fbpx

Dansk Sejlunion: Underskud på halv million – og stadig ingen penge til tursejlerne

Related Articles: Har Dansk Sejlunion tabt 6-8 år på gulvet?, Hvad siger klubberne om direkte medlemskab i Dansk Sejlunion ?, Skal sejlere kunne være medlem af Dansk Sejlunion - uden om klubberne ?
Inkluder i Newsletter: Ja

Dansk Sejlunions bestyrelse præsenterer på lørdagens generalforsamling et årsregnskab med et underskud på en halv mio. kr.

De samlede indtægter i 2022 var 34,6 mio. kr. og med samlede udgifter på 35,1 mio. kr. rammer man et underskud på ca. en halv mio. kr. Set i forhold til et budgetteret underskud på 1 mio. kr., betegner DS’ ledelse resultatet som tilfredsstillende.

Større underskud i 2023
Underskuddet betyder, at DS reducerer den frie egenkapital til 5,2 mio. kr., men kigger man på det budget som DS også fremlægger på generalforsamlingen, så udviser det et underskud i 2023 på 1,5 mio. kr. Hvis det bliver realiseret, så vil DS frie egenkapital med udgangen af 2023 være reduceret til kun 3,7 mio. kr. Hertil kommer en bunden egenkapital i form af DS Lånefond på 1,86 mio. kr., som er penge der gerne skal ud og arbejde i klubberne og være med til at skabe aktivitet.

Spørgsmålet er, hvorvidt DS med de store personalemæssige forpligtelser man har med hele 22 fastansatte medarbejdere samt yderligere 6 trænere/projektansatte nærmer sig et kritisk niveau for den frie egenkapital på omkring 10% af de samlede indtægter?

Unionens indtægter er dog baseret på relativt sikre midler i form af tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund (6,8 mio. kr.) og Team Danmark (10,3 mio. kr.) på samlet 17,1 mio. kr., ligesom DS aftaler med sponsorer og samarbejdspartnere har en tidshorisont til og med OL-året 2024. DIF tilskuddet i 2022 er inkl. 1,49 mio. kr. til elite- og talentområdet, samt et ikkebudgetteret tilskud på 1,25 mio. kr. til ”medlemsvækst gennem digitalisering”.

Ingen medlemsfremgang
Dansk Sejlunion skriver i ledelsesrapporten, at unionen i dag har 257 klubber med 57.428 medlemmer, set i forhold til 2021 med 57.343 medlemmer. Dvs. at der stort set ikke har været nogen medlemsfremgang i klubberne det seneste år. Sejlsporten er den 11. største idræt under Danmarks Idræts-Forbund.

At der fra 2021 til 2022 stort set ikke har været nogen medlemsfremgang er tankevækkende set i forhold til, at Dansk Sejlunion i 2022 forsat samarbejdede med Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID, red.) om projektet ”Vild med Vand”. Projektet blev støtte af Nordea-fonden med 5,4 mio. kr. FLID arbejder pt. på at færdiggøre en evalueringsrapport omkring det flerårige projekt, som har været støttet af Nordea-fonden med rigtig mange millioner kroner gennem tiderne.

Hele projektets formål var været at få flere gjort interesseret i fritidsaktiviteter på de danske havne, hvilket i den sidste ende også burde have resulteret i flere medlemmer i de 257 medlemsklubber – men effekten kan altså endnu ikke ses i DS medlemstal.

For nogle år siden havde DS et strategisk mål om at øge medlemstallet med 15% i perioden 2017 til 2022. Den samlede medlemsfremgang i hele denne periode har kun været på cirka 5-7%, altså ikke en gang halvdelen af DS'målsætning er nået!

Hvor er støtten til tursejlerne – er de stadig ´sorteper´?
DS har i mange år ikke prioriteret tursejladsområdet, og når man kigger i regnskabet, så bruges en forsvindende lille del af DS midler på tursejlads, som indgår i ”Sejladsområdet” bl.a. sammen med kapsejlads.

