fbpx

ISAF skal være 'World Sailing' - Del II

Peter Sowrey tiltrådte for lidt over en uge siden som ISAF’ nye CEO og skal fremadrettet lede sejlsportens globale organisation i en tid med store forandringer samt ikke mindst store udfordringer for sejlsporten.

I DEL I af denne artikel fortalte vi om, hvem ISAF’s nye CEO er, samt om hans personlige, kommercielle og sejlsportsmæssige baggrund for at tiltræde jobbet.

Læs også: Ny ISAF boss kommer udefra - Del I

Peter Sowrey har allerede stærk fokus på, hvordan beslutningsprocesserne bør ændres i ISAF, til at blive mere facts baseret fremfor politisk. Samtidig ønsker han, at ISAF’s fokus i langt højere grad bliver rettet mod deltagelse i sejlsporten, samt rekruttering af nye sejlere til sporten.

En stor udfordring i en organisation baseret på mange traditioner, mange interessenter, med en gammeldags og kompliceret organisation samt ikke mindst et politisk miljø og beslutningsprocesser, som i sejlernes øjne har resulteret i til tider besynderlige beslutninger.

NewISAFCEOPeterSowrey 530

Peter Sowrey skal stå i spidsen for at ændre ISAF til en moderne global idrætsorganisation. Foto ISAF

Facts baseret beslutningsproces

Peter Sowrey erkender, at han måske ikke har så meget indsigt i ISAF’s organisation og processer, og han har aldrig deltaget i en ISAF konference, men han havde naturligvis forhørt sig hos folk han kendte, og blev klar over, at der er mange meninger om ISAF’s beslutningsprocesser og politiske arbejde.

Han betoner, at forretningsprocesserne trænger til forbedringer, men erkender, at der naturligvis ikke bliver nemt. Han siger herom:

”Jeg har fået en del opkald fra folk som leder andre sportsgrene, og de var noget kritiske overfor, hvor kompleks ISAF og sejlsporten er. Det er ikke ligesom tennis, hvor man har en ketsjer, en bane og nogle bolde. Her er sejlsporten meget mere kompleks.”

”Jeg kommer fra den moderne forretningsverden, og jeg vil kigge på helheden og se hvad vi kan gøre bedre og lettere. Vi er nødt til at ændre tingene, hvor det giver mening og skaber større effektivitet, mens vi samtidig fokuserer på sporten.”

”Forretning kan være politisk. I et stor virksomhed kan det også være meget politisk. Men jeg kommer fra et miljø, hvor vi driver forretningen baseret på facts, snarere end politik.”

”Min opfattelse er, at nogen andre må tage sig af det politiske. Jeg vil være meget fokuseret på den ledelsesmæssige opgave i ISAF, og sikre at vi styrer den i den rigtige retning.”

”Der er masser af muligheder for, at vi kan sikre meget mere information om sagerne, således at vi kan træffe beslutningerne på basis af facts, i stedet for at en komite bare siger ja til et eller andet, i stedet for at beslutningerne er baseret på konkrete og faktiske informationer.”

”Vi skal have den rigtige balance, og det begynder med at vi sikrer at beslutningerne sker i henhold til vores strategier. Det kræver naturligvis, at alle kender vores strategi. Vi arbejder allerede på simplificerede mål for ISAF, således at vi også kan formulere en klar vision for ISAF. Jeg ønsker at drive en meget fokuseret organisation, som er koncentreret om leverancer, resultater og vigtige strategier, der understøtter sejlermiljøet.”


 

Nyt navn - ”World Sailing”

Peter Sowrey varsler også, at man meget snart vil ændre navnet fra ”ISAF”, og positionere organisationen som ”World Sailing” i stedet. Det passer efter hans opfattelse meget bedre til en global sportsorganisation, på samme måde som ”World Rugby” og ”World Archery” (bueskydning) allerede har gjort. Han siger:

”Tænker man fremadrettet - på at lancere brandet, styrke brandet og forbedre bandet, så  vil min hovedvægt i høj grad være på ’deltagelsen’ i sporten.”

Jeg er meget interesseret i hele rejsen helt fra ungdomssejlads og de mindre udviklede sejlsportsnationer, til de gutter som sejler i VEndee Globe og Americas Cup.

Jeg vil gerne stimulere hele transformationen fra børnene som lærer at sejle – alle spekter af dette fra juniorer til sejlsportens ”great grand masters.

Under interview processen spurgte ISAF blandt andet, hvad der vil være de vigtigste nøglefaktorer jeg ville kigge på, og hvilket KPI’er  (= ”Key Performance Indicators” (Red.)).

Jeg troede, at jeg ville tale om partnerships, sponsorater og tilsvarende, men det jeg kom til at fokusere på, var deltagelse i sporten, og hvordan vi udvikler og vækster sporten på globalt plan.

At gøre sporten sjov, udfordrende, miljømæssig sund, familie orienteret – vi havde omkring 100 Optimist-joller der hvor jeg boede, det var fantastisk at se hele miljøet med familierne, og blot det at få folk ud på vandet.

Det er lige så interessant som Americas Cup eller Vendee Globe eller Volvo Ocean Race.

Så vi skal være bedre til at skabe den balance, hvordan vi træffer beslutningerne som sikrer, at deltagelsen i vores sport vokser og sejlerne kan komme til at opleve forskellige dele af vores sport.

Det er efter min opfattelse den virkelige udfordring, og det er ´det som jeg gerne vil hjælpe til med at få til at ske, og det er derfor jeg nu er her.”

Peter Sowrey er en spændende profil som ISAF's nye CEO, han kommer med impulser udefra samt fra forretningsverdenen, og han har stærk fokus på effektivisering af organisationen samt ikke mindst hele grundlaget for at sejlsporten kan udvikle sig.

Efter at ISAF gennem mange år primært har haft daglige ledere, der har været fokuseret på administrationen og dennes service ift. til det politiske apparat, så giver det håb for ISAF, at man rekrutterer en person helt udefra, som kan komme med nye impulser til forandring af ISAF i samarbejde med ISAF Executive Committee.

Nu må man blot håbe, at der ikke ”går politik i den igen” i ISAF, præget af reaktionære kræfter som styres af egoistiske og personlige interesser, i stedet for en klar vision og strategi for sejlsportens fremtidige udvikling i en global verden med nye trends, også indenfor sportens verden.