fbpx

Havmiljø: Fuldt stop for byggeriet af Marina City blev afvist

Inkluder i Newsletter: Ja

Flertallet i plan-, bolig- og miljøudvalget i Kolding Kommune ser ingen grund til at få lavet yderligere undersøgelser af forureningsgraden af det materiale, der skal graves op ved Marina Syd.

Afvisningen kommer efter, at Benny Dall fra Enhedslisten havde sat kravet på dagsordenen ved et møde i udvalget. Det kom efter, at et hidtil ukendt notat fra Miljøstyrelsens havmiljørådgiver, Mogens Flindt, var blevet offentliggjort for et par uger siden ifølge Vejle Amts Folkeblad. 

Miljøstyrelsens ekspert rejser i sit notat, en alvorlig kritik mod de beregninger af miljøkonsekvenserne ved dumpningen, som bygherren Niras har lavet for Kolding Kommune i forbindelse med kommunens ansøgning til Miljøstyrelsen om en såkaldt klaptilladelse, hvor 360.000 kubikmeter havbundsslam skal dumpes ved Trelde Næs.

I by- og udviklingsforvaltningen har man dog besluttet som følge af notatet, at der skal laves nye beregninger af klapningens indvirken på Lillebælt efter de anvisninger, som Mogens Flindt angiver. Samtidig afviste udvalget, at havmiljø-eksperten også skulle lave uvildige vurderinger af selve klapningsmaterialets forureningsgrad.

Samtidig vokser kritikken fra flere sider. Blandt andet fra Karsten Byrgersen, Ny Borgerlige, Byrådsmedlem Byrådet Fredericia Kommune, der i et læserbrev skriver: ”Havmiljøet i Lillebælt er truet og en målrettet miljøindsats er nødvendig. Værst er Marina City i Kolding, der står som årtiers største trussel mod miljøet og livet i havet.

Kolding vil sejle byens affald ud i Lillebælt og dumpe det, men der findes alternativer! Affaldet er så skadeligt for havet, at Kolding Byråd foreslår, at det smides i havet om vinteren, hvor algevæksten er mindst. Sagen drejer sig om 400.000 tons gødende og giftigt affald. Vi er nødt til at handle imod denne åbenlyse uret mod naturen.” 

Klapning ved Trelde Næs har udløst massiv kritik fra natur- og fritidsorganisationer. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal blandt andet behandle en klagesag, lige som der har været mange kritiske røster blandt politikere i Fredericia Kommune. Kolding Kommune undersøgte i 2020 femten alternative løsninger.

Konklusionen på den undersøgelse var, at klapning var eneste realistiske mulighed.
Kilder: JydskeVestkysten, Fredericia Dagblad og Vejle Amts Folkeblad.
Udvalgte artikler *