Udgifterne i Sejladsområdet var i 2022 på i alt 6,284 mio. kr. svarende til i alt 18% af DS samlede udgifter. Her finder vi man samtidig en post på 188.980 kr. til tursejlads, hvilket udgør sølle 0,5% af DS samlede midler. Det er 100.000 kr. mindre end budgetteret og 80.000 mindre end i 2021.

Forsvindende lille
Men konklusionen er uundgåeligt. DS bruger en forsvindende lille del af budgettet, svarende til 0,5% på den allerstørste medlemsgruppe i klubberne, hvilket må være tankevækkende, når man som repræsentant for klubber møder op på DS generalforsamling, vel vidende at de fleste af klubbernes medlemmerne er tursejlere.

Bådmagasinet har i flere år forsøgt at sætte fokus på Tursejlerne i DS, og satte også før generalforsamlingen i marts 2022 fokus på problematikken omkring tursejlads og tursejlerne i artiklen:
Jobbet i unionen blev aldrig besat – er tursejlerne stadig sorteper?

To måneder senere i maj 2022 satte vi her på Bådmagasinet.dk igen fokus på denne problematik i artiklen:
Idrætsforsker: Torskedumt af sejlunionen at forsømme flertallet af sine medlemmer 

Men, intet er sket. Klubberne må åbenbart være tilfreds med hvad de får leveret af Dansk Sejlunion på området for Tursejlerne!

55% af DS midler til elite & talent
Elite- og talentområdet har historisk været en af DS største aktiviteter, herunder også økonomisk. I 2022 var budgetteret med 17,3 mio. kr. men der blev brugt 19,2. mio. Selvom der også blev tilført flere midler, så har området bidraget med 1,3 mio. til det samlede underskud, hvilket er 601 tkr. mere end budgetteret. DS øvrige aktiviteter bidrog til sammenligning positivt til resultatet med 804 tkr.

Elite- og talentområdet anvender i alt 55% af DS samlede indtægter. Dette skal dog ses i lyset af, at størstedelen af midlerne til dette område fra Team Danmark (10,3 mio. kr.) og projektstøtte/sponsorer (4,5 mio. kr.) er øremærket, og ikke vil kunne anvendes til andre aktiviteter i unionen.

Dansk sejlsport er i dag et af de forbund som modtager den største støtte fra Team Danmark, hvilket forudsætter, at sejlsporten bliver ved med at vinde medaljer ved OL og VM/EM, samt præsterer top 8-10 placeringer.

13 ud af de i alt 28 medarbejder samt projektansatte arbejder indenfor elite- og talentområdet.

11% af DS midler bruges på IT & kommunikation
Efter at Dansk Sejlunion for en del år siden lukkede magasinet SEJLER (i 2018, red.) - som blev udsendt til alle klubmedlemmerne, har DS forsøgt sig med elektronisk kommunikation.

Den digital kommunikation samt det nye projekt med App’en OMBORD indebærer, at DS nu har tre medarbejdere til dette område, en kommunikationsansvarlig, en redaktør for dansksejlunion.dk samt en projektleder for innovation. Kommunikation & IT er nu den tredjestørste udgiftspost i DS med 3,9 mio. kr. og i alt 11% af DS samlede midler.

Dansk Sejlunion modtog i 2022 et projekttilskud fra DIF på 1,25 mio. kr. til ”medlemsvækst gennem digitalisering”, så det bliver spændende at følge om de stigende udgifter til kommunikation & IT i fremtiden skaber den ønskede medlemstilvækst i sejlunions klubber, som ikke blev realiseret gennem deltagelsen i ”Vild med Vand” projektet.

Du kan finde alle oplysninger om generalforsamlingen, inkl. Årsberetning & Årsrapport 2022, Budget 2023, Strategi og handlinger 2023 på DS hjemmeside her. 

Alle ønskes en rigtig god generalforsamling i Odensen, lørdag den 25. marts. Ses vi?

Havne

Granithavnene på Bornholm skal reddes

Havne

Havnefoged må fjerne reklamer fra både på land

Kort nyt

Bye bye mobile - og goddag til hængekøjen!

Kort nyt

Selskabet bag Boatflex ApS erklæret konkurs

Kapsejlads

Charles den Første – Havenes Konge

Udvalgte artikler *