Højesteret frifinder vandscootersejlere


To brugere af vandscootere på Kolding Fjord slipper nu for bøder efter døm i Højesteret. Arkivfoto.

             Vandscooterfolket i Danmark er formentlig store tilhængere af EU lige i øjeblikket. EU's regler har nemlig sikret dem, at de må sejle på vandscooter i de danske farvande, skriver borsen.dk.<br />


Højesteret afsagde endelig fredag dom i en sag, som tog sin begyndelse tilbage i 2005. En sag, hvor to mænd blev idømt bøder på 1500 kroner for at sejle på vandscooter på Kolding Fjord.

Vandscooterbekendtgørelsen var blevet overtrådt og det kan give en bøde mellem 1000-1500 kr. Højesteret fastslår dog nu at bekendtgørelsen overtrumfes af EU-regler. Nærmere bestemt artikel 34 i Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde.

Den paragraf har været anvendt i en sag om vandscootersejlads i Sverige. En sag, som endte i EU-domstolen. Og en sag, som ifølge Højesteret betyder, at de danske regler er for vidtgående, skriver borsen.dk.

Det betyder med andre ord, at vandscooterbekendtgørelsen ikke tager højde for de regler, der gælder i EU. Dermed er det bekendtgørelsen selv, der er ulovlig, og ikke vandscootersejlernes overtrædelse af den.

Læs mere om tidligere sager og vandscootersejlads under relaterede artikler.