Hornbæk havn søger ny havnefoged

Related Articles: Hornbæk havn er sandet til og lukket, Hornbæk Havn har næsten sikret økonomi til stormskaderne, Hornbæk Havnefest går tilbage til det oprindelige

Hornbæk Havn søger en havnefoged, der kan være med til at videreudvikle havnen til en af landets mest attraktive lystbådehavne.

Efter kun to år på posten har Hornbæks havnefoged, Christian From, valgt at opsige sin stilling. Den populære havn i Nordsjælland søger derfor nu en ny havnefoged, som ifølge stillingsopslaget skal være serviceminded og initiativrig. 

Hornbæk havn har 200 fastliggere og cirka 3.500 gæstesejlere – især svenskere, men på grund af corona-restriktioner har de endnu ikke adgang til havnen på grund af indrejseforbuddet. Hen over sommeren vil dette sikkert ændre sig, så der igen blive flittigt besøg i havnen også af udenlandske sejlere.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, med krav om fleksibel tilrettelæggelse af opgaverne, således at der må forventes flest timer i sommerhalvåret, som afspadseres i vinterhalvåret, og af øvrige opgaver kan blandt andet nævnes:

  • Styring og planlægning af havnens drift.
  • Effektiv og sikker administration af havnen. Vi er ved at implementere ”BEAS Havnestyring”.
  • Igangsætning og udvikling af nye tiltag på havnen.
  • Mindre reparationer og vedligeholdelse herunder maling og tømrerarbejde m.m.
  • Passe en fast kontortid.
  • Have et vågent øje med havnens tilstand.


Kilde: Flidhavne.dk og Hornbæk Havn