fbpx

Byggeriet af Lynetteholm bliver IKKE stoppet...

Inkluder i Newsletter: Ja

OPDATERET: Retten har netop afgjort - byggeriet bliver IKKE sat på pause, mens retssagen kører (opdateres, red.)

Danmarkshistorien største anlægsprojekt kan fredag formiddag blive sat på en ufrivillig årelang pause, når Østre Landsret kommer med sin kendelse i den første af to retssager mellem Klimabevægelsen og Staten.

Det skriver TV2 Kosmopol i en længere artikel, der blev bragt i går. 

Domsafsigelsen er sat til kl. 10 i dag fredag: Her skal Landsretten svarer på, om vores nabolande til Østersøen blev hørt godt nok i forbindelse med vedtagelsen af Lynetteholm.

Hvis det bliver et nej, så kan anlægsarbejdet blive sat på en årelang pause med store konsekvenser også for andre byggerier i hovedstadsområdet, hvor det kan blive et problem at komme af med overskudsjorden.

Landsretten skal tage stilling til, om Danmark har overholdt Espoo-konventionen fra 1991, der pålægger stater at inddrage og høre nabolande, når der laves anlægsprojekter, der påvirker miljøet i andre lande.

Især svenskerne stiller sig uforstående over for, at de knapt blev hørt, da det danske anlægsprojekt blev vedtaget. Og ikke mindst, at de blev ignoreret på minister-niveau.

- Det er grundlæggende livet i Østersøen, vi taler om, så det er en utrolig vigtig sag, siger Frederik Roland Sandby, der er sekretariatsleder i Klimabevægelsen til TV2 Kosmopol

Du kan se Klimabevægelsens retskrav herunder.

Klimabevægelsens retskrav

Klimabevægelsen har sagsøgt Transportministeriet og By & Havn med følgende påstande:

1) Transportministeriet skal anerkende, at lov nr. 1157 af 11. juni 2021 om anlæg af Lynetteholm er ugyldig, subsidiært at §1, stk. 1 og stk. 2, i nævnte lov er ugyldige.

2) Transportministeriet og Udviklingsselskabet By & Havn I/S skal anerkende, at det er uberettiget at lade de anlægsarbejder, der er omfattet af lov nr. 1157 af 11. juni 2021 om anlæg af Lynetteholm, bringe til udførelse.

Klimabevægelsen har anmodet om opsættende virkning, altså en suspension af Lynetteholm-projektet, mens hele retssagen verserer. Det er delen med den opsættende virkning, der træffes afgørelse om fredag. Klimabevægelsens begæring lyder således:

Principalt: Søgsmålet tillægges opsættende virkning, således at anlægget af Lynetteholms perimeter i medfør af §1, stk. 1, i lov nr. 1157 af 11. juni 2021 om anlæg af Lynetteholm (anlægsloven), ikke kan fortsættes, før det ved dom måtte blive fastslået, at vedtagelsen af anlægsloven og anlægget af Lynetteholm er i overensstemmelse med forskrifterne om international høring i miljøvurderingsloven §38, VVM-direktivet artikel 7-8a og Espookonventionenartikel 2-7.

Subsidiært: Søgsmålet tillægges opsættende virkning, således at anlægget af Lynetteholms perimeter i medfør af §1, stk. 1, i lov nr. 1157 af 11. juni 2021 om anlæg af Lynetteholm (anlægsloven), ikke kan fortsættes, før det ved dom måtte blive fastslået, at vedtagelsen af anlægsloven og anlægget af Lynetteholm er i overensstemmelse med forskrifterne om international høring i miljøvurderingsloven §38, VVM-direktivet artikel 7-8a og Espookonventionenartikel 2-7, medmindre Folketinget inden da har truffet beslutning om at fortsætte anlægget af Lynetteholm efter gennemførelsen af en international høring i overensstemmelse med forskrifterne i miljøvurderingsloven §38, VVM-direktivet artikel 7-8a og Espookonventionenartikel 2-7.
Kilde: TV2 Kosmopol
Udvalgte artikler *