Margretheholm: YES - Akvædukten kan være reddet...ændringsforslag fremsat

Onsdag blev der fremsat et ændringsforslag, hvor oplukkelig bro foreslås ændret til en Akvædukt.

Det må siges at være i sidste øjeblik. Det fremgår af ændringsforslaget at dette er fremsat af transportminister Benny Engelbrecht (S) - dette er ikke korrekt, det er blot måden det hele er skrevet på!

Det er Rasmus Vestergaard Madsen Enhedslisten som sammen med Alternativet, der har fremsat ændringsforslaget - de to partier som i forvejen stemmer imod den samlede lov, og det er nok også derfor mindre sandsynligt at ændringsforslaget stemmes igennem. I følge dir. i DS Chr. Lerche, så kæmpes der lige nu for at få Venstre og Konservative overbevist om, at dette her naturligvis er den rette bestluning.

Nu skal det jo først lige stemmes igennem, men hvor ville det være en god løsning for alle parter.

Vi krydser fingre for sejlerne og Margretheholm Havn

Læs ændringsforslaget her (ekstern pdf, red.)