fbpx

Ny havn på vej i Øresund

Inkluder i Newsletter: Ja

Det er bestemt ikke hver dag, denne type nyhed tikker ind ad døren. En ny havn i Danmark ser med stor sandsynlighed dagens lys - og så i Øresund.

Adskillige meget store og omdiskuterede byggeprojekter presser i disse år både natur og fritidsområder i København. På trods af mange initiativer er det svært at finde balancen, når der både skal være plads til nødvendig udvikling – og rum til fri udfoldelse, og sejlsporten i København er i disse år særlig hårdt belastet af rigtig mange, samtidige projekter.

Sejlklubberne i Svanemøllehavnen belastes af opgravning i forbindelse tunnelarbejde til nordhavnsområdet - der etableres en erstatningshavn.

  • Margreteholms havn belastes af en vej tværs over havnen til 30-årig jordtransport - der etableres en klapbro over havnen, så Lynetteholmen kan bygges.
  • Havnen i Christianshavns kanal er blevet lukket inde bag en cykelbro.
  • Enkelte mindre havne i Københavns havn belastes af store lejeforhøjelser fra private udlejere.
  • Københavns Motorbådsklub belastes af en tunnel til gennemsejling – nogle både må flytte.
  • En cykelbro hen over Københavns havn fra Østerbro til Refshaleøen vil forhindre sejlads med mast.

Ikke mindre end 5.899 mennesker stod i juli 2021 skrevet op på venteliste til en havneplads på strækningen fra Gilleleje til Hundige – ialt 34 havne, der alle har meget lange ventelister.

Sejlsporten har gennem de seneste par år oplevet stor tilstrømning. Folk vil gerne ud og sejle, men det tager op til 20 år at få en havneplads - i hvert tilfælde i Øresundsområdet, som er hårdt ramt, og de tidligere nævnte mange forskellige samtidige, store, projekter gør det rigtig vanskeligt, at være sejler i København.


Sejlerne tager initiativ
En gruppe Københavnske sejlere har for næsten et år siden kontaktet Københavns Kommune og bedt om, at der bliver set på forholdene.

På øen Prøvestenens sydside er der i årene op til 2008 forsøgt anlagt en lystbådehavn, der efter finanskrisen har ligget hen - ufærdig og ubrugt. Gruppen har kontaktet Københavns Kommune og By&Havn for at få fokus på det ubenyttede område. Efter konstruktiv dialog beslutter København i budgetaftalen for 2022 "Velfærd og Fællesskaber i en grøn by" med teksten:

”Parterne er enige om, at det nyåbnede offentligt tilgængelige område på Prøvestenen Syd er et rekreativt område for københavnerne. Færdiggørelse og åbning af den allerede forberedte lystbådehavn på arealet vil give flere sejlere mulighed for at få en plads til deres båd og bidrage til den rekreative brug af Prøvestenen Syd. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen beder By & Havn om at undersøge mulighederne for en åbning af lystbådehavnen, eventuelt i etaper, for at imødekomme efterspørgslen på bådpladser i København”.

Sejlere i København kan ikke se dette initiativ fra Københavns Kommune som andet end en klar og udstrakt hånd. Den er modtaget med stor glæde og respekt.

Prøvestenens Natur- og Fritidsforening, der arbejder for at gøre Prøvestenen til et aktivt naturområde, har i samarbejde med By&Havn åbnet området for offentlig adgang. Det er nu muligt for alle interesserede at opleve, hvordan et efterladt entreprenørområde kan springe ud og danne sin helt egen herlighed.


Sejlklubben Prøvestenen og Prøvestenens Natur- og Fritidsforening samarbejder om at etablere et naturområde og en helt ny og moderne lystbådehavn – flettet sammen - mindre end 3 kilometer fra Københavns Rådhusplads.

Læs mere om sejlklubbens vision på deres website her.Udvalgte artikler *