Det bliver nemmere at fjerne efterladte både i Nivå

På havne rundt omkring i landet findes næsten altid et område, hvor tankerne godt kunne henledes til en bådkirkegård.

Selv om havnene gør en stor indsats for at undgå synet af bedagede både, så er det uundgåeligt at der dukker enkelte både op i ny og næ, som ligner noget ingen vil kendes ved. Det gør man nu noget ved på Nivå Havn

Nivå Havn har nemlig vedtaget nye retningslinjer i Fritids- og Idrætsudvalget, så det bliver nemmere at fjerne efterladte både i havneområdet. Det skriver Sjællandske medier, Fredensborg.

De nye retningslinjer lyder sådan: Når en lejer stopper med at betale for sin bådplads, vil havnen henvende sig til bådens ejer med et brev via e-Boks. Ejeren anmodes om at betale den skyldige leje eller fjerne sin båd inden for en måned. Overskrides fristen, vil ejeren igen få et brev i e-Boks med oplysninger om, at bådpladsen er opsagt, og at båden vil blive flyttet fra havnen på bådejerens regning.

Dernæst vil båden blive vurderet og sat til salg for at dække omkostningerne til at få den fjernet.

Havnen laver et overblik over indtægter og udgifter, og skulle der være et overskud fra salget, udbetales det til ejeren, hvorimod et eventuelt underskud vil inddrives hos bådejer ved udpantning, fremgår det af mødereferatet ifølge Sn.dk Fredensborg.