fbpx

Ryds 511

Den lille Ryds 511 skærer som en kniv igennem høje, sammenkørte hækbølger fra andre speedbåde med høj planingsfart. Den er fremstillet efter en ny, kostbar og uhyre miljøvenlig metode, og den gode sidegevinst er, at bådene får væsentligt stivere skrog og dermed sejler klart bedre i sø.
Ryds 511 støbes i en lukket dobbeltform efter en metode, som Ryds-værftet har udviklet sammen med Tekniska Högskolan. Metoden forlod eksperimentstadiet for knap et par år siden. Normalt bygges motorbåde i denne størrelse i åbne forme efter sprøjtestøbemetoden, men under denne oplægning af skroget og den senere hærdning udledes 7 procent af hærdemidlet styren i fordampet form fra den anvendte mængde polyester.
Ved støbemetoden i lukket form bliver udledningen af styren reduceret til 2 promille, hvilket giver værftet håb om at kunne øge sin produktionskapacitet. Miljøreglerne i Sverige betyder, at Ryds maksimalt må forbruge 600 ton polyester om året, hvilket med den traditionelle produktionsmetode medfører en udledning af 42 tons styren. Disse regler er kun en midlertidig dispensation, som alle værfter er underlagt, og den skal tages op til endelig fgørelse i 2003. Nu håber man at få lov til at producere mere, takket været den stærkt reducerede udledning. Miljøgevinsten på værftet er åbenbar. Medarbejderne slipper for at være i kontakt med styren i luftbåren form. Støbning i dobbelt form kan meget vel blive fremtidens fremstillingsmetode for glasfiberbåde.
Formen er ti gange dyrere
Støbning i dobbeltform kræver store investeringer. "Et sæt forme koster ca. 1 million svenske kr., hvor en traditionel form koster 100.000 kr, siger salgschef Pähr Svensson, Ryds. Formene er dyre, fordi de skal være meget stærke, da de skal kunne tåle tryk samt 70 procent større varmeudvikling under hærdningen.
"Til gengæld har det vist sig, at formene holder næsten 10 gange længere end en almindelig form, fordi de ikke udsættes for nogen mekanisk påvirkning under støbeprocessen," fortæller Pähr Svensson.
"Vi lægger blot den afpassede mængde glasfiber ind, lukker formen og pumper polyester ind, hvorpå den overskydende mængde suges ud.
Metoden sikrer, at styrenen er 100 procent aktiv i hærdningsprocessen. Samtidig får vi reduceret luftmængden i laminatet fra 16-17 procent til ca. 2 procent. det giver laminatet en meget højere tæthed, som resulterer i et skrog, der er 60 procent stivere. Det kan mærkes i en planende båd." siger Pähr Svensson.








Kort nyt

Svenske sejlere melder Bornholmerlinjen til politiet

★ Teknik

★ Sensorer kan fortælle alt

Sejlsportsliga

Ligaen har kurs mod Sydfyn - med flere både på startlinjen

Kort nyt

Højskole og sejlklub slog sig sammen i sommerferien

Kapsejlads

E-jolle: Søren Johnsen vinder Master EM

Kapsejlads

Team Hansen ude at lege med de store - se video





Udvalgte artikler *

Hvorfor lære at sejle?

Mikroeventyr er hot – skal du med?

Ny båd til sommer?