fbpx

Vær med til at vælge fremtiden for Københavns Havn

Inkluder i Newsletter: Ja

By & Havn inviterer til havneseminar i slutningen af denne måned. Alle er velkomne til at komme og give deres besyv med om nye funktioner og aktiviteter i Københavns Havn.

På Havneseminaret kan du bl.a. deltage og stille spørgsmål til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), som deltager i en interviewseance med ordstyrer Katrine Hertz Mortensen. Her vil overborgmesteren fortælle nogle af sine visioner for fremtidens havn.

Konsulentvirksomheden COWI er i færd med at udarbejde en zoneplan for havnen og vil præsentere deres foreløbige arbejde. Du kan også deltage i forskellige workshops og besøge de forskellige temastande på seminaret.

By og Havn ønsker med Havneseminaret at afdække de mange ønsker og interesser hos havnens forskellige brugergrupper og samtidig lytte til, hvordan man kan arbejde videre med de sikkerhedsmæssige udfordringer ved havnens blandede anvendelse og trafik.

Tid og sted:
Skolen i Sydhavnen, Støberigade 1 på Teglholm. Lørdag den 28. oktober kl. 9.30-14.00. Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig link til Billetto her

Program:
09.30-10.00: Ankomst og registrering
10.00-10.10: Velkomst / adm. dir. for By & Havn, Anne Skovbro
10.10-10.40: Overborgmesterens blik på Københavns Havn - Med mulighed for at stille spørgsmål
10.40-11.00: Præsentation af kort over havnen og udvikling af havnen
11.00-11.15: Pause og besøg hos temastande
11.15-12.30: Workshops opdelt i grupper: Udvikling af en levende og sikker havn med plads til fællesskaber, fritid og fragt
12.30-13.00: Opsamling fra workshops
13.00 - : Snacks og snak. Havnefrokost fra foodtruck. Networking og mulighed for at fortsætte dialogen

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Udvalgte artikler *