fbpx

Svendborgs Søndre Havn skal beskyttes mod højvande – penge er på vej, men desværre ikke nok!

Miljøministeriet har besluttet at give 7,6 millioner kroner til Svendborg Kommunes arbejde med byrum og kystsikring. Med beløbet ønsker kommunen blandt andet at bygge en højvandsport på den sydlige del af Svendborg Havn.

Havnen er et af de mest udsatte område i kommunen med risiko for ødelæggende oversvømmelser fra hav og regnvand.

Områderne i den sydlige del af havnen, dvs. lavtliggende og relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade, Mudderhullet og Gasværkskajen var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet ved stormfloder i 2017, 2019 og i 2022. 

Højvandsbeskyttelsen er skitseret som en kombination af moler og en sluseport over vandet, foruden højvandsmure og skydeporte på land. Projektet indeholder også en oplukkelig gangbro, der kan åbnes af sejlerne, der skal ind i det indre bassin i Mudderhullet.

Tilskuddet fra Miljøministeriet udgør kun en tredjedel af det ansøgte beløb, hvorfor yderligere finansiering må findes samt evt. en justering af projektet.

I 2023 vil Svendborg kommune invitere borgere og brugere til at få ideer til den fremtidige havnepark og til projektet med at etablere en gangforbindelse og højvandsbeskyttelse ved Træskibshavnen. 

I løbet af året kommer der på Frederiksø åbne værksteder, udstillinger, Åben Ø, lysfest og mange andre events og Rundbuehallen vil danne ramme om et væld af events, markeder og koncerter.

Selve anlægsfasen forventes først at være i 2025-26.

Se indslag fra TV2 Fyn:


Galleri

Havne

Bøgeskov Havn - en af mange, melder klar til sejlerne

Kort nyt

Sejlklubben Rødvig Stevns trænede i svømmehallen

Kapsejlads

Overvældende weekend for J/70-sejlerne

The Ocean Race

Voldsomt vejr kostede hovedskade

Kort nyt

Hvem skal drive medlemsrestauranten i Sletten Baadeklub? 

★ Interview & Portræt

★ Producerer fremdrift til sejlbåde på alle verdenshave

Kapsejlads

Rindom hædres for Årets Sejlsports-præstation

Udvalgte artikler *