Højesteret frifinder vandscootersejlere


To brugere af vandscootere på Kolding Fjord slipper nu for bøder efter døm i Højesteret. Arkivfoto.

             Vandscooterfolket i Danmark er formentlig store tilhængere af EU lige i øjeblikket. EU's regler har nemlig sikret dem, at de må sejle på vandscooter i de danske farvande, skriver borsen.dk.<br />


Højesteret afsagde endelig fredag dom i en sag, som tog sin begyndelse tilbage i 2005. En sag, hvor to mænd blev idømt bøder på 1500 kroner for at sejle på vandscooter på Kolding Fjord.

Vandscooterbekendtgørelsen var blevet overtrådt og det kan give en bøde mellem 1000-1500 kr. Højesteret fastslår dog nu at bekendtgørelsen overtrumfes af EU-regler. Nærmere bestemt artikel 34 i Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde.

Den paragraf har været anvendt i en sag om vandscootersejlads i Sverige. En sag, som endte i EU-domstolen. Og en sag, som ifølge Højesteret betyder, at de danske regler er for vidtgående, skriver borsen.dk.

Det betyder med andre ord, at vandscooterbekendtgørelsen ikke tager højde for de regler, der gælder i EU. Dermed er det bekendtgørelsen selv, der er ulovlig, og ikke vandscootersejlernes overtrædelse af den.

Læs mere om tidligere sager og vandscootersejlads under relaterede artikler.Kort nyt

De to RIBs fra Rungsted Havn er fundet + meget mere...

Kort nyt

Sponsor fornyr sin støtte til ungdomssejlads

Kort nyt

Mørkklædte havsvømmere skaber risiko for ulykker

Kapsejlads

Kan J70’sejlads gøre en til en bedre DH-sejler?

Udvalgte artikler *