fbpx

Overholder du loven når båden står på land?

Inkluder i Newsletter: Ja

Opdateret: I magasinet BÅD 565 som udkom tilbage i 2020, kunne du blandt andet læse om tips til en sikker havn – også om vinteren. Her skriver vi - i samarbejde med FLID, til flere læseres overraskelse som har henvendt sig til redaktionen, at en båd må ikke stå på land, med mindre den er tømt for benzin, og tankene er udluftet. Dette er et lovkrav.

Et lovkrav?
Ja, efter flere læserhenvendelser, om hvilken lov der her er tale om, skal du have fat i BEK nr 9139 af 15/04/2002: Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne, hvor punkt 3.5 lyder:

Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.

Diesel
Med hensyn til både med diesel om bord, så opfordrer vi til at fylde disse tanke helt op. Dette forhindrer farlige dampe, og er samtidig med til at minimere risikoen for dieselpest, som kan opstå hvis der er store mængder ilt tilstede i tanken. 

Gas
Her anbefales at samtlige gasflasker om bord fjernes. Det vil være et naturligt tidspunkt at få dem byttet til nye, og samtidig efterse installationens slanger m.v.

Vinterkonserveret?
Og, med den seneste vejrudsigt, som varsler vintervejr over Danmark - også med dagsfrost, så er det jo nærliggende at minde jer kære læsere om vinterkonserveringen - om båden står på land eller ligger i vandet, så skal du sikre dig mod frost - såvel motor som skroggennemføringer.

Du får lige #565 serveret i e-udgaven her - blot ét ud af små hundrede udgaver som du finder i PLUS-sektionen.

Måtte du ønske adgang til samtlige udgaver tilbage fra 2015, så kører vi måneden ud, et godt Black-Amok tilbud, som du finder her.

Klik på forsiden, god weekend, og læselyst:

skærmbillede 2023 11 24 kl. 15.13.15
Udvalgte artikler *