fbpx

Marina City viser vejen: Satser på at undgå klapning

Related Articles: Alternativ til klapning: Ny teknik testes i Marina City, Bådelaugs formand: 'Den nye Marina City vil give os sejlere mindre plads', Havmiljø: Fuldt stop for byggeriet af Marina City blev afvist, Marina City Dag – stort arrangement i Kolding  , Ny plan for Marina City er tidligst klar i foråret 2024
Inkluder i Newsletter: Ja

Det virker. Endnu mangler det endelige resultat, men der tegner sig et billede, hvor man kan undgå klapning, når der udgraves til den længe ventede topmoderne Marina City i Kolding, hvor der vil blive opført 350 boliger og 1000 bådepladser i byen ved Marina Syd. Arbejdet er planlagt til at gå i gang i 2025.

Marina City-projektet har været undervejs i snart et årti. Flere gange er nye stopklodser dukket op i at få de fornødne tilladelser til at gå i gang med arbejdet. Især klapning af slam har været på dagsordenen, hvor både miljøorganisationer og nabokommuner har talt imod.

Men den nye metode at lede vandet ud af det bløde og vandholdige bundmateriale, så fjordbunden presses sammen og synker ned til det ønskede niveau, synes at virke. Dermed kan man undgå at skulle grave havbunden op.

Siden sommeren 2023 har entreprenørfirmaet Munck Havne & Anlæg A/S sammen med Kolding Kommune testet, om man kan lede vandet væk ved at stikke et stort antal bløde ”drænbånd” lodret ned i den meget bløde fjordbund. Båndene leder så vand fra mudderet – også kaldet gytje - op til bundens overflade, og bunden synker langsomt ned. Dette kan så kombineres med at sætte undertryk på systemet, så processen accelereres.

Denne dræningsmetode kan forhåbentligt kombineres med såkaldt sand-capping, hvor der udlægges et lag sand på fjordbunden. Sandets vægt vil accelerere sætningshastigheden, og samtidigt forbedre biodiversiteten på fjordbunden. Dvs. en form for naturgenopretning, med mulighed for flere planter og dyr på fjordbunden, i stedet for den nuværende meget artsfattige bund.

Dræning og udlægning af sand gør det imidlertid ikke alene. Metoderne skal kombineres med andre metoder, for at opnå det ønskede resultat. De andre metoder, som det forventes skal bringes i spil, er jordforbedring/stabilisering visse steder, for at gøre bunden stærkere under og i den dæmning, som skal omkranse det ca. 8 ha store, nye landområde. Dette sker ved at bundmaterialet blandes op med andre materialer, som gør bunden mere stiv. Og endeligt forventes det, at en større mængde opgravet materiale skal indbygges i det nye landareal.

Bæredygtig vej frem

Den kommende tid bliver der arbejdet på hvorledes disse forskellige metoder kan kombineres, med det overordnede formål så vidt muligt helt at undgå den meget omdiskuterede klapning af uddybningsmaterialer.

- Det er løbende blevet afsøgt, om der skulle være realistiske alternativer til klapningen af de store mængder opgravede fjordbundsmaterialer. Det ser nu ud til, at der er en mere bæredygtig vej frem, som i høj grad tilgodeser havmiljøet og biodiversiteten, udtaler borgmester Knud Erik Langhoff i pressemeddelelsen fra kommunen.

Planerne for Marina City forventes politisk behandlet og fremlagt i høring i løbet af i år og næste år, og ambitionen er, at anlægsarbejderne ud i fjorden kan komme i gang i løbet af 2025. Nye adgangsvej ind på marinaen vil dog formodentlig allerede blive etableret til efteråret ifølge udvalget Plan & Teknik.
Kilde: Kolding Kommune

 
Udvalgte artikler *