fbpx

Flere redningskranse skal gøre en række havne mere sikre

Inkluder i Newsletter: Ja

Det skal være mere sikkert at færdes i havnene i Sønderborg Kommune. Fem af kommunens havne får derfor sat flere stiger og redningskranse op, så falder man i, skal der være mulighed for at komme hurtigt op igen. 

Fokus er på områderne nord for Christian den X’s Bro på både øst- og vestsiden, samt østsiden op til ”Verdens Ende”.  Det ekstra rednings- og sikkerhedsudstyr bliver sat op i havnene i Gråsten, Hardeshøj, Augustenborg, Egernsund og i Sønderborg. 

I samarbejde med TrygFonden er Sønderborg Kommunen gået med i det lokale projekt Sikker Havn, hvor det er havnefoged Anders Husted og hans kollegaer, der er sat på den praktiske del af opgaven.

Arbejdet forventes afsluttes inden nytår. Herefter vil de fem havne kunne blive erklæret 'Sikker Havn certificeret'.

I korte træk betyder det, at havnen har tilstrækkeligt med rednings- og sikkerhedsudstyr til en hurtig førsteindsats, og at havnens gæster og fastliggere er informeret om, hvordan udstyret bruges.

Der skal også være en plan for, hvordan udstyret vedligeholdes. Bag projektet Sikker Havn står Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID, red.).

Når Sønderborg Kommune er færdig med at implementere Sikker Havn, kommer der et kontrolbesøg for at blive certificeret. Certificeringen som Sikker Havn gælder for en 3-årig periode, hvorefter havnen skal re-certificeres.

Sikker Havn certificeringen er en frivillig ordning, hvor lystbådehavne dokumenterer, at de gennem information til brugere og gæster i havnen fremmer ”Hjælp til selvhjælp” og at havnen har det nødvendige redningsudstyr, samt at udstyret efterses jævnligt.

TrygFonden donerer redningskranse og standere til de havne, som ønsker det.
Kilde: jv.dk og FLID

 

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Udvalgte artikler *