Bortviser unge fra havnen

Related Articles: Favorabelt tilbud: Ny udgave af KOMMAS HAVNELODS

Hærværk i Hundested Havn er eskaleret under corona-nedlukningen. Det har fået havnefogeden til at hyre et vagtselskab, som nu skal overvåge havnen døgnet rundt.

– Vi har kæmpe problemer med store grupper af unge mennesker - op mod 20 personer sammen - som overmaler bygninger, knuser flasker på pladser og veje, brænder hul i borde, hiver wirer ned og laver andre former for hærværk, sagde Søren Brink i weekenden til Frederiksborg Amts Avis.

Også af Nordsjællands Politis døgnrapport fremgik det, at flere virksomheder på havnen var blevet udsat for hærværk i form af graffiti på mure, døre og vinduer.

I sidste uge blev et privat vagtselskab derfor hyret til at patruljere havneområdet døgnet rundt. Samtidig har havnen indført skrappere regler, så alle grupperinger, der opholder sig på havneområdet med øl og spiritus, bliver bortvist.

Vagtselskabet er ikke nogen billig løsning. Det koster ifølge TV2/Lorry 30.000 kr. om måneden – plus havnens udgifter til deres selvrisiko, hver gang forsikringsselskabet skal udbedre skaderne efter hærværk.

Havnefoged Søren Brink er ærgerlig over udviklingen.

- De penge kunne vi have brugt på nye bænke, blomster eller på at forskønne havnen på anden vis. Men vi ville måske alligevel ikke have købt de ting, vi plejer at gøre, fordi de bliver ødelagt. Det er kedeligt, at der er nogle få, der ødelægger det for flertallet, siger Søren Brink til TV2/Lorry.

Kilde: Frederikborg Amt Avis, TV2/Lorry