Kommentar: Mandag er skæbnedag i de danske sejlklubber

Bådmagasinet har tidligere bragt artikler om dansk sejlsport står i stampe. Klublivet er i mange sejlklubber tættere på klub død, end nogensinde før, vi er udfordret, og forandring er uundgåelig.

For et par år siden vedtog Dansk Sejlunion sin "Strategi 2011", som skulle forandre hverdagen for den menige sejler. Her på Bådmagasinets påstod vi, at det ikke ville rykke en millimeter.

Som redaktør påstår jeg, at vi desværre fik ret – en holdning mange af vores læsere bekræfter os i. "Strategi 2011" har ikke påvirket dagligdagen for de menige sejlere. Det kan da godt være, den har ændret strukturelt på et set-up i Dansk Sejlunion, men ændret noget for sejlerne?

Nix – ikke en bølge!, hvilket jeg forøvrigt også skrev i min leder, tilbage i april måned 2013.

Positivt er der med ansættelsen af Mads Kolte Olsen, skabt en svag ny brise. I maj søsatte Mads projektet: "PULS OG VAND I HÅRET", med det mål at gøre sejlsporten mere attraktiv – særligt for voksensejlere i alderen 20+.


 

Det vigtigste i Mads' projekt, er at han vil genskabe sejlklubberne, så de igen kommer til at summe af liv og aktiviteter – hver dag.

Midlerne til succes er, at søsætte tidssvarende klubmateriel, og støtte de mange frivillige ude i den enkelte klub.

Ingen kan være uenige i de gode tanker. På redaktionen har vi været præget af vores generelle skepsis overfor Dansk Sejlunions gøren og laden, men vores mistro er i denne isolerede case gjort til skamme.

Bestyrelsesmødet i Dansk Sejlunion mandag er en skæbnedag for alle danske sejlklubber. Over sommeren er der testet og analyseret. Fremtidens klub båd vil være udvalgt i åben dialog med de mange alternativer. I 2014 lanceres forhåbentlig en landsdækkende sejlsportsliga, alt sammen i tæt dialog med sejlklubberne.

Kilder tæt på Bådmagasinet oplyser at finansieringsplanen er på plads, primært for de mange nye klub både der skal ud i lokalmiljøet, men også så ligaen kan gennemføres. Arbejdsgruppen har været åbne, og laver en liga hvor blandt andre CB66, J80 og Melges 24 er inviteret.

Nu skal bestyrelsen, i henhold til deres seneste bestyrelsesreferat, give deres endelig accept af dette projekt, som skal genskabe dansk sejlsport. De er præsenteret for et samlet projekt, i en standard næppe set før i dansk sejlsport.


 

Det giver ingen mening at diskuterer mere, for gives accepten ikke entydig på mandag – er der ikke meget aktivt sejlermiljø i 2014 - ingen sejlsportsliga i 2014. Men værst af alt, danske sejlklubber har ikke noget at tilbyde nutidens unge, de nye generationer, der er ambitiøse og aktivt søger de tilbud, som giver mening. Alle dem der vil kunne føle sig fri og vælge præcis de tilbud, der passer dem i dag. Unge familier har travlt, og skal manøvrere rundt i tusind gøremål og tilbud.

Bestyrelsen har mandagen ansvaret for at give en entydig accept, så dansk sejlsport tilpasser sig denne virkelighed. Bestyrelsen har ansvaret for at give startskuddet, så sejlsporten ude i klubberne kan blive nemt tilgængelig, attraktiv og frem for alt – ikke alt for forpligtende.

Aldrig har man været så tæt på, og aldrig så langt fra, Det er et valg bestyrelsen træffer, som har langt flere aspekter – end om vi i sejlsporten skal sejle i den ene båd frem for den anden.

Det er efter min og Bådmagasinets mange læseres opfattelse, den vigtigste beslutning, bestyrelsen kommer til at tage, i nyere tid. Forstår de 8 gode mænd og damer ikke vigtigheden af deres mandat – og bruger det aktivt for dansk sejlsport, så vil den negative udvikling i sejlklubberne fortsætte.

Så kære Hans Natorp - Dragør Sejlklub, Jens Erik Hansen - Århus Sejlklub, Erik Schulz - Brøndby Strands Sejlklub, Ole Ingemann Nielsen - Svendborg Amatør Sejlklub, Jesper Anker Andersen - Aarhus Sejlklub/Kolding Sejlklub, Mads Christensen - Hellerup Sejlklub/KDY og Jesper Baungaard - Aabenraa Sejl Club, I har nu på mandag, det fulde ansvar for udviklingen i dansk sejlklub fremadrettet.

Bådmagasinet og hele sejler Danmark afventer spændt på Jeres udmelding.