Stigbord åbnes i Sydhavn til sommer

I sommeren 2018 blev stigbordene i Københavns Sydhavn afspærret af sikkerhedsmæssige hensyn. Nu har politiet og By & Havn fundet en løsning for sommeren 2019, som holder sikkerheden i top uden at begrænse fritidssejlernes udfoldelse i havnen.

Stigbordene blev afspærret hen over sommeren 2018 som følge af den tragiske vandscooterulykke i maj 2017, hvor to amerikanske udvekslingsstudenter blev dræbt. Det betød at kajakroere sommeren igennem har benyttet overbæringen, og at mindre både har været begrænset af slusens åbningstider.

Derfor bliver løsningen for sommeren 2019 at holde en enkelt åbning i stigbordene fri til gennemsejling, mens de øvrige lukkes. Forudsætningen er, at By & Havn iværksætter afspærring af stigbordene inden for en time, hvis en vandscooter sejler ind i havnen.

Vi i By & Havn har haft en god og frugtbar dialog med havnens brugere og politiet og har fundet frem til en løsning, der imødekommer fritidssejlernes behov uden at sikkerheden kompromitteres”, siger kommunikationschef i By & Havn, Kristian Wederkinck Olesen.

Den nye løsning er en forsøgsordning, der løber hen over sommersæsonen, hvorefter den tages op til evaluering for at se, om løsningen kan gøres permanent.

"Årsagen, til at vi kun åbner for én sluse, er for at sikre, at man med en motorbåd ikke bare kan ræse igennem, som vi desværre oplevede, dengang der var helt åbnet”, siger Jonas Wybrandt fra Københavns Politi.

Kontakt gruppen der har været med til at finde løsningen er tilfredse.

”Det er dejligt, at det er lykkedes at få genskabt muligheden til igen at kunne komme uhindret ind/ud ad havnen gennem stigbordene, og vi håber at denne løsning kan gøres permanent, så vi har en levende og dynamisk havn”, siger Per Ottesen, der foruden at være del af kontaktgruppen er formand for Amager Ro- og Kajakklub samt ansvarlig for havne- og sikkerhedsudvalget i Københavnskredsen under Dansk Forening for Rosport.

By & Havn vil desuden igangsætte en oplysningskampagne i foråret 2019 målrettet vandscooterførere, for at gøre opmærksom på at man ikke må sejle med vandscootere i Københavns havn og hvilke konsekvenser det kan have.

Forudsætninger for aftalen:

  • at By & Havn opsætter skilte, som tydeligt viser, at det er forbudt at sejle med vandscooter og jetski i havnen.
  • at By & Havn, hvis der viser sig behov herfor, under den maritime vagt, der slutter kl. 20.00, vil kunne iværksætte spærring af den åbne stigbord inden for en time, og
  • at By & Havn, hvis der viser sig behov herfor, efter kl. 20.00, vil kunne iværksætte spærring af den åbne stigbord som en prioriteret hastesag.


Kort Nyt

Sejlere fra træningslejren i Aarhus Covid-19 ramt

Kapsejlads

Sjælland Rundt klar med dato for 2021

Bådudstillinger

Stor interesse for virtuelt båd-show

Kapsejlads

Champions League: KDY kæmper om guldet

Kort Nyt

Overholder du loven når båden står på land?

Kapsejlads

Perfekt sejlvejr på Thurø Bund

Udvalgte artikler *


Produktnyt