutning
I Nacra-klassen fik stævnet en dramatisk optakt, da den spanske stjerne Iker Martinez blev afsløret i at stille med en ulovlig båd - såkaldt "teknisk doping". Dramaet blev yderligere forstærket, da Martinez efterfølgende slap ud af sagen uden konsekvenser - efter at en enkelt official traf beslutning om ikke at rejse disciplinærsag i World Sailing-regi.

En kontroversiel beslutning, der skabte vrede og frustration blandt mange i det internationale sejlsportsmiljø. Også fra dansk side blev der reageret. Forud for Dansk Sejlunions generalforsamling i marts sagde formand Line Markert blandt andet:
"Det er kommet fuldstændig bag på os i Dansk Sejlunion og i øvrigt hele sejlsporten, at sagen ikke får nogen videre konsekvenser (...). Det er min klare opfattelse, at teknisk snyd er lige så alvorligt som doping. Derfor skal begge forhold straffes på lige fod. Ingen sejlere må være i tvivl om konsekvenserne, hvis man bliver taget i teknisk snyd."

World Sailings nuværende regler giver mulighed for, at en enkeltperson - en undersøgelsesofficer, udpeget af World Sailings Judicial Board - har mandat til at lukke potentielt alvorlige sager, uden at de underkastes behandling i et kollektivt organ. Hvilket præcist var, hvad der skete i Iker Martinez-sagen. 

Arbejdsgruppe lader vente på sig
Internt i World Sailing har forløbet givet anledning til selvransagelse. Siden foråret har en arbejdsgruppe udpeget af World Sailing bestyrelse (Board'et) kigget på, hvordan det internationale forbunds regler kan ændres for at undgå en lignende situation i fremtiden. Men Board'et har endnu ikke taget stilling til, om man ønsker at ændre reglerne.

'Vores håb er, at Board'et stiller med et tilfredsstillende forslag. Men vi ved det ikke med sikkerhed. Derfor stiller vi med et forslag for at sikre, at årsmødet skal tage stilling, om reglerne skal ændres,' forklarer Line Markert.

For medlemslandene er 1. august skæringsdato for indsendelse af forslag til årsmødet. 'Vi har ikke behov for at være bannerfører, så hvis Board'et stiller med et fornuftigt forslag, der kan samle bred enighed, så vil vi støtte dette og trække vores eget forslag tilbage,"'understreger Line Markert.

De nuværende regler
De nugældende regler, som findes i Worlds Sailings Regulation 35.4, beskriver processen for, hvordan rapporter om snyd skal behandles.
I denne proces udpeger forbundets Judicial Board en undersøger, som har tre muligheder:
1) at der ikke skal ske yderligere,
2) at der skal gives en advarsel, eller
3) at indstille, at der gives en straf, som er hårdere end den straf, protestkomitéen ved stævner kunne give (fx langvarig karantæne).

Som nævnt valgte undersøgeren i sagen fra VM i Aarhus, at der ikke skulle ske yderligere. Han valgte at acceptere spaniernes rapport, hvori det blev forklaret, at en tredjeperson - uden Iker Martinez' viden - havde foretaget det ulovlige indgreb på båden.

Dansk Sejlunions forslag
Dansk Sejlunions forslag vil indebære, at undersøgeren ikke kan handle alene, men suppleres med to rådgivere, så de sammen skal beslutte, om en sag skal lukkes eller gå videre til et uafhængigt panel under Judicial Board. Tilsammen skal de tre personer have kompetencer inden for jura, kapsejlads og kapsejladsledelse. Dansk Sejlunion foreslår desuden, at alle afgørelser foretaget af sådanne undersøgere, som hovedregel, skal offentliggøres.

World Sailing holder sit årsmøde i begyndelsen af november.
Seneste nyheder

Tursejlads

Aggressive spækhuggere skal bekæmpes med nye metoder

The Ocean Race

Bouwe Bekking tilbage - interview...

★ Interview & Portræt

★ Mod en biocidfri fremtid

Sejlsportsliga

Ligaen skyder Sjælland Rundt Sailing Week i gang

The Ocean Race

Ocean Race: På vandet med en IMOCA – se video

The Ocean Race

Franske Guyot vinder kapløb med tiden

Kapsejlads

Interview: Hurtigere rute rundt om Fyn?

★ Artikel

★ Brint banker på som grønt brændstof til søs

Udvalgte artikler *