fbpx

EUROSAF: Dansk Sejlunion i kæmpe dilemma - men rækker hånden frem for at skabe dialog

Related Articles: Dansk Sejlunion nedprioriterer det europæiske samarbejde i EUROSAF, EUROSAF med vage restriktioner - trues af de nordiske lande med boycot, EUROSAF: Nægtede at følge dansk opfordring - Chr. Lerche m.fl. udvandrede
Inkluder i Newsletter: Ja

Dansk Sejlunions formand var med til at fejre EUROSAF’s 25 års jubilæum i Rom, efter et par år hvor Dansk Sejlunion har truet med boykot og udvandret fra et møde.

25 år efter stiftelsen af EUROSAF mødtes de europiske sejlunioner igen i Rom den 11. marts 2023 til den 26. ordinære generalforsamling for at fejre organisationen, og sætte rammerne for det fremtidige samarbejde

En række europæiske lande, heriblandt Danmark og de nordiske lande, har gennem et par år været voldsomt utilfredse med European Sailing Federation (EUROSAF, red.), ikke mindst fordi de har valgte ikke at følge World Sailing med boykot af russiske delegerede og officials.

Svær beslutning at deltage
Men nu har Dansk Sejlunion valgt at forsøge, at involvere sig mere i EUROSAF’s politiske arbejde, og DS formand Line Markert siger om deltagelse i 25 års jubilæumsmødet i Rom:

”Det har på mange måder været en svær beslutning at deltage i weekendens møde i den europæiske sejlorganisation. Vi har forsøgt, men har ikke fået opbakning til at ekskludere den russiske og hviderussiske sejlunion fra EUROSAFs møder. Det skaber et dilemma for, om vi så skal udeblive i protest mod deres deltagelse. 

Vi besluttede, at deltage sammen med en gruppe ligesindede nationale organisationer, fordi vi ikke vil overlade det til andre at bestemme, om vi skal gøre vores indflydelse gældende i EUROSAF. Og fordi disse dilemmaer netop understreger vigtigheden af, at vi er til stede og giver udtryk for vores opfattelse af sejlsportens og EUROSAFs rolle. 

Vi valgte at være med for at (gen)starte et tryk på EUROSAF for at bevæge organisationen i en retning, som kommer flere sejlere og flere forbund til gavn. I dag er EUROSAFs fokus i høj grad på forbund og sejlere i syd- og sydøsteuropa.

Den vigtigste opgave på mødet var derfor at række ud til de øvrige delegerede for at skabe dialog om fremtiden for EUROSAF, både indholdet og rammerne.  

42 europæiske sejlforbund kan skabe rigtig meget sejlerglæde på tværs af Europa, hvis vi fokuserer på denne opgave og samarbejder. Derfor er det vigtigt, at Dansk Sejlunion sammen med vores ligesindede er til stede og holder fast i dét fokus.”

Det sker måske også i erkendelse af, at man mister indflydelse i europæisk sejlsport og overlader initiativet til specielt lande i Syd- og Østeuropa, hvis man nedprioriterer EUROSAF og ikke forsøger at involvere sig i og påvirke både det politiske og aktivitetsmæssige arbejde.

Nedprioritering, boykot og udvandring
EUROSAF’s stiftende møde fandt sted i marts 1998 i Rom med repræsentanter fra 23 europiske lande, heriblandt var Danmark repræsenteret ved daværende formand H.C. Hansen og deres signatur, tidligere generalsekretær Dan Ibsen, som havde været meget aktive ifm. arbejdet med dannelse af EUROSAF, efter at Danmark 15 år tidligere tillige havde været involveret i at stifte European Union Sailing Federation (EUSA). 

Danmark og de nordiske lande har gennem årene siddet på centrale poster i EUROSAF, heriblandt med en norsk præsident, både dansk og svensk vicepræsident samt adskillige komiteposter.

