fbpx

Opråb fra ingeniører og Natur-fredningsforeningen: Sæt Lynetteholm på pause 

Related Articles: Københavns Havn: Lynetteløbet lukkes - nu skal al trafik gennem Kronløbet , Lynetteholmen: Ekspert om miljøkonsekvensrapporten - den er ubrugelig!, Sejlklubben Lynetten køber ikke svar fra By & Havn - inviterer direktøren på en sejltur...
Inkluder i Newsletter: Ja

Lynetteholms-projektet risikerer at forringe vandet i Østersøen. Derfor bør politikerne sætte anlægsarbejdet på pause nu, hvor første del af projektet er ved at blive afsluttet, så man kan finde en løsning.

To ingeniører og tidligere ansatte i Dansk Hydraulisk Institut (DHI) Karsten Mangor og Jacob Steen Møller anbefaler sammen med Maria Reumert Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening, i et debatindlæg i Berlingske, at Lynetteholms-projektet sættes på pause.

Det handler om, at sikre tilstrækkelig vandudskiftning til Østersøen. Det kan man gøre ved at reducere omfanget af Lynetteholm eller grave havbund op andre steder, så gennemstrømningen samlet set forbliver den samme.

’Østersøen er verdens største brakvandshav. Med sin blanding af Nordsøens salte vand og de europæiske floders ferske vand har Østersøen en unik marin natur. Danmark ligger som en fysisk prop mellem Nordsøen og Østersøen, og vi har derfor et helt særligt ansvar for at bevare den fine balance mellem det salte og ferske vand, som har skabt havnaturen i Østersøen’, hedder det i debatindlægget.

Debattørerne mener, at der kan være store konsekvenser for havmiljøet ved at bygge Lynetteholm-projektet i sin nuværende størrelse. 

’Men når Lynetteholm efter planen bygges tværs over det 14 meter dybe Kongedyb, blokeres passagen for det dybe vand. Både skibe og havstrømme skal dermed finde andre veje gennem Øresund.  Det kan blive et stort problem for den livgivende vandudveksling gennem Øresund og betyde, at den i forvejen skrøbelige Østersø lider endnu mere skade.’

De tre debattører peger også på, at vores nabolande er særdeles kritiske over for Lynetteholm-projektet, fordi det kan skade vandkvaliteten og dyrelivet i Østersøen, og at man ved etableringen af Storebælts-, Øresunds- og Femernforbindelsen netop ikke accepterede en blokering af Østersøens vandskifte.

Læs artiklen på Berlingske, (kræver abonnement, red.) 

Maria Reumert Gjerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Karsten Mangor er tidl. chefingeniør på Dansk Hydraulisk Institut, og Jacob Steen Møller er tidl. divisionsdirektør på Dansk Hydraulisk Institut
Udvalgte artikler *