fbpx

Elsikkerhed: Næsten fejl på hveranden kontrollerede havn!

Inkluder i Newsletter: Ja
Sikkerhedsstyrelsens tilsyn har vist fejl ved elinstallationerne i langt de fleste danske lystbådehavne.


I løbet af 2022 har Sikkerhedsstyrelsen kontrolleret elinstallationerne i 106 danske lystbådehavne. Og der har været god grund til tilsynene. Kun 14 steder (!) har det vist sig, at alt var i orden ved installationerne, mens der 43 steder blev givet påbud om at få udbedret fejl. 53 steder slap de ansvarlige for elinstallationerne med vejledning.

Næsten hveranden
Et generelt problem var eltavler, der ikke levede op til kravet om, at tavlerne skal være tætte og lukkede, så der ikke kan trænge fugt eller snavs ind og så børn og voksne ikke risikerer at få fingrene for tæt på strømførende dele. På næsten hver anden marina var der problemer med eltavlerne.

- Sikkerheden skal være på plads, når det drejer sig om el. I en lystbådehavn er der faste brugere, men også rigtigt mange gæster, som ikke er vant til at håndtere elinstallationerne. Derfor er det afgørende, at der ikke er fejl på installationerne, udtaler vicekontorchef Evy Boe Madsen fra Sikkerhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

På 30 procent af lystbådehavnene kneb det generelt med vedligeholdelsen af elinstallationerne, så de ikke var tilstrækkeligt beskyttet mod påvirkninger udefra.

- Det er særligt vigtigt ved udendørs elinstallationer, at de hyppigt bliver efterset og vedligeholdt, fordi de udsættes for påvirkninger fra vand, sollys og ofte hårdhændet behandling, fortsætter Evy Boe Madsen.

På hvert andet af de 66 steder, hvor fejlstrømsafbrydere i eltavlerne (RCD’er, red.) blev kontrolleret, fungerede RCD’erne ikke. Dermed var mennesker og dyr heller ikke beskyttet mod elektrisk stød ved fejl på elektrisk materiel på marinaen.

- Det er ikke tilstrækkeligt, at selve installationerne er i orden. Der skal også være beskyttelse, hvis der sker fejl på et elapparat, der sluttes til installationen. Så skal en RCD kunne afbryde strømmen, og derfor er det vigtigt, at den er i orden. Det kan man i øvrigt selv holde øje med ved at trykke på testknappen på RCD’en, slutter Evy Boe Madsen.

I samarbejde med FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, red.) vil Sikkerhedsstyrelsen i løbet af foråret tilbyde et webinar om elinstallationer i lystbådehavne.

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet nogle vejledningsvideoer til elinstallationer i lystbådehavne.

De kan ses her:

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Kapsejlads

Nations VM: Finalen Live kl. 13:45 - se highlights fra Semi

Kapsejlads

Godt sømandskab overvinder det vildeste havari

Kapsejlads

Nations VM: Live fra semifinalerne - kl. 12:45

Kort nyt

Video: Hurtigste elektriske båd - nogensinde...

Udvalgte artikler *