Tilbage i foråret 2021 valgte Dansk Sejlunion (DS) at nedprioritere arbejdet i EUROSAF, og Line Markert uddybede det dengang således: 

”Vi har ingen repræsentanter i EUROSAFs komitéer, og det er vores indtryk, at arbejdet står helt stille. Vi giver ikke EUROSAF særlig høj prioritet, da det er vores vurdering, at organisationen ikke kan spille en væsentlig rolle for den europæiske sejlsport.

I foråret 2022 blev DS og de nordiske lande yderligere utilfredse med EUROSAF, som valgte at gå enegang ved ikke at følge World Sailings beslutning om at udelukke politiske delegerede og officials fra Rusland og Belarus. Dette medførte, at disse lande nu truede med boykot af EUROSAF.

Det endte med, at DS direktør Christian Lerche udvandrede fra EUROSAF’s generalforsamling i marts 2022, idet et flertal af lande besluttede, at EUROSAF ikke ville følge World Sailings sanktioner, og han sagde herom:

”Men for mig - og for dem jeg repræsenterer - handler dette om principper og ikke om paragraffer. Kun ved at afbryde ethvert (idrætslig) samkvem med RUS og BLR, kan vi sende det klareste signal om afstandtagen til krigen og Ruslands invasion i Ukraine - samt ikke mindst tydelig støtte til Ukraines befolkning, sejlere eller ej.”

Nu var DS formand igen til stede ved jubilæumsmødet i Rom sammen med det det russiske medlem af Executive Committee deltog samt tillige et æresmedlem også fra Rusland. Men nu involverer DS sig igen i samkvem med Rusland, selvom krigen i Ukraine fortsat raser og store områder fortsat er besat af Rusland.

Bonusinfo - Hvad er EUROSAF ?

Her i 2023 fejrer EUROSAF i sin nuværende form sit 25 års jubilæum. 

Som paraplyorganisation for de europæiske nationale forbund – under World Sailing - definerede EUROSAF allerede dengang målene for organisationens virke:

  • at fremme sejlsporten generelt
  • at hjælpe med informations- og erfaringsflow
  • at organisere samlingen af forskellige raceklasser, herunder EM’er
  • at fremme og udvide udvekslingen af Race Officials og udvide deres involvering
  • at tilrettelægge træning for løbspersonale
  • at fremme sejlads for unge sejlere
  • at opretholde kontakten til forskellige EU-organisationer med tilknytning til sejlsporten

I løbet af de sidste 25 år er EUROSAF blevet mere og mere etableret. I 2017 flyttede EUROSAF sit kontor og generalsekretariat fra England til Neusiedl am See i Østrig – med stærk støtte fra det østrigske sejlforbund. Siden da er arbejdet for europæisk sejlads blevet yderligere udvidet og professionaliseret.

I dag tæller EUROSAF 43 europiske sejlunioner som medlemmer og tilbyder adskillige tjenester:

  • Race Officials Exchange Program er fortsat et af kerneelementerne og er kendt uden for Europas grænser. 
  • EUROSAF uddeler europæiske mesterskaber i flere discipliner, såsom Match Racing eller Mixed Offshore, og i stigende grad afholdes også europæiske klassemesterskaber under EUROSAF-paraplyen. 
  • EUROSAF er involveret i EU Erasmus+-projekter, og yderligere projekter for at udvide aktiviteterne er i pipelinen.

 


Galleri

Kapsejlads

X Stars vinder X-Yachts Star meeting

World Match Racing Tour

WWMRT: Svensk dominans - 'Wings' tager dobbeltsejr Skovshoved

World Match Racing Tour

WWMRT: De tre danske teams videre til ’semi’…

Sejlsportsliga

WOW: Kæmpe boost for kvinder i sejlsport – og med Danmark som...

SailGP

Kan Sehested & Co. rejse sig?

Kapsejlads

X-Yachts samler endnu en gang alle 'stjernerne' i Skovshoved

World Match Racing Tour

WWMRT: Flot flot start på årets finalestævne - se stort...

Udvalgte artikler *