fbpx

Middelfart Gl. Havn blev de første i Danmark

Inkluder i Newsletter: Ja

Som den første havn i Danmark, er Middelfart Gl. Havn blevet udpeget af Skibsbevaringsfonden til Maritim Kulturhavn. Dermed kan Middelfart bryste sig af at være en by, der værner om ikke blot sin enestående havn, men også om den sejlende kulturarv.

Truer kulturarven
Over hele landet ses i stigende grad, at havneområderne blive inddraget i byudviklingen og transformeret fra aktive erhvervshavne med trafik og gods over kaj til boligområder og kontorbyggerier. Denne udvikling truer den sejlende kulturarv. Mange steder er havnenes nye beboere ikke indstillet på, at skibene optager plads og giver livlig aktivitet på kajen. Det til trods for, at netop skibene og det aktive havneliv samtidig udgør havnens tiltrækningskraft. Men hvor søger man hen, når de traditionelle havne med kajplads til skibene, beddinger og plads til klargøring ved kajen forsvinder?

For at imødegå tendensen søsate Skibsbevaringsfonden sidste år projektet ”Maritim Kulturhavn”, der har til hensigt at styrke de havne og byer, som stadig aktivt værner om den sejlende kulturarv, og hvor de historiske skibes tilstedeværelse anses for at være en ressource for byen.

Projektet sigter på at gå i dialog med havne- ejere over hele landet og gøre opmærksom på vigtigheden af at tilgå havnene på en måde, hvor man dels bevarer et kulturmiljø for de historiske skibe, dels værner om de maritime erhverv i havnen, og dels udnyter det potentiale, der kan være i at indtænke historiske skibes tilstedeværelse i den fremtidige byplanlægning. Tiltag, der er med til at sikre de historiske skibes overlevelse.

Der var ingen tvivl om, at Middelfart Gl. Havn skulle være landets første Maritime Kulturhavn. Det var nemlig her, at ideen til projektet opstod. ”Middelfart Gl. Havn har udviklet sig til at være et både aktivt og attraktivt maritimt centrum for den sejlende kulturarv og for kystlivsaktiviteter for både borgere og turister”, fortæller sekretariatsleder John Walsted fra Skibsbevaringsfonden og fortsætter ”Det skyldes en beundringsværdig indsats fra foreningen bag Lillebæltsværftet og ikke mindst, at Middelfart Kommune og Middelfart Museum var bevidste om stedets potentiale og bakkede op om de anstrengelser, der blev gjort for at bevare det.”

Med udpegningen til Maritim Kulturhavn ønsker Skibsbevaringsfonden at fremhæve stedet og det store arbejde, der ligger bag. Ikke mindst som inspiration for andre havne rundt om i landet. Det er en vigtig opgave ifølge Skibsbevaringsfondens forperson Sven Irgens-Møller. ”Vi håber, at vi med udpegningen af Middelfart Gl. Havn som Maritim Kulturhavn kan inspirere andre til at lade havne- og byudvikling og bevaringen af den sejlende kulturarv gå hånd i hånd. Det er sådanne rammer, der er brug for, hvis vi fortsat skal kunne opleve de historiske skibe i fremtiden”, slutter Sven Irgens-Møller.

Skibsbevaringsfonden er i dialog med flere andre byer og interesserede havne-ejere, men hører gerne fra alle, der måte have interesse i at vide mere om mulighederne for at blive Maritim Kulturhavn.


Galleri

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Udvalgte artikler *