Assens Kommune binder by og havn tættere sammen

Assen står i de kommende år over for en stor forandring. Startskuddet på den forandring bliver en ny havneplads, som skal binde byen bedre sammen med havnen, og den nye havneplads og Multiteket er en helt central brik i byrådets vision for Fremtidens Assens.

”Vi er landet på en løsning, som i høj grad vil give en sammenhængskraft mellem by og havn, og som vil kunne skabe liv og aktivitet i en helt anden skala, end området kan i dag. Vi skal skabe rammerne om et bibliotek, men som også er meget mere end det. Et multitek, der også bliver en attraktion i sig selv, og som kan være et kulturelt og levende samlingspunkt.”, siger Elmer Philipsen, formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i en pressemeddelelse.

Bogerhøring
Projektet bliver delt op i to delprojekter, hvor WE Architecture, kommer til at stå for multiteket, og byMUNCH by- og landskabsdesign vil stå for omdannelsen af havnepladsen. Men inden planerne føres ud i livet, skal borgerne også høres.

”Lige nu arbejder vi på en lokalplan, der skal danne rammerne for den dialog, vi skal have med borgerne. Jeg forventer, at Miljø, Teknik og Plan på februarmødet kan udsende lokalplan for Multitek og forplads i høring. Og i den forbindelse vil der også være et borgermøde, hvor vi går tættere i dialog med borgerne om forslaget til Multitek og forplads.”, siger Dan Gørtz, formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune.

Fællesskab, bæredygtighed og boost til handelslivet
"Multiteket og havnepladsen bliver et vigtigt mødested, som henvender sig til borgere, turister og andre besøgende i byen – i alle aldre. Projektet er virkelig stærkt, da et nyt by- og landsskabsrum binder handelsgaden og det særlige købsstadsmiljø sammen med havnen og nye byudviklingsområder. Multiteket bliver et attraktivt mødested i byen, hvor fællesskaber og aktivitet kan gro. Projektet viser, hvordan nye funktioner på bæredygtig vis kan indpasses i lediggjorte bygninger midt i byen og supplere handelslivet og dermed understøtte en attraktiv og levende bymidte.”, siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i den filantropiske forening Realdania.

På den anden side af sommerferien 2021, regner vi med, at man kan begynde at se de første synlige forandringer omkring den sydlige del af havnen.

Baggrundsinformation:
- I 2020 gik Assens Kommune og Realdania sammen om et udbud efter totalrådgivning for at få de bedste ideer frem i lyset. Det endte med tre gode og kreative løsninger, som desværre alle lå over den økonomiske ramme, der var budgetteret med, hvilket gjorde, at udbuddet blev annulleret.
- Efter at have afsøgt markedet gennem udbuddet, har Assens Kommune arbejdet på at finde en tilpasset løsning, som levede op til kriterierne og visionerne inden for den økonomiske ramme.
- I udbuddet var det skitseforslaget fra WE Architecture og byMUNCH by- og landskabsdesign, der fik den højeste bedømmelsesscore, og det er det projekt, som det nu er lykkedes at få tilpasset, så det holder sig inden for den økonomiske ramme.
- I forhold til det oprindelige skitseforslag er projektet nu blevet delt op i to delprojekter, så der nu arbejdes videre med separate aftaler i forhold til multiteket og havnepladsen. Derudover bliver havnepladsen en anelse mindre, end forslaget i udbuddet oprindeligt foreskrev, hvilket også sikrer et passende areal til opmarchsplads for Baagøfærgen, samt vejadgang og parkering til boligerne nord for havnepladsen.