fbpx

Københavns Havn efterlyser input fra dig til fremtidens havnereglement

Related Articles: Københavns havn udvider - husk at opdatere søkortet, Københavns Havn: Lynetteløbet lukkes - nu skal al trafik gennem Kronløbet
Inkluder i Newsletter: Ja

Nu kan du komme med input til reglerne i Københavns Havn. Det seneste havnereglement er fra 2021 - og nu er der et nyt på vej. 

Som havnemyndighed inviterer By & Havn alle havnens brugere og ikke mindst sejlere til at give deres besyv med, når rammerne for orden og sikkerhed i havnen skal lægges og udmønte sig i et nyt havnereglement.

Hvert år anløber mere end 2.000 både Københavns Havn, hvor det myldrer med badende, folk på paddleboards, havkajakker og mange andre aktiviteter på vandet. For at skabe et miljø, hvor alle kan færdes sikkert i og på vandet, så har havnen sine færdselsregler - havnereglementet - som regulerer, hvad man må og ikke må i havnen.

For sejlere gælder der hastighedsbestemmelser, hvor man skal placere sig ved ind- og udsejling, hvor man kan lægge til og mange andre regler. 

Havnen udvikler sig hele tiden, og reglementet skal følge med udviklingen, skriver By & Havn i en pressemeddelelse.

- Når vi går ind i processen med at opdatere havnereglementet, gør vi det med ydmyghed. Det er vigtigt for os at lytte og sikre, at reglerne er i tråd med livet i havnen. Derfor rækker vi ud for at få input til, om nogle af reglerne skal revideres, så de er så relevante som muligt og bygger på erfaringer. For os er det vigtigste, at sikkerheden og trygheden holdes i top, samtidig med, at der kan skabes nye aktiviteter i havnen for alle, udtaler havneudviklingschef Mette Odgaard Mylin, By & Havn.

By & Havn holder for tiden møder med de tætteste samarbejdspartnere omkring sikkerhed og tryghed; Københavns Kommune, Søfartsstyrelsen, Hovedstadens Beredskab og Københavns Politi.

Desuden har By & Havn inviteret til dialogmøder med repræsentanter for Københavns lystbådehavne, havnens kommercielle aktører på vand, samt havnens mange foreninger, så de kan give input til, om der er regler, som bør ændres, skærpes eller lempes.

Du kan også give input
Fra i dag er der også oprettet en 'dialogportal´ på By & Havns hjemmeside, hvor alle brugere af havnen kan give deres besyv med. Her kan man svare på et par spørgsmål og komme med ønsker til stramninger og lempelser til havnereglerne. Alle kommentarer bliver læst af havneudviklingsafdelingen i By & Havn og taget med i det videre arbejde med at formulere det kommende havnereglement.

Dialogportalen er åbnet i dag, og det vil være muligt at give input frem til og med søndag den 21. april. Herefter indgår alle kommentarer i den videre proces. Det forventes at det reviderede havnereglement udkommer til oktober.

Klik her for at give input til havnereglementet

Link til det nuværende Havnereglement. (ekstern pdf, red.)

 
Udvalgte artikler *